Opleiding tot fotograaf

Voor het beroep van fotograaf bestaan verschillende basisopleidingen op mbo-niveau. Je kunt daarna doorstromen naar het hbo. Met een mbo-vooropleiding als basis heb je het voordeel dat je vaktechnisch al goed bent ontwikkeld. In die situatie kun je je met een hbo-opleiding specialiseren in bijvoorbeeld reclamefotografie, modelfotografie of vormgeving.

Er zijn verschillende opleidingen op hbo-niveau, zoals de Fotovakschool en de Fotoacademie. Beide zijn particuliere instellingen, wat inhoudt dat het collegegeld er doorgaans hoger ligt dan bij een bekostigde hogeschool. Een vereiste bij deze opleidingen is dat je beschikt over een professionele foto-uitrusting. Tevens moet je beschikken over de nodige fotografie-ervaring. Het presenteren van een portfolio is veelal een standaard onderdeel in de aanmeldingsprocedure.

Fotovakschool

De Fotovakschool biedt onder meer de erkende voltijdse hbo-opleiding Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie (TFB) aan. Per week heb je vijftien contacturen, verdeeld over twee lesdagen en een werkavond. Daarnaast moet je rekenen op 25 uur per week voor het maken van thuiswerkopdrachten. Het programma is opgedeeld in een oriënterende fase, een hoofdfase waarin je je kennis uitbreidt en leert toepassen en een eindfase waarin je werkt aan je eindpresentatie en scriptie. Door zowel individueel als in teamverband aan verschillende projecten te werken, ontwikkel je je sociale en praktische competenties.

Fotoacademie

De Fotoacademie biedt onder meer de Opleiding tot Fotograaf aan, een opleiding op hbo-niveau. Voordat je aan deze studie kunt beginnen doorloop je eerst een toelatingsprocedure. Bekeken wordt of je voldoende capaciteiten hebt om je te ontwikkelen tot uitstekend fotograaf. Dit gebeurt aan de hand van een door jou samengesteld portfolio. Het lesprogramma van de opleiding bestaat uit drie fasen. In de eerste twee fases leer je alle basistechnieken van de fotografie en maak je kennis met de verschillende disciplines, bijvoorbeeld modefotografie, portretfotografie, landschapsfotografie en studiofotografie. Na de eerste twee fases kies je een afstudeerrichting: creatief vakfotograaf, autonoom fotograaf of journalistiek/documentair fotograaf. Je uiteindelijke keuze bepaalt de invulling van de derde fase en je eindexamen. Gedurende de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan je creatieve ontwikkeling; jouw eigen unieke, persoonlijke stijl van fotograferen. 

Andere hbo-opleidingen

Je kunt ook opleidingen tot fotograaf volgen aan de verschillende academies voor beeldende kunsten in Nederland. Deze opleidingen zijn wat breder georiënteerd. Je krijgt dan, behalve vakken op het gebied van fotografie, ook onderwijs over vormgeving, kunstgeschiedenis en communicatie. Deze opleidingen zijn zowel in voltijd als deeltijd te volgen. Ze leiden allen op tot het beroep van fotograaf, maar hebben elk een eigen invalshoek.

Cursussen en trainingen

Via vrijwel alle instellingen voor afstandsonderwijs (NTI, LOI) kun je cursussen fotografie volgen. Wanneer je niet zeker weet of je een opleiding als fotograaf op hbo-niveau wilt volgen, zijn er ook verschillende vakopleidingen mogelijk op mbo-niveau. Ook op internet is verder veel cursusmateriaal over fotografie te vinden.

Auteur: Erik Bouwer

Je bent hier: Home Beroep Taal en communicatie Functies in de Media Beeld-beroepen Fotograaf Opleiding tot fotograaf