Hbo-opleiding Creatieve Therapie (CT)

Tekenen, schilderen, met klei werken, muziek maken, dansen en zingen. Als je de hbo-opleiding Creatieve Therapie wilt gaan doen, moet je creatief zijn aangelegd. In de opleiding leer je hoe je mensen met psychische problemen met behulp van kunstzinnige middelen als tekeningen of rollenspelen kunt helpen. Bij enkele hogescholen valt de opleiding Creatieve Therapie onder de nieuwe hbo-opleiding Vaktherapie.

Wat kun je ermee worden?

Als je de opleiding hebt afgerond ben je creatief therapeut. Je hebt dan de titel Bachelor of Arts Therapies. Je kunt aan de slag in ziekenhuizen, revalidatiecentra, psychiatrische instellingen, gevangenissen of scholen voor speciaal onderwijs. 

Wat is je kans op een baan?

Helaas zijn de kansen op een baan met deze studie niet heel goed. Slechts iets meer dan de helft van de afgestudeerden vindt binnen een jaar werk op niveau, en het gemiddelde beginsalaris is zeer laag. Bovendien heb je de nodige concurrentie vanuit andere studierichtingen, zoals afgestudeerden van de kunst- of toneelacademie, het conservatorium of de lerarenopleidingen.

Wat is het carrièreperspectief?

Verreweg de meeste creatief therapeuten werken in dienst van een gezondheidszorginstelling. Daarnaast wordt kunstzinnige begeleiding ook steeds vaker ingezet buiten de zorg, bijvoorbeeld bij loopbaanbegeleidingstrajecten of bij veranderingsprocessen in organisaties.

Je kunt je ook als zelfstandige vestigen en een eigen praktijk beginnen, maar dan heb je wel een flinke dosis werkervaring nodig.

Binnen het vakgebied van de creatieve therapie bestaan doorgroeimogelijkheden, maar deze zijn niet zo groot. Als je veel ervaring hebt opgedaan, kun je bijvoorbeeld hoofd van een afdeling worden, ook kun je gaan lesgeven of workshops verzorgen.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

 • Creativiteit. Je leert om niet te blijven hangen in oude, bekende patronen, maar zelf nieuwe manieren te vinden waardoor cliënten hun gedachten en gevoelens kunnen uiten. 
 • Methodisch werken. Tijdens je studie leer je methodisch te werken. Je ontwikkelt vaardigheden om het probleem te analyseren en volgens plan hulp- en dienstverlening op te zetten en doelgericht uit te voeren.
 • Communicatieve vaardigheden. Je leert tijdens je opleiding je niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk goed uit te drukken.
 • Samenwerken. Tijdens je studie werk je veel samen met andere studenten, maar ook met medewerkers van de instelling waar je stage loopt. Je leert hierdoor collegiaal en multidisciplinair te werken.
 • Professioneel ontwikkelen. Je leert jezelf te ontwikkelen in het beroep van creatief therapeut. Reflecteren op het eigen handelen en observeren zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding.
 • Zelfstandigheid. Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig een cliënt kunt begeleiden en ondersteunen. Dit betekent dat je ook kunt inspelen op onverwachte gebeurtenissen en direct en adequaat weet te handelen.
 • Flexibel. In de zorgverlening is een flexibele houding ten opzichte van je omgeving noodzakelijk. Je hebt te maken met veel verschillende soorten cliënten met hun eigen problematiek. Je moet bovendien snel kunnen schakelen tussen wisselende taken en behandelmethodes.
 • Inlevingsvermogen. Om de belevingswereld van je cliënt te kunnen begrijpen, is inlevingsvermogen erg belangrijk. Doordat je weet wat er in de cliënt omgaat, kun je daarop inspelen en een vertrouwensrelatie opbouwen, waardoor je de cliënt kunt helpen bij het oplossen van zijn problemen.

Hoe lang duurt het?

Je kunt de hbo-opleiding Creatieve Therapie zowel in voltijd als in deeltijd volgen. Alle opleidingsvarianten duren in principe vier jaar. In bepaalde gevallen kun je in aanmerking komen voor een verkort traject. Vraag bij de hogeschool van je keuze naar de mogelijkheden.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Al voor het begin van de opleiding kies je voor een specialisatie: drama, muziek, beeldend vormen of dans. Binnen één van deze gebieden (media) studeer je af.

In het eerste jaar van je opleiding, de propedeuse, maak je kennis met de opleiding en vorm je je een beeld van het werk van de creatief therapeut en aanverwante beroepen. Je komt te weten wat deze beroepen inhouden en of ze wel geschikt zijn voor jou.

In de daarop volgende studiejaren verdiep je je verder in het door jouw gekozen medium en de daarbij geselecteerde keuzevakken. Je leert vaardigheden die belangrijk zijn bij het uitoefenen van het beroep van creatief therapeut, zoals het opstellen van een behandel- of activiteitenplan, het uitvoeren van een bepaalde methodiek of het werken met protocollen.

Je loopt verschillende korte, maar ook langere stages bij diverse instellingen in binnen- en/of buitenland. 

In het vierde jaar sluit je je opleiding af met een scriptie.

Hoe zwaar is het?

De opleiding Creatieve Therapie had lang de naam chaotisch te zijn, maar de opleidingen hebben hard gewerkt om van dat imago af te komen. Studenten Creatieve Therapie vinden de opleiding interessant en van een redelijk niveau.

Welke toelatingseisen zijn er? 

Je wordt tot de opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een van de volgende diploma's:

 • Havo met profiel Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek  

 • Vwo met met profiel Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek
 • Mbo niveau 4

Heb je geen van bovenstaande diploma’s en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsexamen afleggen.

Aanvullende eisen

Om tot deze opleiding toegelaten te worden, moet je deelnemen aan een selectiebijeenkomst. Er wordt bekeken of je aanleg hebt voor drama, beeldende vormen, muziek of bewegen en of je voldoende affiniteit hebt met het medium van jouw keuze. Is dit het geval, dan word je tot de opleiding toegelaten.

Hoe weet je of de opleiding bij je past?

 • Ben je creatief aangelegd?
 • Ben je geïnteresseerd in mensen uit verschillende lagen van de bevolking?
 • Ben je geïnteresseerd in mensen van verschillende leeftijden?
 • Ben je geïnteresseerd in mensen uit verschillende culturen?
 • Kun je goed luisteren?
 • Ga je een goed gesprek niet uit de weg?
 • Kun je geconcentreerd werken?
 • Kun je je goed inleven in anderen?
 • Weet jij anderen te enthousiasmeren?
 • Sta je stevig in je schoenen?
 • Heb je een flinke dosis zelfkennis?

Wat is het profiel van de studenten?

Creatieve therapie is vooral in trek bij vrouwelijke studenten: van elke tien hbo-studenten zijn er negen meisjes. Studenten Creatieve Therapie kenmerken zich doorgaans als: creatief, sociaal, idealistisch en praktisch

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

De hbo-opleiding Creatieve Therapie is binnen de opleidingen in de sociale sector de meest creatieve opleiding. Vind je het leuk om anderen te helpen, maar spreekt het creatieve aspect van de opleiding je minder aan, dan kun je bijvoorbeeld ook denken aan de volgende hbo-opleidingen

Spreekt de creatieve kant van de opleiding je juist enorm aan, dan kun je bijvoorbeeld denken aan de volgende hbo-opleidingen:

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Sociaal, Gedrag en Maatschappij Hbo-opleiding Creatieve Therapie (CT)