Wo-bacheloropleiding Engelse Taal & Cultuur

Het is de internationale taal van de wetenschap, kunst, cultuur, diplomatie, handel en technologie, en van bijna alle vormen van wereldwijde communicatie: Engels. Bijna een miljard mensen op aarde gebruiken het Engels in hun dagelijkse communicatie. In de bacheloropleiding Engelse Taal & Cultuur leer je de Engelse taal niet alleen uitstekend beheersen, je bestudeert ook de vele facetten van de Engelstalige literatuur en cultuur. Van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten tot Inda, Nigeria en Zuid-Afrika.

Wat kun je ermee worden?

Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Afgestudeerden Engelse Taal en Cultuur komen dikwijls terecht in het onderwijs, in de communicatie, bij  de overheid en bij uitgeverijen in beroepen als:

Natuurlijk zijn de functies die je later kunt vervullen mede afhankelijk van de eventuele master die je na je bacheloropleiding gaat volgen.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe lang duurt de opleiding?

De voltijdbachelor Engelse Taal en Cultuur duurt drie jaar. Je kunt de opleiding ook in deeltijd doen; de opleiding duurt dan vierenhalf jaar. Rond je je bachelor met succes af, dan mag je de titel Bachelor of Arts (BA) voeren. Je kunt vervolgens gaan solliciteren, maar je kunt je ook verder specialiseren door een aansluitende een- of tweejarige masteropleiding te volgen. Als je vertaler wilt worden, kun je de master Vertalen volgen. Als je een carrière in het onderwijs ambieert, kun je ervoor kiezen nog een eenjarige lerarenopleiding te volgen waarmee je een eerstegraads lesbevoegdheid haalt. Nadat je je master succesvol hebt afgerond, ontvang je de titel Master of Arts (MA). Als je onderzoeksambities hebt, kun je na je masteropleiding gaan promoveren. Je doet dan vier jaar onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. Op een promotieplaats moet je solliciteren.

Isabeau Jensen, studente Engelse Taal en Cultuur:
Ik heb altijd geroepen dat ik nooit les zou gaan geven, maar nu wil ik mijn tweedegraads lesbevoegdheid gaan halen. De studie liet me dus kanten van de taal zien die me eerder niet waren opgevallen!

Bron: website Universiteit Utrecht

Wat doe je tijdens de opleiding?

In het eerste jaar van de opleiding -  de propedeuse -  leer je de Engelse taal in al haar facetten kennen. Je sleutelt flink aan je taalvaardigheid; Je oefent je schrijf- en luistervaardigheid en je uitspraak van het Engels. Je volgt (doorgaans Engelstalige) hoorcolleges en je werkt in werkcolleges samen met medestudenten aan opdrachten. Een belangrijk deel van de tijd besteed je aan zelfstudie. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van je  academische vaardigheden, zoals kritisch lezen, analyseren, logisch redeneren en mondeling en schriftelijk presenteren. In het tweede en derde jaar ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden verder, bijvoorbeeld door zelf onderzoeksopdrachten uit te voeren. Je schrijft essays en houdt presentaties. Een deel van je vakken kies je zelf in de keuzeruimte. Je kunt kiezen voor een stage, een keuzepakket bij een andere opleiding of een studieverblijf in het buitenland. Je sluit de bachelor af met een scriptie, waarna je de titel Bachelor of Arts (BA) krijgt.

Arienne de Vreugd, alumnus Engele Taal en Cultuur:

‘In het eerste jaar krijg je basisvakken als Literatuur, Taalkunde, Taalvaardigheid en Filologie. Dat is best pittig, maar je wordt er vanzelf beter in. Filologie draait om de Engelse taalgeschiedenis. Je leert hoe de Engelse taal zich in de 1500 jaar dat het bestaat, heeft ontwikkeld.

Bron: website Universiteit Leiden

Welke toelatingseisen zijn er?

 • Vwo-diploma zonder verdere eisen aan je profiel. Cultuur en Maatschappij biedt wel de beste aansluiting.
 • Een propedeuse- of einddiploma van een hbo-instelling
 • Propedeuse- of einddiploma van een universitaire opleiding

Informeer voor de exacte eisen bij de universiteit van je keuze.

Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Houd je van lezen?
 • Heb je veel interesse in de taal, literatuur en cultuur van Engeland, de Verenigde Staten, en andere Engelstalige landen?
 • Speel je graag met taal?
 • Ben je benieuwd naar de sociale achtergronden van de Engelstalige literatuur en cultuur?
 • Heb je belangstelling voor de Engelse taal als communicatiemiddel?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur wellicht iets voor jou. Bezoek open dagen, loop eens met een student mee of ga een dagje proefstuderen om te achterhalen of deze studie echt bij je past.  

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Welke wo-opleidingen lijken erop?

 • Literatuurwetenschappen
 • Taalwetenschap
 • Taal en Communicatie

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Taal, media en communicatie Taal Wo-bacheloropleiding Engelse Taal & Cultuur