Bouw en verkeer

Als je buiten om je heen kijkt zie je gebouwen, een park, wegen, een viaduct. De plaats waarop zo'n gebouw is neergezet en de inrichting van de ruimte eromheen zijn bedacht door mensen die Ruimtelijke Ordening of Bouwkunde hebben gestudeerd. Kies je voor zo'n studie, dan heb je later heel veel invloed op de omgeving waarin iedereen leeft.

De beschikbare ruimte is in het dichtbevolkte Nederland beperkt. Hoe zorg je ervoor dat de ruimte zo goed mogelijk wordt benut, zodat de leefbaarheid van mens, dier en plant gewaarborgd blijft? Als student Ruimtelijke Ordening en Planologie leer je hoe je de beschikbare ruimte optimaal indeelt en inricht.

Er wordt altijd en overal gebouwd en verbouwd. Bij de opleiding bouwkunde leer je hoe je woningen, kantoren, winkelcentra en scholen moet bouwen, beheren en inrichten. Als je de opleiding hebt afgerond ben je in staat om een gebouw te ontwerpen, constructies te berekenen, een uitvoeringsplan te schrijven en de bouw daadwerkelijk te realiseren.

In de hbo-opleiding Mobiliteit verdiep je je in de dynamische wereld van verkeer, vervoer en mobiliteit en leer je oplossingen te bedenken voor mobiliteitsproblemen.

Bouwtechnische Bedrijfskunde is een specifieke managementopleiding voor de bouw. Je wordt opgeleid tot ingenieur met verstand van alle aspecten die bij een bouwproject aan de orde komen. Tijdens de opleiding leer je leiding te geven aan bouwprojecten en ervoor te zorgen dat het proces zo goed mogelijk verloopt. Je doet niet alleen kennis op over de financiële, organisatorische en juridische aspecten van een bouwproject, ook bouwtechniek en civiele techniek komen uitgebreid aan bod. Voor het begeleiden van een bouwproject moet je immers op de hoogte zijn van de technische aspecten van het bouwproces. Je volgt vakken als mechanica, bouwtechniek, bouwtechnisch tekenen, organisatiekunde, bedrijfseconomie, marketing en sociologie. Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Built Environment voeren.

Woningen, kantoren, sportcomplexen en scholen. Bouwkunde is overal om je heen. Maar bouwkunde is meer dan architectuur alleen. Het vakgebied varieert van het technische aspect van het bouwen tot het inrichten van Nederland op een verantwoorde manier. Bouwkunde is een creatieve én technische opleiding. Twee universiteiten bieden Bouwkunde aan: de Technische Universiteit Delft (TUD) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

De hbo-opleiding Built Environment is de opleidingsnaam voor een verzameling studies. Per hogeschool wordt dit verschillend ingevuld. Doorgaans is het een combinatie van de opleidingen Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek. Aan de Breda University of Applied Sciences kun je weer kiezen voor de studieroutes Ruimtelijke Ontwikkeling & Planologie, Mobiliteit en Urban Design. Orienteer je dus goed op de verschillende mogelijkheden. Je wordt uiteindelijk opgeleid tot bouwkundig ingenieur met een brede kijk op bouwprocessen en (stedelijke) gebiedsontwikkeling. Built Environment wordt door vijf hogescholen aangeboden en is alleen in voltijd te volgen.

De hbo-opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling is de naam van een verzameling studies. Het verschilt per hogeschool welke opleidingen dit zijn, waardoor de opleiding een breed karakter heeft. Zo bestaat Ruimtelijke Ontwikkeling bij Saxion uit de studierichtingen Ruimtelijke Ordening & Planologie en Stedenbouwkundig Ontwerpen, bij Windesheim uit de studierichting Mobiliteit en de Haagse Hogeschool biedt de specialisatie Climate Management aan. Bij Avans en InHolland is de opleiding gericht op Bouwmanagement & Vastgoed.

Hoe komen producten uit Taiwan uiteindelijk in een winkel terecht? Welke transportmiddelen kun je het beste inzetten bij het vervoer van bederfelijke waren van Zuid-Afrika naar Nederland? Welke eisen worden gesteld aan de logistiek binnen een bedrijf of bij een opslag- en overslaglocatie? Als deze vragen je interesseren, dan is de hbo-opleiding Logistics Engineering (voorheen Logistiek en Technische Vervoerskunde) wellicht iets voor jou.

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Exact, Techniek en ICT Bouw en verkeer