Wo-opleiding Bestuurskunde

Hoe bestrijd je terrorisme? Hoe verminder je de jeugdcriminaliteit? Hoe zorg je ervoor dat het vertrouwen in de overheid toeneemt? In de universitaire opleiding Bestuurskunde bestudeer je vanuit verschillende invalshoeken complexe maatschappelijke vraagstukken. Je leert hoe je bestuurlijke problemen analyseert en effectieve en rechtvaardige oplossingen ontwikkelt. Een lastige opgave, want er zijn vaak veel partijen bij betrokken met ieder hun eigen agenda.

Je kunt Bestuurskunde aan vijf universiteiten volgen. Aan Bestuurskunde verwante opleidingen zijn: Bestuurs- en organisatiewetenschap, Organisatiewetenschappen en Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie.

Wat kun je ermee worden?

Bestuurskundigen zijn zeer breed inzetbaar. Ze vinden werk in de publieke sector, bij onderzoeks- en adviesbureaus en in het bedrijfsleven. Een internationale loopbaan of een academische carrière behoren ook tot de mogelijkheden. Voorbeelden van werkgevers zijn:

 • overheid: gemeenten, provincies, ministeries, Europese Unie
 • werknemers- en werkgeversorganisaties
 • milieuorganisaties
 • multinationals: Unilever, Shell, Philips 
 • consultancybureaus: KPMG, Berenschot, Ernst and Young 
 • internationale hulporganisaties: Verenigde Naties, UNICEF, NOVIB, Internationale Rode Kruis

Typische functies van bestuurskundigen zijn:

Werken als onderzoeker

Spreekt wetenschappelijk onderzoek je erg aan, dan kun je na je masteropleiding solliciteren naar een promotieplaats. Je onderzoekt een bepaald onderwerp en schrijft hier een verslag over. Dit proefschrift moet je na afronding van je onderzoek verdedigen. Tijdens je promotieonderzoek doceer je ook aan de universiteit. Als je bent gepromoveerd, krijg je de titel PhD (Doctor of Philosophy). Je komt daarna meestal in onderzoeksfuncties terecht bij onderzoeksinstellingen of universiteiten.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe lang duurt de opleiding?

Een volledige academische opleiding bestaat uit een bachelor- en een masteropleiding. De bacheloropleiding duurt drie jaar (180 ECTS). Je sluit deze af met een scriptie en je mag dan de titel Bachelor of Science (BSc) voeren. In de masteropleiding specialiseer je je in een bestuurskundig onderwerp van jouw interesse. Een masteropleiding duurt één of twee jaar (60 of 120 ECTS). Na afronding ben je Master of Science (MSc).

Bestuurskunde in de praktijk
‘Kerncentrales zijn onontkoombaar’ kopt het NRC Handelsblad. Het kabinet wil de CO2-uitstoot met 30 procent verminderen. Richard de Lange, voorzitter van het samenwerkingsverbond van energiebedrijven EnergieNed, kan wel vertellen wat dat betekent: "Die vermindering kan niet alleen uit verduurzaming en energiebesparing komen.”

Jij werkt als beleidsmedewerker voor de provincie Zeeland. Je bent gevraagd om het draagvlak te analyseren voor een uitbreiding van de kerncentrale in Borssele. Daarvoor organiseer je een overleg tussen betrokkenen: omwonenden, milieugroepen, het energiebedrijf, wetenschappers, enzovoort. De bijeenkomst toont sterke bezwaren bij de omwonenden. Je schrijft een genuanceerd beleidsvoorstel voor de provincie.

Bron: www.eur.nl

Wat doe je tijdens de opleiding?

In het eerste jaar van de bacheloropleiding – de propedeuse – volg je inleidende vakken in sociologie, recht, politicologie en economie en leer je hoe je onderzoek op een verantwoorde wijze opzet en uitvoert. Ook werk je aan je communicatieve vaardigheden, want als bestuurskundige zul je regelmatig jouw voorstellen en visies moeten presenteren en erover moeten onderhandelen. Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, werkgroepen en zelfstudie.

In het tweede en derde jaar verdiep je je verder in belangrijke economische, sociologische, politicologische en juridische vraagstukken. Op het programma staan onderwerpen als: beleidsprocessen, bedrijfsvoering in de publieke sector, Europese integratie en wetenschapsfilosofie. Je maakt kennis met de bestuurspraktijk en kiest een minor waardoor je je eigen accent op de studie legt. Je sluit de bacheloropleiding af met een scriptie en mag je daarna Bachelor of Science (BSc) noemen. Je kunt gaan werken of verdergaan met een masteropleiding. Deze duurt één of twee jaar en wordt ook afgerond met een scriptie. Je kunt een masteropleiding volgen aan je eigen faculteit, een andere faculteit of een andere universiteit - in Nederland of in het buitenland.

Welke toelatingseisen zijn er?

 • vwo-diploma met elk profiel.
 • propedeusediploma van een hbo- of wo-opleiding. Je moet kunnen aantonen dat je wiskundekennis op niveau is, dat wil zeggen op het niveau van vwo 6.

Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen, dan kun je deelnemen aan het colloquium doctum. Slaag je voor dit toelatingsexamen, dan kun je je alsnog inschrijven.

Enkele opleidingen hanteren een numerus fixus: de universiteit laat niet meer dan een van tevoren vastgesteld aantal geselecteerde studenten toe.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Denk je graag na over politieke en maatschappelijke vraagstukken?
 • Heb je een brede interesse in vakgebieden als sociologie, recht, economie en politicologie?
 • Volg je de actualiteit op de voet?
 • Ben je geïnteresseerd in politiek en politieke processen?
 • Ben je nieuwsgierig?
 • Draag je graag je steentje bij aan een beter Nederland of een betere wereld?
 • Kun je goed samenwerken?

Heb je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoord, dan is de universitaire studie Bestuurskunde wellicht iets voor jou.

Welke wo-opleidingen lijken erop?

Welke hbo-opleiding lijkt erop?

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Recht en bestuur Wo-opleiding Bestuurskunde