Recht en bestuur

De hbo-opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement is een brede en generalistische opleiding. Je wordt er opgeleid voor beleidsfuncties bij de overheid of bij instanties en organisaties die aan de overheid zijn gerelateerd, zoals waterschappen, vakbonden en werkgeversorganisaties. Centraal binnen de opleiding staan politieke en maatschappelijke verhoudingen en het management bij de overheid.

Wat ging er fout bij de vuurwerkramp in Enschede? Wie of welke organisatie is daarvoor verantwoordelijk, hoe kan hij of zij daarop worden aangesproken en wat betekent dat voor de slachtoffers, de overheid en andere betrokkenen? Bij de hbo-opleiding Rechten leer je hoe je dossiers als dat van Enschede nauwkeurig kunt analyseren en beoordelen.

Wil je mensen helpen een weg te vinden in de wirwar van regels en wetten die er zijn? Overweeg je om Rechten te gaan studeren, maar vind je dat in je hart eigenlijk te droog? Dit zijn goede redenen om te kiezen voor de hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening.

Hoe verminder je de jeugdcriminaliteit? Hoe zorg je ervoor dat het vertrouwen in de overheid toeneemt? In de universitaire opleiding Bestuurskunde bestudeer je vanuit verschillende invalshoeken complexe maatschappelijke vraagstukken. Je leert hoe je bestuurlijke problemen analyseert en effectieve en rechtvaardige oplossingen ontwikkelt. Een lastige opgave, want er zijn vaak veel partijen bij betrokken met ieder hun eigen agenda. Je kunt Bestuurskunde aan verschillende universiteiten volgen. Aan Bestuurskunde verwante opleidingen zijn: Bestuurs- en organisatiewetenschap, Organisatiewetenschappen en Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie.

In de studie Rechtsgeleerdheid – ook wel Rechten – leer je het recht wetenschappelijk te bestuderen, maar het ook in de praktijk toe te passen. Om juridische vraagstukken op te lossen heb je namelijk niet alleen kennis van wetten nodig, maar ook bepaalde vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan analyses maken, argumenteren en betogen schrijven. Je kunt aan tien universiteiten Rechtsgeleerdheid studeren. Ook de Open Universiteit – de universiteit voor afstandsonderwijs – biedt de studie aan.

Bij politiek denk je wellicht aan Den Haag en het Binnenhof, maar politiek behelst meer dan alleen debatterende politici in de Tweede Kamer. Politiek is overal. In de studie Politicologie bestudeer je de lokale, nationale, Europese en internationale politiek. Je analyseert (internationale) maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder meer criminaliteit, veiligheid, gezondheidszorg en milieu, bestudeert de daarbij behorende machtsrelaties, structuren en processen en besteedt aandacht aan mogelijke oplossingen voor deze problemen. Je leert als politicoloog de juist vragen te stellen en daarop wetenschappelijk verantwoorde antwoorden te vinden.

Hoe zit de belastingwetgeving in elkaar? Zijn de regels duidelijk en komen ze niet in conflict met andere regelgeving? In de bacheloropleiding Fiscaal Recht richt je je op de (internationale) aspecten van het belastingrecht, de doelstellingen van fiscale regelgeving en op de toepassing van het belastingrecht in de praktijk. De studie is een mix van juridische, economische en fiscale vraagstukken.

Huwelijk, scheiding, de aan- of verkoop van een woning of de start van een eigen onderneming; bij veel belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven speelt de notaris een rol. Als notaris adviseer je en leg je belangrijke afspraken vast die mensen of bedrijven met elkaar maken. Die afspraken - vrijwillig of omdat de wet het vereist - liggen op het terrein van geld en van relaties tussen personen en bedrijven. Spreekt die rol je aan, dan biedt de universitaire bacheloropleiding Notarieel Recht je de basis om als notaris aan de slag te kunnen.

Je bent hier: Home Opleiding Recht en bestuur