Hbo-opleiding Maritiem Officier

In de hbo-opleiding Maritiem Officier (Marof) leer je hoe je een schip veilig moet navigeren, laden en lossen. Je leert werken met hypermoderne elektronische apparatuur en geavanceerde computer- en communicatiesystemen. Na je afstuderen vind je zowel op de brug als in de machinekamer de weg, want je doet tijdens de opleiding kennis op van werking, onderhoud en reparatie van motoren en andere elektronische en technische installaties aan boord van een schip. Je kunt de opleiding alleen in voltijd aan verschillende hogescholen volgen.

Wat kun je ermee worden?

Je kunt werken op de grote vaart, containerschepen, zeesleepvaart, tankvaart en passagiersschepen in functies als hoofdwerktuigkundige, stuurman en kapitein. Ook bij rederijen, het loodswezen en de kustwacht kun je terecht. Blijf je liever aan wal, dan kun je denken aan functies als verkeersbegeleider of operator in energiecentrales. 

Wat is je kans op een baan?

Er is een groot tekort aan beroepsmensen in de scheepvaart en in de maritiem verwante bedrijven; er zijn dus genoeg banen als je bent afgestudeerd.

Wat is het carrièreperspectief?

De functies binnen de scheepvaart zijn gebonden aan rangen. In het begin van je carrière kom je terecht in controle- en wachtfuncties op het gebied van navigatie, ladingbehandeling, technische installaties en communicatie. Ook de zorg voor veiligheid en milieu behoort tot je takenpakket. Door ervaring op te doen en cursussen te volgen kun je opklimmen tot stuurman of scheepswerktuigkundige en het - bij gebleken geschiktheid - schoppen tot kapitein of hoofdwerktuigkundige. Na een aantal jaren op zee kun je ervoor kiezen je carrière aan wal voort te zetten. Maritiem officiers met een aantal jaren werkervaring zijn zeer gewild bij onder andere het loodswezen, havenbedrijven, (zee)verkeersleiding en verlading- en transportbedrijven. Maar ook in allerlei niet-maritieme bedrijven nemen ze graag maritiem officieren in dient vanwege hun ervaring, brede (technische) kennis, flexibiliteit en oplossingsgerichtheid. Denk bijvoorbeeld aan functies als werktuigkundige bij een elektriciteitscentrale, schade-expert van schepen bij een verzekeringsmaatschappij of docent bij een nautisch opleidingsinstituut.

Hoe lang duurt de opleiding?

De hbo-opleiding Maritiem Officier is een voltijdopleiding en duurt vier jaar. Met een mbo-opleiding Maritiem Officier of een diploma Middelbaar Nautisch Onderwijs kun je de opleidingsduur verkorten en het traject in 2,5 jaar afronden.

Wat doe je tijdens de opleiding?

In het eerste jaar oriënteer je je op het maritieme beroepenveld. Je verwerft kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn voor een maritiem officier aan boord van zeeschepen. Je oefent op simulatoren en voert practica uit in de verschillende werkplaatsen. Ook doe je de nodige theoretische kennis op. Op het rooster staan vakken als wiskunde, natuurkunde, mechanica, elektrotechniek, navigatie, transportkunde, maritieme elektronica, maritieme bedrijfsvoering en hydrografie. In het tweede jaar verdiep je je verder in de theorie van het nautische en technische terrein van de maritiem officier. Daarnaast volg je trainingen op een simulator en vaar je verschillende keren een korte stage op een zeegaand schip.
In het derde jaar vaar je een half jaar aan boord van een koopvaardijschip. Tijdens je stage maak je een verslag over het schip en je werkzaamheden op de brug, het dek en de machinekamer. Weer aan wal volg je lessen en werk je aan een onderzoeksopdracht voor een bedrijf. In het vierde jaar kies je een minor. Deze duurt een half jaar. In de tweede helft van het vierde studiejaar ga je opnieuw varen; ditmaal voor je zogenaamde afstudeerstage. Hier maak je wederom een aantal verslagen die door je docenten worden beoordeeld. Is het eindresultaat positief en heb je alle andere onderdelen voldoende afgesloten, dan ben je geslaagd en heb je het diploma op zak. Je mag dan de titel Bachelor of Science (BSc) achter je naam voeren. De titel ingenieur (ing.) mag ook, maar die zet je voor je naam.

Hoe zwaar is het?

De opleiding Maritiem Officier is een zware opleiding met een vol studieprogramma. Om de eindstreep te halen heb je een ijzeren zelfdiscipline en doorzettingsvermogen nodig. Daarom wordt alleen zeer gemotiveerde mensen aangeraden zich voor de opleiding in te schrijven. 

Welke toelatingseisen zijn er?

Om toegelaten te worden tot de hbo-opleiding Maritiem Officier moet je beschikken over een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Heb je een havo- of vwo-diploma, dan moet je ook het juiste profiel hebben. 

Havo

 • Natuur & Gezondheid met natuurkunde of natuur, leven & technologie
 • Natuur & Techniek

Vwo

 • Economie & Maatschappij met natuurkunde
 • Natuur & Gezondheid met natuurkunde of natuur, leven & technologie
 • Natuur & Techniek

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog tot de opleiding worden toegelaten als je met goed gevolg een toelatingsonderzoek 21+ aflegt.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Heb je zeebenen?
 • Sta je stevig in je schoenen?
 • Spreekt een leven vol reizen je aan?
 • Ben je een doener?
 • Sta je open voor andere culturen?
 • Ben je zeer besluitvaardig?
 • Kun je grote verantwoordelijkheid aan?
 • Kun je goed in een team werken?
 • Kun je tegen hiërarchische verhoudingen?
 • Spreekt een mannenwereld je aan?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de hbo-opleiding Maritiem Officier wellicht iets voor jou. Je kunt je verder oriënteren door de open dagen van de zeevaartscholen te bezoeken.

Wat is het profiel van de studenten?

Marof-studenten zijn vaak van jongs af aan al verknocht aan varen en boten. Hoewel het aantal vrouwelijke studenten de afgelopen jaren is toegenomen, is het overgrote deel van de studenten man. De zeevaartsector mag dan een mannenbolwerk zijn, het is geen machowereld.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Exact, Techniek en ICT Engineering Hbo-opleiding Maritiem Officier