Bouwkundig calculator

Een bouwkundig calculator berekent wat een bouwproject - woningen, een schoolgebouw of winkelcentrum – of een gedeelte daarvan precies gaat kosten. Daarvoor moet je met van alles rekening houden, zoals de kosten van bouwmaterialen, machines en de mensen die aan het bouwproject gaan werken. Afhankelijk van het bedrijf waar je werkt, ben je betrokken bij een groter deel van het project of voer je een meer specialistische taak uit. Als bouwkundig calculator ben je vaak werkzaam in de bouw, installatie en vastgoed.

Wat zijn je taken?

Wat je takenpakket precies inhoudt, is erg afhankelijk van de grootte van de organisatie. Bij grote bouwbedrijven is het werk opgesplitst in vele functies. Je bent dan gespecialiseerd in een deel van het werk, bijvoorbeeld werkvoorbereiding of calculatie. Bij kleinere bedrijven zijn taken vaak samengevoegd. Daar kan een calculator ook werkvoorbereider en inkoper zijn.

In grote lijnen doe je het volgende: aan de hand van het bestek (de volledige omschrijving van een uit te voeren bouwproject), tekeningen en andere gegevens bepaal je welke soort en hoeveelheid materialen, materieel en mankracht voor een project nodig zijn. Heb je dit helder, dan vraag je bij diverse leveranciers en onderaannemers offertes op. Deze vergelijk je met elkaar. Je regelt met leveranciers en onderaannemers materiaalleveranties en dienstverlening en bedingt kortingen op de prijs. In overleg met de projectleider maak je een keuze met wie je uiteindelijk in zee gaat. Is dat duidelijk, dan kun je een begroting van de kostprijs van een project maken.

Waar werk je?

De meeste bouwkundig calculatoren zijn werkzaam bij architectenbureaus, ingenieursbureaus, adviesbureaus, installatiebedrijven, aannemersbedrijven, grote technische (overheids-) diensten en woningcorporaties.

Wat is je plaats in de organisatie?

Binnen het bedrijf werk je op een aparte afdeling calculatie (kostenafdeling, bouwkostenmanagement), een afdeling werkvoorbereiding of het bedrijfsbureau.

Welke competenties moet je in huis hebben?

  • Technisch inzicht. Bouwtekeningen en bouwbestekken zijn voor een bouwkundig calculator dagelijkse kost. Om deze goed te kunnen lezen, heb je dan ook technisch inzicht nodig.
  • Cijfermatig inzicht. Bouwprojecten zijn dure en complexe projecten, maar jij draait je hand niet om voor complexe bouwbegrotingen en ingewikkelde offertes. Zowel aan de kant van de architect als aan de kant van de aannemer. Je moet daarbij heel accuraat te werk gaan, want je berekeningen mogen geen fouten bevatten.
  • Onderhandelen. Hoe goedkoper je spullen inkoopt, hoe goedkoper je het bouwproject kunt opleveren en dat is gunstig voor de concurrentiepositie van het bedrijf waar je werkt. Als calculator moet je goed kunnen onderhandelen. Niet alleen over prijzen, maar bijvoorbeeld ook over tijdige oplevering en de keuze van materialen. Om goed te kunnen onderhandelen, moet je soms hard kunnen zijn.
  • Communicatieve vaardigheden. Je bent zowel gesprekspartner voor externe partijen, zoals leveranciers als aannemers, als voor mensen binnen het bedrijf waar je werkt. Je hebt regelmatig extern overleg met de werkvoorbereiding, uitvoering, planontwikkeling en projectvoorbereiding (architect, projectleider, tekenaars). Voor de uitoefening van je werk heb je directe werkcontacten met werkvoorbereider, projectleider, (hoofd-) uitvoerder, hoofd bedrijfsbureau, opdrachtgever, aannemer, architect, adviseur en onderaannemers, fabrikanten en leveranciers. Je moet dus ook goed kunnen samenwerken. 

Hoe word je bouwkundig calculator?

Om calculator te kunnen worden, moet je minimaal in het bezit zijn van een mbo-diploma middenkaderfunctionaris bouw of infra of een hbo- of wo-diploma Bouwkunde of Civiele Techniek

Hoe vind je een baan als bouwkundig calculator?

Je kunt een open sollicitatie sturen naar een aannemersbedrijf of reageren op vacatures die je vindt bij algemene vacaturebanken, vacaturebanken voor beroepen in de bouw/infra, zoals bouwvacatures.nl of bij in de bouw gespecialiseerde werving- en selectiebureaus, zoals Continu Professionals.

Wat zijn je carrièremogelijkheden?

Na een aantal jaren werkervaring kun je doorgroeien naar een leidinggevende functie, bijvoorbeeld Hoofd Calculatie. In die functie bepaal je de meest efficiënte uitvoeringsmethoden en ben je contactpersoon voor externe partijen. Ook het verzorgen van de eindcontrole op calculatie en offertes behoort tot je verantwoordelijkheden. Je rapporteert direct aan het hoofd van het project.

Welke beroepen lijken erop?

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Beroep Functies in de Techniek Bouwkundig calculator