Functioneringsgesprek en carrière

Veel werknemers hebben een hekel aan het functioneringsgesprek en zijn bang voor het beoordelingsgesprek. Dat is jammer, want met de juiste voorbereiding kun je deze gesprekken benutten om je carrière een zet in de juiste richting te geven. Hoe doe je dat? In ieder geval niet door de gesprekken gelaten te ondergaan in de hoop dat er een kleine periodiek voor je inzit.

Functioneren en beoordelen

Functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek zijn – in ieder geval in theorie – verschillend. In praktijk is het onderscheid niet altijd duidelijk, of is er slechts tijd voor één gesprek per jaar. Het functioneringsgesprek is het meest geëigend voor het maken van afspraken over je loopbaan, maar als het functioneringsgesprek om wat voor reden dan ook niet doorgaat kun je hiervoor ook het beoordelingsgesprek gebruiken of een extra gesprek aanvragen.

Voor alle duidelijkheid volgen hier de belangrijkste verschillen tussen het functionerings- en beoordelingsgesprek:

  • Het beoordelingsgesprek vindt meestal aan het eind van het jaar plaats en kan gevolgen voor het salaris hebben. De werkgever beoordeelt het functioneren van de werknemer in het afgelopen jaar en spreekt zijn verwachtingen voor het komende jaar uit.
  • Het functioneringsgesprek is veel meer dan het beoordelingsgesprek een dialoog tussen werknemer en werkgever. Het heeft tot doel een beeld te krijgen van het functioneren van de werknemer in relatie tot zijn takenpakket en de samenwerking met zijn collega’s en leidinggevende. Tijdens het functioneringsgesprek worden afspraken gemaakt over de taken en de ontwikkeling van de werknemer in de komende periode.

Laat weten wat je wilt

Het functioneringsgesprek is voor jou als werknemer de ideale gelegenheid om te laten weten wat je wilt. Ga het gesprek niet onvoorbereid in, maar bedenk van tevoren wat je wilt bereiken in de komende periode en wat je daarvoor nodig hebt. Je toont motivatie en ambitie door bij dit gesprek zelf het initiatief te nemen. Pak dit grondig aan en neem ruim de tijd voor zelfonderzoek:

Als je weet waar je over vijf jaar wilt staan, maak dan een deelplan voor het komende jaar en bespreek dit met je leidinggevende. Het is hierbij van belang dat je duidelijke afspraken maakt over je takenpakket en persoonlijke ontwikkeling.

Takenpakket

Bedenk welke taken je de komende tijd zou willen uitvoeren. Probeer taken op je te nemen die je helpen bij het bereiken van je carrièredoelen. Net zo belangrijk – maar vaak vergeten – is het om aan te geven van welke taken je liever af wilt. Stel dat je als financieel medewerker de ambitie hebt om binnen vijf jaar controller te worden. Momenteel ben je verantwoordelijk voor de financiële maandrapportages en voor het functioneel beheer van het boekhoudsysteem. Die laatste taak houdt onder meer in dat je eerste aanspreekpunt bent bij problemen en dat je wachtwoorden en toegangsrechten regelt, een tijdrovende routineklus die niets bijdraagt aan je ambities. Probeer dergelijke taken af te stoten, zeker als ze verhinderen dat je werkzaamheden kunt doen die wél goed voor je loopbaan zijn.

Persoonlijke ontwikkeling

Je wilt iets bereiken en daarvoor heb je kennis en ervaring nodig. Beide kun je in de praktijk vergaren als je het juiste takenpakket hebt, een proces dat je versnelt door een cursus of opleiding te volgen. Maak daarom afspraken over de opleidingen die je de komende periode wilt volgen en bespreek ook de mogelijkheden die er zijn om een coach of mentor te krijgen.

Tip – leer van je fouten

Ga na wat je in de afgelopen periode hebt bereikt en bij welke projecten je betrokken was. Geef per activiteit in steekwoorden aan wat er goed ging en wat er minder goed ging. Heb je fouten gemaakt? Verzwijg dit niet tijdens het gesprek maar neem het initiatief. Geef zelf aan waarom het niet goed liep en wat je ervan hebt geleerd, zo laat je zien dat je gemotiveerd bent om jezelf te ontwikkelen.

Auteur: Arjen Ligtvoet

Je bent hier: Home Carrière Opvallen en promotie maken Functioneringsgesprek en carrière