Opleiding tot militair

Als militair ben je werkzaam bij de Landmacht, Luchtmacht, Marine of Marechaussee. Binnen deze vier krijgsmachtdelen zijn honderden verschillende functies in uiteenlopende vakgebieden. De opleidingen die nodig zijn voor militaire beroepen verschillen per specifieke functie. Militair word je door in dienst te treden bij Defensie. Daarvoor moet je eerst met succes een selectie- en keuringsproces doorlopen.

Toelatingseisen en keuring

Om aan de selectie- en keuringsprocedure te kunnen deelnemen, moet je aan een aantal algemene eisen voldoen.

  • Je bezit de Nederlandse nationaliteit.
  • Je beschikt over een geldig identiteitsbewijs.
  • Je bent gezond van lichaam en geest.
  • Je bent bereid om uitgezonden te worden en de daarvoor benodigde vaccinaties te accepteren.

Dit zijn de algemene eisen om bij Defensie te kunnen werken. Afhankelijk van het krijgsmachtdeel waar je wilt werken en de functie die je wilt vervullen, worden er aanvullende eisen gesteld, bijvoorbeeld aan je vooropleiding, leeftijd, lengte of gezichtsvermogen. Voldoe je aan de basiseisen, dan kun je deelnemen aan de selectie- en keuringsprocedure. Deze bestaat uit onder meer een interview, psychologisch onderzoek, medische keuring en een sporttest. Slaag je voor al deze onderdelen, dan volgt tot slot een veiligheidsonderzoek. In het veiligheidsonderzoek wordt onder meer nagegaan of je met justitie in aanraking bent geweest en of je je bezighoudt met activiteiten die de veiligheid van de Staat zouden kunnen schaden. Als militair heb je immers een vertrouwensfunctie; je werkt met wapens en je komt in aanraking met vertrouwelijke informatie, die betrekking heeft op de veiligheid of andere staatsbelangen. Komen er uit het onderzoek geen bezwarende omstandigheden naar voren, dan kun je in dienst treden van Defensie.

Na je indiensttreding volg je een tweetal verplichte opleidingen: de Algemene Militaire Opleiding (AMO) en de Functie Opleiding (FO). Tijdens de AMO-opleiding staat je militaire vorming centraal en leer je militaire basisvaardigheden. Op het programma staan onderdelen als overlevingstechnieken, schieten, hindernisbaan, kaartlezen, militaire ethiek, militair recht en sport. Heb je de AMO met succes afgerond, dan volgt de Functie Opleiding (FO). Tijdens deze opleiding leer je het vak dat je bij Defensie gaat uitoefenen. Deze opleiding duurt drie tot zes maanden voor soldaten en korporaals, voor onderofficieren en officieren duurt de opleiding langer.

VeVa

VeVa staat voor Veiligheid & Vakmanschap. Deze mbo-opleiding is geschikt wanneer je 15 of 16 jaar bent en erachter wilt komen of een baan bij de Landmacht, Luchtmacht of Marine iets voor je is of wanneer je zeker weet dat je het bij de krijgsmacht wilt, maar nog te jong bent om te solliciteren. Tijdens de opleiding leer je een vak en maak je kennis met de verschillende krijgsmachtdelen. Gaat je voorkeur uit naar de Marechaussee, dan is het brugjaar Marechaussee wellicht een optie.

De opleiding wordt op drie niveaus aangeboden:

  • niveau 2, duur: anderhalf tot twee jaar
  • niveau 3, duur: tweeënhalf tot drie jaar 
  • niveau 4, duur: drie tot vier jaar

Om aan de opleiding te kunnen beginnen, moet je in het bezit zijn van een vmbo-diploma of het binnen afzienbare tijd halen en de toelatingsprocedure met succes afronden. De opleiding volg je aan een regionaal ROC. Er zijn er inmiddels ruim dertig die de opleiding aanbieden.

Na het algemene gedeelte van de opleiding waarin je vakken krijgt als Nederlands, rekenen en Engels, specialiseer je je in een van de verschillende vakrichtingen. Richtingen waaruit je kunt kiezen zijn onder meer: bedrijfsautotechniek, grondoptreden, ict, vliegtuigonderhoud en zorg. Je leert dus een vak en maakt ook kennis met het militaire leven. Rond je de opleiding met succes af, dan ontvang je een erkend mbo-diploma. Met dit diploma kun je zowel binnen als buiten Defensie solliciteren op een baan die aansluit bij jouw profiel.

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Beroep Functies in de sector Veiligheid Militair Opleiding tot militair