Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Communiceren Mondeling communiceren Gespreksmodellen Interview

Interview

Informatie vergaren kun je op verschillende manieren. Door het lezen van rapporten of het raadplegen van digitale bronnen, maar ook door het stellen van vragen. Oftewel door een interview af te nemen. Eigenlijk zijn we voortdurend elkaar aan het interviewen; de hele dag door stellen we vragen. Het verschil met een heus interview is dat we dan gericht vragen stellen. Het onderwerp en doel van een vraaggesprek zijn van tevoren vastgelegd. Het interview is met name bekend van de media: radio- en televisieprogramma’s zijn veelal opgebouwd uit verschillende interviews. Op de werkvloer komt een dergelijk gespreksmodel echter ook voor. Bijvoorbeeld een selectie-interview (bij het selecteren van nieuw personeel) of exitinterview (bij het vertrek van een medewerker). In arbeids- en organisatiesituaties staat een interview ook bekend als een informatievergarend gesprek

Welke interviewsoorten zijn er?

Je kunt op verschillende manieren binnen een gesprek informatie vergaren. De drie bekendste interviewvormen zijn:

Waaruit bestaat een interview?

Ieder interview bestaat grofweg uit drie delen.

Opening

Je begint het gesprek met het uitleggen van het doel: wat je hoopt te weten te komen. Bij bijvoorbeeld een exit-interview wil je iemands beweegredenen om te vertrekken, achterhalen. Vervolgens stel je de gesprekstijd vast en in het geval van een meer ‘open’ gesprek, bepaal je de thema’s die aan de orde komen. Je begint het interview met een open vraag: een vraag die je niet kan beantwoorden met ja of nee.

Middengedeelte

Met name bij open interviews zul je nu je hoofd er goed bij moeten houden; dit is voor je gesprekspartner het moment om zijn verhaal te vertellen en als interviewer moet je zorgen dat hij niet teveel afwijkt van het centrale gespreksonderwerp. Wanneer de gegeven informatie niet helder is, moet je doorvragen.

Afronding

Wanneer je het gevoel hebt dat je voldoende informatie hebt vergaard over een onderwerp, stel je voor het interview op dit punt af te ronden. Je maakt een samenvatting van de belangrijkste punten.

Hoe neem je een interview af?

Bij een vraaggesprek moet je op verschillende zaken letten opdat je de juiste informatie kunt inwinnen. Vooral bij het afnemen van een open interview moet je aan onderstaande punten aandacht besteden. 

De juiste vragen stellen

Je verzamelt de meeste informatie door het stellen van open vragen: vragen die je niet met ja of nee kunt beantwoorden. Door het stellen van open vragen dwing je je gesprekspartner zijn mening over een onderwerp in eigen woorden te formuleren. Je biedt hem de kans zijn ervaringen met jou te delen.

Vergelijk de volgende vragen die gesteld werden tijdens een exit-interview. Een van de redenen waarom de geïnterviewde werknemer ontslag nam, was een dramatisch verlopen functioneringsgesprek met zijn leidinggevende.
Gesloten vraag: "Is het functioneringsgesprek volgens u juist verlopen?"
Open vraag: "Hoe verliep het functioneringsgesprek?"
Op de gesloten vraag kan je gesprekspartner slechts ja of nee zeggen. Terwijl hij bij de open vraag zijn visie op het functioneringsgesprek kan geven.

Wees voorzichtig met het stellen van suggestieve vragen: vragen die een waardeoordeel of een veronderstelling bevatten. Je gesprekspartner kan hierdoor het idee krijgen dat hij in een bepaalde richting wordt geduwd en daardoor dichtklappen. Het tegenovergestelde kan echter ook gebeuren: je gesprekspartner voelt zich aangevallen en komt met nieuwe feiten om zijn verhaal te verdedigen. Bedenk goed wanneer je suggestieve vragen gebruikt.

Goed doorvragen

Je krijgt niet altijd meteen een goed antwoord op je vraag. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

In alle gevallen geldt: doorvragen. Wat bedoel je precies? Kun je daar een voorbeeld van geven? Alleen als je dieper op een antwoord ingaat, kun je de benodigde informatie vergaren. Een andere manier waarop je meer duidelijkheid kunt scheppen, is door het geven van een samenvatting van een antwoord. "Als ik het goed begrijp, bedoelt u dus dat ...?" Je dwingt je gesprekspartner hierdoor om zijn eerdere antwoord nogmaals toe te lichten.

Vasthouden aan de rode draad in het gesprek

Van tevoren heb je vastgesteld wat je wilt bespreken en welke informatie je wilt achterhalen. In half-gestandaardiseerde en open interviews krijgt je gesprekspartner de ruimte om zijn verhaal te vertellen. Als interviewer moet je tijdens het gesprek het hoofdonderwerp en het gespreksdoel goed in je achterhoofd houden. Wanneer je gesprekspartner teveel van het onderwerp afwijkt, moet jij hem tijdig kunnen bijsturen.

Op het juiste moment de juiste vragen stellen

Timing is ontzettend belangrijk in een interview: wanneer kaart je welk onderwerp aan en op welke manier? Wanneer moet je doorvragen of juist een samenvatting geven? Timing bepaalt voor een groot deel de informatiewaarde van een interview. Omdat ieder interview anders is, bestaan er geen ultieme richtlijnen voor de juiste opbouw van een vraaggesprek. Over het algemeen geldt dat het verstandig is in het begin van een interview je gesprekspartner vooral aan te moedigen door bijvoorbeeld te knikken.

Hoe word je een goede interviewer?

Om een goed interview te kunnen afnemen moet je onder andere:

Wanneer neem je interviews af?

In vrijwel iedere functie moet je een keer een vraaggesprek voeren. Bij sommige beroepen is het afnemen van interviews echter een regelmatig terugkerende taak: het is een vast onderdeel in hun takenpakket. Denk daarbij aan beroepen als:

Aanbevolen website

Aanbevolen boeken

Auteur: Janine Bruinooge

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/mondeling/modellen/interview Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger