Gespreksmodellen

Het achterhalen van motieven, vaardigheden, wensen of ergernissen. Op de werkvloer bestaat voor ieder doel een gespreksmodel. Niet alleen voor het achterhalen van informatie, maar ook voor het verspreiden ervan; soms moet je eerst iets presenteren voor je in gesprek kunt gaan. Wie de modellen goed kent, kan alles boven tafel krijgen. Zowel als gespreksleider als gesprekspartner.

Tijdens een beoordelingsgesprek wordt het functioneren van een werknemer besproken over een recente periode. En, de vraag 'wel of geen salarisverhoging?' wordt beantwoord.

In een correctiegesprek – ook wel disciplinegesprek genoemd – wijst de leidinggevende een werknemer op de overtreding en maakt hij dwingende afspraken om dergelijke misstappen in de toekomst te voorkomen.

Met een conflicthanteringsgesprek breng je niet alleen de oorzaak van het conflict in kaart, maar ook elkaars belangen en doelstellingen. Dit om uiteindelijk samen tot een oplossing te komen en een basis te creëren voor een toekomstige samenwerking.

In een delegeringsgesprek draag je een taak over aan een medewerker, instrueer je hem en motiveer je hem. Een goed delegeringsgesprek is tweerichtingsverkeer. Je zorgt ervoor dat je zeker weet dat je elkaar goed hebt begrepen.

Een functioneringsgesprek is een gelijkwaardig en gestructureerd gesprek tussen een medewerker en diens leidinggevende met als doel het functioneren van de werknemer en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Informatie vergaren kun je op verschillende manieren. Door het lezen van rapporten of het raadplegen van digitale bronnen, maar ook door het stellen van vragen. Oftewel door een interview af te nemen. Eigenlijk zijn we voortdurend elkaar aan het interviewen; de hele dag door stellen we vragen. Het verschil met een heus interview is dat we dan gericht vragen stellen.

Onderhandelen wil zeggen: in overleg een overeenkomst bereiken waarbij de doelstellingen en belangen van alle partijen gediend zijn en die voor iedereen aanvaardbaar is.

Je wordt al onrustig bij de gedachte. ’s Avonds in bed lig je te piekeren. Je droomt over de zenuwslopende spreekbeurten tijdens je middelbare schooltijd. Een presentatie geven: voor de meeste mensen is het een crime. Doodsangsten uitstaan is echter niet nodig; een goede presentatie geven kan iedereen. Het is vooral een kwestie van een gedegen voorbereiding en veel oefenen.

Ben je manager of teamleider dan moet je soms aan een medewerker slecht nieuws brengen. Ook als je in de gezondheidszorg werkt, heb je daarmee te maken. Het slechtnieuwsgesprek vergt bepaalde vaardigheden en strategieën waarmee je de schade kunt beperken.

Je kunt het sollicitatiegesprek vanuit twee perspectieven bekijken: een sollicitatiegesprek voeren als sollicitant, of een sollicitatiegesprek afnemen als manager / hrm-medewerker / recruiter.

Wil je een korte update geven over het project waaraan je werkt? Heb je een siminair of congres bezocht en wil je je collega’s hierover bijpraten? Met een Pecha Kucha geef je een korte, krachtige en creatieve presentatie over een onderwerp naar keuze.

Steeds meer universiteiten, hogescholen en organisaties organiseren TEDx-bijeenkomsten. Evenementen waarbij sprekers de kans krijgen om ‘de presentatie van hun leven’ te geven over hun expertisegebied, een bepaald project of iets waarvan zij vinden dat het een idee is dat verspreid moet worden. Een TED-talk is geen gewone, saaie presentatie, maar een sprankelend en inspirerend betoog.

Bij veel managers een vast item in de agenda: de nieuwjaarsreceptie met bijbehorende speech. Een uitgelezen mogelijkheid om de toon te zetten voor het nieuwe jaar. Met de volgende tips begin je het nieuwe jaar op een inspirerende, positieve en energieke wijze.

Een briefing is een beknopte bijeenkomst voorafgaand aan een bepaalde activiteit of inzet van een team, waarbij de doelen, het plan van aanpak en de bijzonderheden worden besproken en de taken worden verdeeld.

Je bent hier: Home Functioneren Communiceren Mondeling communiceren Gespreksmodellen