Hbo-opleiding Bedrijfswiskunde/Toegepaste Wiskunde

Hoe organiseer je de bevoorrading van een supermarkt zó dat het zo goedkoop mogelijk plaatsvindt? Hoe zorg je ervoor dat de verkeerslichten op een kruispunt op het juiste moment op rood, oranje of groen springen? Hoe bepaal je de premie van een verzekering? In de hbo-opleiding Bedrijfswiskunde/Toegepaste Wiskunde leer je hoe je wiskunde en IT inzet om processen binnen bedrijven te optimaliseren of bij het oplossen van vraagstukken.

Wat kun je ermee worden?

Bedrijfswiskunde/Toegepaste Wiskunde is een brede studie; na afloop kun je op verschillende terreinen aan de slag in het bedrijfsleven, bij de (semi-)overheid en bij verschillende onderzoeksinstellingen. Enkele voorbeelden van functies die je na je afstuderen kunt vervullen zijn:

 • statistisch analist
 • actuarieel medewerker
 • risico-analist
 • analist marktonderzoek
 • medewerker forecasting
 • medewerker planning en roostering
 • software engineer
 • programmeur

Wat is het carrièreperspectief?

In veel sectoren is vraag naar mensen die goed kunnen abstraheren en in modellen kunnen denken. Bedrijfswiskundigen werken vooral op het gebied van logistiek, statistiek, softwareontwikkeling en verzekeringswiskunde. Bijvoorbeeld bij banken, verzekeringsbedrijven, automatiseringsbedrijven, in de industrie, in de handel en bij gemeenten, provincies of het Rijk. Na een aantal jaren werkervaring kun je doorgroeien naar een managementfunctie of kun je je specialiseren in een bepaald gebied. Als je na een aantal jaren zou besluiten om als leraar wiskunde te gaan werken, dan kun je in korte tijd bijgeschoold worden.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Kevin van Zeijl, eerstejaars Bedrijfswiskunde/Toegepaste Wiskunde:
"Cijfers hebben me altijd wel gelegen, maar eigenlijk zat ik eerst meer te denken aan een bedrijfskundige studie of Informatica. Met dat idee bezocht ik ook de open dag in Rijswijk. Maar het idee van Bedrijfswiskunde - praktische toepassingen zoeken voor wiskunde - sprak me eigenlijk óók wel aan. Neem bijvoorbeeld een project dat we dit jaar gedaan hebben om een optimaal carpoolschema te bedenken. Je hebt een aantal werknemers van een bedrijf die ergens naar toe moeten, en de vraag is hoe je op een slimme manier berekend wat de snelste en goedkoopste route is."

Bron: website Haagse Hogeschool.

Hoe lang duurt de opleiding?

De voltijdopleiding Bedrijfswiskunde/Toegepaste Wiskunde duurt vier jaar. Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Engineering (B Eng) of Bachelor of Applied Science (B AS) voeren. Welke titel je precies krijgt, hangt af van de hogeschool waar je de opleiding hebt gevolgd.   

Wat doe je tijdens de opleiding?

Het studieprogramma van de voltijdopleiding beslaat een propedeuse van één jaar en een hoofdfase van drie jaar. Het eerste jaar (de propedeuse) is een oriëntatiejaar waarin aandacht wordt besteed aan de verschillende deelgebieden van de algemene wiskunde, zoals analyse, algebra, kansberekening, statistiek en het modelleren van wiskundige problemen. Daarnaast maak je kennis met de bedrijfswiskunde en volg je vakken als economische en actuariële wiskunde, informatica en besliskunde. Verder werk je aan het ontwikkelen van je communicatieve vaardigheden. Bij enkele hogescholen is het eerste jaar voor een groot deel gemeenschappelijk met de Lerarenopleiding wiskunde. Je kunt dan na het eerste jaar alsnog overstappen naar deze opleiding.

In de hoofdfase van de opleiding staat de verbreding en verdieping van je theoretische kennis en vaardigheden centraal. Je besteedt minder aandacht aan algemene wiskunde en meer aan bedrijfswiskunde: je krijgt vakken als verzekeringswiskunde en operationele research, werkt in groepen samen aan projecten en je loopt één of twee stages. Tijdens practica leer je werken met verschillende softwarepakketten, zoals MAPLE (een computeralgebrasysteem), SPSS (een statistisch programma) en een spreadsheetprogramma als Excel. Je krijgt ook de kans om je te specialiseren, bijvoorbeeld in de financiële wiskunde. In de vrije ruimte kies je dan vakken die betrekking hebben op de richting die jij interessant vindt. Het vierde en tevens het laatste jaar van de opleiding staat in het teken van je afstudeeropdracht die je uitvoert bij bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, bank, adviesbureau of onderzoeksinstelling. Je werkt er aan een concreet probleem op het gebied van wiskunde, statistiek of informatica. 

Hoe zwaar is het?

Veel studenten in spe denken dat je alleen met een wiskundeknobbel de studie met succes kunt voltooien, maar dat is niet juist. Je hoeft heus geen Willie Wortel te zijn; wel is het van belang dat je wiskundekennis op peil is (tenminste havo wiskunde B). En als je daarnaast flink gemotiveerd bent en de studie goed bijhoudt, dan is het goed te doen.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt tot de hbo-opleiding Bedrijfswiskunde toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel.

Havo

 • Cultuur & Maatschappij met wiskunde B
 • Economie & Maatschappij met wiskunde B
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Vwo

 • Cultuur & Maatschappij met wiskunde A of B
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Hogescholen kunnen afwijkende of aanvullende eisen stellen; informeer bij de hogeschool van je keuze goed naar de exacte toelatingsvoorwaarden. 

Voldoe je niet aan de vooropleidingseis en ben je 21 jaar of ouder? Je kunt je dan opgeven voor een toelatingsonderzoek 21+. Rond je deze toets positief af, dan kun je alsnog met de opleiding beginnen.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Is wiskunde je lievelingsvak?
 • Wil je iets met wiskunde doen, maar spreekt het beroep van docent je niet aan?
 • Kun je goed abstract denken?
 • Vind je het leuk om met computerprogramma’s te werken?
 • Zet je graag je tanden in een stevig wiskundig probleem?
 • Kun je goed samenwerken?

Met z'n hoevelen ben je?

Bedrijfswiskunde is bij elk van de vijf hogescholen een kleine opleiding. Het aantal voltijdstudenten dat in het propedeusejaar binnenstroomt ligt al een aantal jaren rond de 140, wat neerkomt op gemiddeld 28 studenten per hogeschool

Wat is het profiel van de studenten?

Gemiddeld is tweederde van de studenten man en een derde vrouw. De meeste studenten kiezen voor bedrijfswiskunde omdat ze interesse hebben in wiskunde en er relatief goed in zijn. Ze willen die kwaliteit graag gebruiken in hun toekomstige werk.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Wil je graag iets met wiskunde doen maar ambieer je geen functie in het bedrijfsleven, dan is de Lerarenopleiding wiskunde wellicht iets voor je.

Spreekt vooral het ICT-gedeelte van de opleiding je aan, dan kun je ook eens kijken naar de volgende opleidingen:

Welke wo-bacheloropleiding lijkt erop?

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Exact, Techniek en ICT ICT Hbo-opleiding Bedrijfswiskunde/Toegepaste Wiskunde