Pedagogisch medewerker kinderopvang

Als pedagogisch medewerker kinderopvang begeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO) of peuterspeelzaal. Soms zijn dit kinderen met problemen. Hierbij kun je denken aan kinderen met een ontwikkelings- of taalachterstand of opvoedingsproblemen. Binnen het pedagogisch beleid bepaal je wat je op een dag of in een dagdeel met de kinderen gaat doen. De activiteiten leveren een bijdrage aan hun opvoeding en passen goed bij hun leeftijd. Je zorgt voor een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving. Je houdt de ontwikkelingen van de kinderen goed in de gaten en als er problemen zijn, overleg je dat met je collega’s, de ouders of een deskundige. Ook als ouders vragen hebben kunnen ze bij jou terecht.

Wat doet een pedagogisch medewerker kinderopvang?

De invulling van het beroep van pedagogisch medewerker kinderopvang hangt onder andere af van de leeftijd van de kinderen waarmee je werkt. Dit kunnen hele jonge kinderen zijn zoals baby’s en peuters, maar ook kleuters of schoolgaande kinderen tot en met 12 jaar. In een kinderdagverblijf werk je met kinderen van nul tot vier jaar. Je geeft hen voldoende te eten en te drinken, zorgt ervoor dat ze op tijd hun slaapje doen en verschoont hen wanneer dat nodig is. Ook onderneem je leuke dingen: je zingt bijvoorbeeld liedjes met de kinderen, doet spelletjes met ze, laat ze knutselen of op een andere manier met hun handen bezig zijn. Vaak laat je kinderen ook zelfstandig spelen en begeleid je ze daarbij. Werk je op een buitenschoolse opvang, dan werk je met kinderen van vier tot ongeveer twaalf jaar. Bij een BSO ligt het accent vooral op ontspanning na schooltijd. En omdat ieder kind dat op zijn eigen manier doet, zorg je voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten op het gebied van sport, kunst en creativiteit, natuur en techniek.

Angela (21), pedagogische medewerker op een kinderopvangverblijf:
”Ik ben nu ruim twee jaar werkzaam als leidster. Ik houd me bezig met de algemene dagtaken, zoals eten geven,verschonen en knutselen. Daarnaast heeft iedere leidster bij ons een aantal mentorkinderen, dat zijn de kinderen van wie je de voortgang in de gaten houdt. Stel dat een van ‘mijn’ kinderen nog niet zindelijk is, dan ga ik een plan bedenken hoe ik dat wel voor elkaar krijg.”

Waar werk je als pedagogisch medewerker kinderopvang?

Als pedagogisch medewerker kinderopvang kun je op verschillende plaatsen werkzaam zijn:

 • Op een kinderdagverblijf.
 • Bij een BSO. In de buitenschoolse opvang probeer je de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dit doe je door activiteiten te organiseren en uit te voeren op het gebied van sport, kunst en creativiteit, natuur, techniek en samenspelen.
 • Op de peuterspeelzaal, Hier werk je met kinderen tussen de twee en vier jaar. Met deze kinderen probeer je spelenderwijs hun taal en ontwikkeling te vergroten.
 • In je eigen huis of bij een kind thuis. Je werkt dan als gastouder. Dit kan alleen als je bent ingeschreven bij een gastouderbureau en voldoet aan de wettelijk criteria die gelden voor het gastouderschap.

Wie is je baas?

Als pedagogisch medewerker word je aangestuurd door de leidinggevende of manager van het kindercentrum waar je werkt. Als je een probleem hebt met een kind, een collega of een ouder of vragen hebt over je rooster of je loopbaanmogelijkheden, kun je bij haar terecht. Inderdaad: haar, want het overgrote deel van de medewerkers dat in de kinderopvang werkt, is vrouw. 

Wat zijn de belangrijkste competenties?

 • Communicatieve vaardigheden. Naast de kinderen heb je ook veel contact met ouders en collega's. Je kunt je zowel op kindniveau als in het contact met volwassenen goed uitdrukken. Je spreekt duidelijk en kunt goed luisteren. Ook schriftelijk moet je je goed kunnen uitdrukken. Je rapporteert over alle kinderen in een kindvolgsysteem of andere rapportage. Dat betekent dat je goed moet bijhouden of alle kinderen voldoende aan bod komen.
 • Creativiteit. Knutselen, spelletjes spelen, dansen, toneelspelen, de natuur in. Door een juist daginvulling moet je er voor zorgen dat de kinderen zich niet gaan vervelen. Je stemt de activiteiten af op de leeftijd en vaardigheden van de kinderen.
 • Inlevingsvermogen. Een kind van acht jaar vindt andere dingen leuk dan een kind van drie. En een kind van vier jaar is met andere dingen bezig dan een kind van elf. Om goed op de verschillende doelgroepen aan te kunnen sluiten, moet je je kunnen inleven in wat kinderen leuk vinden en wat hen bezighoudt.
 • Organisatietalent. Kinderopvang gebeurt volgens een dagindeling die je samen met je collega’s en leidinggevende opstelt. Om ervoor te zorgen dat de dag volgens de planning verloopt, moet je goed kunnen plannen en organiseren. Je moet de kinderen structuur kunnen bieden, maar tegelijkertijd heb je ook een flinke dosis flexibiliteit nodig wanneer dat nodig is.
 • Samenwerken. Je staat nooit alleen op een groep. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor jullie groep. Om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, maak je samen afspraken, stel je samen een taakverdeling op en geef je elkaar feedback.
 • Zelfstandigheid. Je staat altijd met collega's op een groep, maar je hebt vaak ook even alleen de verantwoordelijkheid. Zelf beslissingen kunnen nemen is dan belangrijk: ga ik de luier verschonen van Tom of help ik eerst Vera op het toilet?
 • Betrokkenheid. Je vindt het leuk om dagelijks met de kinderen bezig te zijn, ook als ze druk zijn, veel lawaai maken tijdens het spelen of veel aandacht en verzorging nodig hebben.
 • Verantwoordelijkheid. Ouders vertrouwen jou hun kostbaarste bezit toe. Het is belangrijk dat je de verantwoordelijkheid voor de kinderen serieus neemt.

Hoe word je pedagogisch medewerker kinderopvang?

De mbo-3-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang en de mbo-4-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker leiden je op tot dit beroep.

Welke beroepen lijken erop?

Aanbevolen website

 • Op YouChooz, een informatieve site over beroepen en opleidingen in welzijn en gezondheidszorg, vind je meer informatie over het beroep van Pedagogisch medewerker kinderopvang.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Beroep Functies in de sector Sociaal Pedagogisch medewerker kinderopvang