Wo-bacheloropleiding Politicologie

Bij politiek denk je wellicht aan Den Haag en het Binnenhof, maar politiek behelst meer dan alleen debatterende politici in de Tweede Kamer. Politie is overal. In de studie Politicologie bestudeer je de lokale, nationale, Europese en internationale politiek. Je analyseert (internationale) maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder meer criminaliteit, veiligheid, gezondheidszorg en milieu, bestudeert de daarbij behorende machtsrelaties, structuren en processen en besteedt aandacht aan mogelijke oplossingen voor deze problemen. Je leert als politicoloog de juist vragen te stellen en daarop wetenschappelijk verantwoorde antwoorden te vinden.

Wat kun je ermee worden?

Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Als afgestudeerd politicoloog kun je aan de slag bij de overheid (lokaal, regionaal, nationaal), ondernemingen, maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstituten, de media en bij internationale organisaties in functies als:

Natuurlijk zijn de functies die je later kunt vervullen mede afhankelijk van de eventuele master die je na je bacheloropleiding gaat volgen.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe lang duurt de opleiding?

De bacheloropleiding Politicologie duurt drie jaar. Rond je je bachelor met succes af, dan mag je de titel Bachelor of Science (BSc) voeren. Je kunt vervolgens gaan solliciteren, maar je kunt je ook verder specialiseren door een aansluitende een- of tweejarige masteropleiding te volgen. Na succesvolle afronding hiervan ontvang je de titel Master of Science (MSc). Als je onderzoeksambities hebt, kun je na je masteropleiding gaan promoveren. Je doet dan vier jaar onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. Op een promotieplaats moet je solliciteren. Verdedig je met succes je proefschrift, dan verwerf je de titel doctor (dr.). Wil je leraar Maatschappijleer worden? Dan volg je na de Master Politicologie de eenjarige lerarenopleiding (anderhalf jaar in deeltijd).

Wat doe je tijdens de opleiding?

In het eerste jaar – de propedeuse – maak je kennis met het brede vakgebied van de politicologie. Je doet kennis op over politieke theorie, gedrag en filosofie, internationale betrekkingen, bestuurskunde en je leert sociaalwetenschappelijk onderzoek doen. Om bepaalde ontwikkelingen (beter) te kunnen begrijpen, kijk je niet alleen naar de actualiteit maar ook naar het verleden. Na dit eerste jaar heb je inzicht in begrippen als gezag, macht en rechtvaardigheid. Je volgt hoorcolleges, zowel in het Nederlands als in het Engels en je werkt in werkcolleges samen met medestudenten aan opdrachten. Een belangrijk deel van de tijd besteed je aan zelfstudie. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van je academische vaardigheden, zoals kritisch lezen, analyseren, logisch redeneren, communiceren en  presenteren. In het tweede en derde jaar bouw je je politicologische kennis en vaardigheden verder uit en betrek je ook kennis uit relevante andere wetenschapsgebieden, zoals economie, geschiedenis en recht erbij. Je kiest een afstudeerrichting en volgt keuzevakken binnen of buiten je opleiding en/of een minor, een stage of een studieverblijf in het buitenland. Je sluit de bachelor af met een scriptie, waarna je de titel Bachelor of Science (BSc) krijgt.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot de bacheloropleiding Politicologie als je in het bezit bent van:

  • Vwo met elk profiel
  • Een propedeuse- of einddiploma van een hbo-instelling
  • Een propedeuse- of einddiploma van een andere universitaire opleiding

Informeer voor de exacte eisen bij de universiteit van je keuze.

Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

  • Heb je ruime maatschappelijke en (inter)nationale politieke belangstelling?
  • Wil je meer weten over nationale en internationale processen die meespelen in politieke besluitvorming?
  • Heb je een goede basiskennis van geschiedenis en economie?
  • Wil je politiek bedrijven, bestuderen of er verslag van doen?
  • Houd je het nieuws bij?

Kun je de meeste vragen met een ‘ja’ beantwoorden, dan is de bacheloropleiding Politicologie wellicht iets voor jou.

Welke wo-bachelors lijken erop?

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Aanbevolen website

  • Wil je een indruk krijgen van de carrièremogelijkheden voor afgestudeerden in Politicologie? De carrièrekrant van de UvA geeft je een goed beeld.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Recht en bestuur Wo-bacheloropleiding Politicologie