Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Opleiding Sociaal Hbo-opleiding Kunstzinnige Therapie

Hbo-opleiding Kunstzinnige Therapie

In de hbo-opleiding Kunstzinnige Therapie leer je hoe je mensen helpt om te gaan met hun problemen via kunstzinnige uitingen of ondersteunt in hun genezingsproces. De opleiding kent drie afstudeerrichtingen: beeldend, muziek en spraak & drama (bij voldoende aanmeldingen). Bij de beeldende richting wordt gewerkt met tekeningen, schilderingen en boetseerwerk. Bij muziektherapie wordt gewerkt met koorzang, stemoefeningen, instrumenten, ritme en beweging. De opleiding is vergelijkbaar met Creatieve Therapie. Het grote verschil is dat Kunstzinnige Therapie werkt vanuit een antroposofische benadering. Je kunt de opleiding alleen aan de Hogeschool Leiden volgen.

Wat kun je ermee worden?

Als kunstzinnig therapeut kun je aan de slag in zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, verpleegtehuizen, bejaarden- of gezondheidscentra, psychiatrische instellingen en revalidatiecentra. Ook kun je gaan werken in het (speciaal) onderwijs of soms in het bedrijfsleven. Er zijn bijvoorbeeld afgestudeerden die werken als loopbaancoach.

Wat is je kans op een baan?

Helaas zijn de kansen op een baan niet heel goed. Slechts iets meer dan de helft van de afgestudeerden vindt binnen een jaar werk op niveau, en het gemiddelde beginsalaris is zeer laag. Bovendien heb je de nodige concurrentie vanuit andere studierichtingen, zoals afgestudeerden van de kunst- of toneelacademie, het conservatorium of de lerarenopleidingen.

Wat is antroposofie?
Antroposofie is afgeleid van anthropos = mens en sophia = wijsheid. De antroposofie ziet de wereld als een werkelijkheid die uit meer bestaat dan uit dat wat we zien en meetbaar is. Volgens de antroposofie is er daarnaast nog een andere realiteit: een niet-materiële, geestelijke realiteit, die één geheel vormt met alles wat we met onze fysieke zintuigen kunnen waarnemen. Volgens deze wereldbeschouwing kan ieder mens die dat wil zelf in vrijheid vanuit zijn eigen ontwikkelingsweg en ‘training’ van het denken komen tot zelfkennis en kennis van de wereld en zo tot grotere bewustwording van het menszijn.
Bron: www.antroposofie.nl.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding wordt in voltijd aangeboden en duurt vier jaar.

Wat doe je tijdens de opleiding?

In het eerste – propedeutische – jaar oriënteer je je op het antroposofisch denken, het beroep van kunstzinnig therapeut en op je eigen vaardigheden op het vlak van de beeldende kunsten of de muziek. Het onderwijs wordt in verschillende vormen gegeven: hoor- of werkcolleges, practica en atelierwerk of ensemblespelen, trainingen, groepsopdrachten, projecten en natuurlijk ook zelfstudie. Na het behalen van je propedeutisch diploma begin je aan de driejarige hoofdfase. De opbouw van het tweede jaar is vrijwel hetzelfde als van het eerste jaar. Je gaat echter veel dieper op de onderwerpen in. Vooral de therapeutische methodiek krijgt veel aandacht. In het derde jaar loop je parttime stage. Je leert behandelplannen voor cliënten opstellen en voert delen ervan uit. Je besteedt veel aandacht aan cliëntbesprekingen en je volgt aanvullend onderwijs. In het vierde studiejaar loop je een fulltime stage in binnen- of buitenland, kies je een minor en rond je je studie af met een afstudeerscriptie.

Welke toelatingseisen zijn er?

Om de voltijdopleiding Kunstzinnige Therapie te kunnen volgen, heb je een van de volgende diploma's nodig:

Biologie en Duits worden aanbevolen; het zijn echter geen verplichte vakken. Als je niet in het bezit bent van een van de genoemde diploma's en 21 jaar of ouder bent, kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Slaag je voor deze toets, dan kun je alsnog aan de opleiding beginnen.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de hbo-opleiding Kunstzinnige Therapie wellicht iets voor jou. Je kunt je verder oriënteren door open dagen te bezoeken, een gesprek aan te vragen met een studieadviseur of een dagje met een student mee te lopen.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout

https://www.carrieretijger.nl/opleiding/sociaal/kunstzinnige-therapie Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger