Architect

Een architect (her)ontwerpt gebouwen, zoals woningen, fabrieken, kantoren en scholen. Opdrachtgevers kunnen particulieren zijn, maar ook bedrijven, woningcorporaties, gemeentes en besturen van verenigingen of stichtingen. in Nederland is de titel ‘architect’ beschermd en mag je deze alleen voeren als je ingeschreven staat in het Architectenregister. Om in dit register te komen, moet je aan strenge toelatingseisen voldoen.

Wat doet een architect concreet?

In het eerste contact dat je als architect met je opdrachtgever (‘bouwheer’) hebt, stel je veel vragen om zijn ideeën en wensen helder te krijgen. Na dit overleg bedenk je hoe je deze wensen en ideeën in een concreet ontwerp kunt omzetten. Je houdt hierbij rekening met esthetiek, functionaliteit en technische mogelijkheden. Vervolgens maak je een ruwe schets en spreek je deze met de opdrachtgever door. Afhankelijk van het bouwproject maak je daarnaast soms een maquette om je schetsontwerp te verduidelijken. Tijdens dit gesprek komt niet alleen het ontwerp van het te bouwen object ter sprake, maar ook de haalbaarheid en de globale kosten ervan. Je moet hiervoor goed weten wat mensen nodig hebben om prettig te kunnen wonen en werken en hoe je dat moet omzetten in een vorm die praktisch en technisch is én binnen de bouwomgeving past.
Wordt je idee door de opdrachtgever goedgekeurd, dan ga je het idee verder uitwerken en verzorg je de bouwaanvraag bij de gemeente. Tijdens de bouwwerkzaamheden bewaak je de kwaliteit van het geleverde werk, de planning en de begroting. Je voert hiervoor regelmatig gesprekken met de aannemer. Na de oplevering ben je voor vragen of klachten het eerste aanspreekpunt van de opdrachtgever.

Waar werk je als architect?   

Veel architecten werken als freelancer of hebben een eigen bureau, al dan niet samen met collega-architecten. Bij grote architectenbureaus ben je als architect vaak druk met bepaalde onderdelen van gebouwen en ontwerp je het gebouw samen. Bij dergelijke grote architectenbureau zijn doorgaans ook ontwerptekenaars, technische tekenaars, rekenaars, bouwplanschrijver en bouwbegeleiders werkzaam.

Als architect werk je vaak samen met aannemers, onderaannemers, stedenbouwkundigen, planologen, landmeters, bouwkundig tekenaars, constructeurs opzichters, uitvoerders, beleidsmedewerkers, calculators en projectleiders.

Je kunt zowel in binnen- als buitenland werkzaam zijn.

Welke competenties moet je in huis hebben?

Hoe word je architect?

Je mag de titel architect enkel en alleen voeren als je ingeschreven staat in het Architectenregister. Deze wettelijke regeling geldt sinds 1 januari 2015 en wordt uitgevoerd door het Bureau Architectenregister. Er gelden strenge toelatingseisen. Zo worden er eisen gesteld aan je vooropleiding en je moet een tweejarige beroepservaringsperiode (BEP) hebben doorlopen.

WO

De universitaire opleiding Bouwkunde aan een van de drie technische universiteiten met aanvullend een masteropleiding Architecture biedt een prima basis voor het beroep van architect. Na het behalen van je bachelor en je master, doorloop je de tweejarige beroepservaringsperiode (BEP). Rond je deze met succes af, dan kun je een verzoek tot inschrijving bij het Architectenregister indienen.

Hbo

Ook een hbo-opleiding Bouwkunde of Built Environment biedt een prima basis voor het beroep van architect. Na het behalen van je bachelor volg je de vierjarige masteropleiding Architectuur aan een van de zes Academies van Bouwkunst. Deze masteropleiding verschilt in zoverre van de opleiding aan een technische universiteit dat de academische vorming en de beroepservaringsperiode niet na elkaar plaatsvinden, maar tegelijkertijd. Bij je afstuderen heb je dus zowel je masterdiploma als je BEP en kun je direct een verzoek tot inschrijving in het Architectenregister indienen.

Welke beroepen lijken erop?

  • Binnenhuisarchitect
  • Interieurarchitect
  • Interieurontwerper
  • Tuin- en landschapsarchitect

Vind je het vooral leuk om je bezig te houden met hoe een huis, een winkel, een kantoor of een restaurant er van binnen op zijn mooist uit kan zien? Dan is het beroep van binnenhuisarchitect wellicht meer iets voor je. Je houdt je bezig met alle aspecten die hierbij komen kijken, zoals kleur, licht, vorm en materiaal. De beroepen 'binnenhuisarchitect' en 'interieurontwerper' zijn niet beschermd en mogen door iedereen vrij gebruikt worden. Dit geldt niet voor de titels stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. Deze zijn – net als de titel architect – beschermd.

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Beroep Functies in de Techniek Architect