Decaan

Als decaan help je leerlingen in het voortgezet onderwijs na te denken over hun toekomst. Je begeleidt en adviseert hen bij het maken van een keuze voor een opleiding en/of een beroep. Je hebt het meest te maken met eindexamenleerlingen, maar je helpt ook jongere leerlingen met het kiezen van hun vakkenpakket/profiel.

Synoniemen voor decaan zijn: schooldecaan, studieadviseur of adviseur LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding).

Wat doet een decaan?

  • In overleg met de rector stel je het LOB-beleid op. In de meest ideale situatie sluit dit aan bij de missie en visie van de school.
  • Je informeert leerlingen over studie- en beroepsmogelijkheden, onderwijssoorten, profielen en vakkenpakketten en je organiseert thema-avonden waarbij je ouders/verzorgers informeert over de school en het vervolgtraject na het voortgezet onderwijs.
  • Je houdt je bezig met de organisatie, coördinatie en evaluatie van de keuzebegeleiding, zodat mentoren en vakdocenten daarin een eigen aandeel kunnen leveren. Je geeft docenten en mentoren voorlichting op het terrein van LOB.
  • Je coacht en adviseert leerlingen die extra begeleiding nodig hebben bij het maken van keuzes in hun studieloopbaan. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen met deficiënties (vakkenpakketten die onvoldoende aansluiten op de gewenste vervolgstudie) en leerlingen die willen overstappen naar een ander schoolniveau.  
  • Je onderhoudt contacten met relevante instanties en onderwijsinstellingen om goed op de hoogte te zijn van de actuele informatie over opleidingen en beroepen.
  • Je neemt deel aan bijeenkomsten en vergaderingen met collega-decanen om je kennis en kunde up-to-date te houden. 
  • Je regelt allerlei administratieve zaken. Je houdt bijvoorbeeld het studie- en beroependocumentatiesysteem bij, registreert de resultaten van studie- en beroepentesten, en je houdt dossiers bij over de leerlingen die je gesproken hebt.

Waar werk je als decaan?

Als decaan werk je doorgaans op een school voor voortgezet onderwijs en combineer je de functie van decaan met die van docent. Een fulltime decanaat komt alleen voor op grotere scholengemeenschappen. Als decaan werk je samen met onder meer andere medewerkers van het decanaat, administratief medewerkers, docenten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, praktijkopleiders, leerplichtambtenaren, rectoren en conrectoren.

Wie is je baas?

De rector van de school is je leidinggevende. In overleg met hem of haar stel je vast wat je gaat doen. Je LOB-beleid moet aansluiten bij de missie en visie van de school.

Wat is je plaats in de organisatie?

Formeel heb je als decaan geen leidinggevende positie, maar je bent wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de LOB-activiteiten op school. Afhankelijk van de plaats van het decanaat binnen de schoolorganisatie stuur je mentoren en vakdocenten op het gebied van LOB aan en coach en ondersteun je hen individueel en/of groepsgewijs bij hun uitvoerende werkzaamheden op dat terrein. Als decaan ben je dus de spin in het web van de loopbaanbegeleiding van je leerlingen. Naast leerlingen en mentoren heb je veelvuldig contact met vakdocenten, schoolleiding en ouders.

Welke competenties moet je in huis hebben?

Hoe word je decaan?

Veel decanen ontwikkelen zich via hun werk als leraar tot decaan. Je kunt ook decaan worden zonder eerst als docent te werken, bijvoorbeeld via de volgende opleidingen:

Welke beroepen lijken erop?

Aanbevolen websites

  • BIOND is de belangenbehartiger voor begeleiders in het voortgezet onderwijs en mbo. Het is ook een netwerk-, expertise- en opleidingscentrum.
Auteur: Marieke van Oosterhout
Je bent hier: Home Beroep Onderwijs Decaan