Hbo-opleiding Mobiliteit

Hoe pas je een nieuwe weg in het bestaande wegennet? Hoe vergroot je de doorstroom op de A2 en op welke wijze verbeter je het openbaar vervoer? In de hbo-opleiding Mobiliteit verdiep je je in de dynamische wereld van verkeer, vervoer en mobiliteit en leer je oplossingen te bedenken voor de problemen die daaruit voortvloeien. Je leert hoe je onderzoek doet, plannen ontwerpt en maatregelen voorstelt. Daarbij leer je ook rekening te houden met de financiële kant van het verhaal. Afhankelijk van de hogeschool is Mobiliteit als studierichting ondergebracht in de brede hbo-opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling of de brede hbo-opleiding Built Environment.

Wat kun je ermee worden?

Na het afronden van de opleiding kun je in diverse functies aan de slag, bijvoorbeeld als consultant mobiliteit, verkeersonderzoeker, verkeers- en vervoersplanner of projectleider.

Voorbeelden van werkzaamheden waarmee je je als beginnend mobiliteitsexpert bezighoudt:

 • schrijven van plannen om verkeer duurzamer te maken
 • maatregelen bedenken om een stad verkeersveiliger te maken
 • meedenken over de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk

Je kunt die functies bij veel verschillende werkgevers vervullen, in zowel binnen- als buitenland, bijvoorbeeld bij:

 • overheden, zoals de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM, de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Rijkswaterstaat, provincies, regio’s, waterschappen en gemeenten

 • onderzoeks- en adviesbureaus

 • grote aannemersbedrijven

 • openbaarvervoerbedrijven

 • belangenorganisaties, zoals ANWB en ROVER

Wat zijn de belangrijkste competenties?

 • Je moet zowel zelfstandig kunnen functioneren als in een team kunnen samenwerken. Vanuit je verkeerskundige achtergrond bedenk je oplossingen die nodig zijn. Maar daarnaast werk je samen met specialisten uit andere disciplines om tot een integrale oplossing te komen. Daarom is het belangrijk dat je goed kunt luisteren, openstaat voor allerlei ideeën en dat je flexibel bent. 

 • Communiceren - zowel mondeling als schriftelijk - en presenteren. Je moet je ideeën goed kunnen beargumenteren en ze kunnen combineren met de ideeën van andere specialisten.

 • Analyseren. Je moet goed kunnen analyseren wat het probleem precies is, zodat je ook een juiste oplossing kunt verzinnen die echt werkt in de praktijk.

 • Creativiteit. Je moet voortdurend op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor de verkeerskundige problemen die je tegenkomt. Daarbij houd je rekening met verschillende belangen en kun je goed bemiddelen. 

 • Affiniteit met techniek

 • Cijfermatig inzicht

Hoe lang duurt de opleiding?

De hbo-bacheloropleiding Mobiliteit wordt alleen in voltijd aangeboden en duurt vier jaar.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Gedurende de opleiding volg je vakken als verkeerstechniek, goederenvervoer/logistiek, verkeersveiligheid en gedragswetenschappen. Naast theoretische kennis doe je veel praktijkervaring op in projecten. Je werkt daarbij veel samen met medestudenten. De theorie sluit aan op de projecten waar je op dat moment mee bezig bent. Ook loop je diverse stages. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht. Na het succesvol afronden van je opleiding mag je de titel Bachelor of Built Environment (BBE) voeren.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt tot de hbo-opleiding Mobiliteit toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.  Heb je een havo- of vwo-diploma, dan worden extra eisen gesteld aan je profiel.


Cultuur & Maatschappij
Economie & MaatschappijNatuur & TechniekNatuur & Gezondheid
Havo+wiskunde A of B
toelaatbaar
toelaatbaartoelaatbaar
Vwo+wiskunde A of B
toelaatbaar
toelaatbaar toelaatbaar
Heb je geen van bovenstaande diploma’s en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsexamen afleggen.

Verkort traject

Heb je een vwo-diploma, ben je in het bezit van een mbo-diploma niveau 4 van een verwante opleiding of heb je een hbo- of wo-opleiding gevolgd, dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een verkort traject. Ook op basis van elders verworven competenties zijn soms kortere studieroutes mogelijk. Vraag bij de hogeschool van je keuze naar de mogelijkheden.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Ben je geïnteresseerd in techniek, maar wil je niet de ‘harde’ techniek in?

 • Heb je een brede maatschappelijke belangstelling?

 • Heb je een brede interesse in verkeer?
 • Ben je creatief én analytisch?

 • Ben je een teamplayer?

Kun je het merendeel van de vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de opleiding Mobiliteit wellicht iets voor jou.

Wat is het profiel van de studenten?

Zoals bij de meeste technische opleidingen is het overgrote deel van de mobiliteitstudenten man. De studenten hebben veelal een brede – maatschappelijke – interesse en zijn doeners.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout
Je bent hier: Home Opleiding Studies in Exact, Techniek en ICT Bouw en verkeer Hbo-opleiding Mobiliteit