Handelend optreden

Het jargon van het doen, het handelend optreden van professionals.

Interveniëren is het doelbewust acteren, bijsturen of ingrijpen door een professional of professionele organisatie in een situatie waarvan hij voorafgaand aan de interventie geen deel uitmaakte, met als doel om een bepaalde zaak te verbeteren.

Implementeren betekent per definitie: een wet, besluit, plan, overeenkomst, advies, innovatie etc. tot uitvoering brengen, in werking stellen en in de praktijk brengen. Ofwel: iets van idee naar realisatie brengen.

Je bent hier: Home Kennis Jargon Handelend optreden