Bedrijfsman (Belbin teamrol)

Bedrijfsman

Een van de negen Teamrollen van Belbin is de Bedrijfsman. Hij is bij de Teamrollen in te delen als een Doener en is van nature reactief. De Bedrijfsman wordt in het Engels de Implementer genoemd en in het Nederlands ook wel de Organisator of Implementeerder.

Een Bedrijfsman is betrouwbaar, loyaal en toegewijd. Hij is een nuchtere aanpakker die ervoor zorgt dat plannen en strategieën worden geïmplementeerd, uitgerold of verwezenlijkt. Hij zet een globaal idee om in concrete taken en praktische werkzaamheden. Hij let er daarbij op dat het beleid, de regels, procedures en voorschriften van het team of van de organisatie worden gevolgd. De Bedrijfsman is soms wat inflexibel, maar zorgt voor stabiliteit binnen het team.

Het is gebruikelijk om deze Belbinrol de Bedrijfsman te noemen, ook al kan hij evenzeer voor een vrouw gelden. Het is een profielschets, geen persoon. Sommige vrouwen met deze groepsrol geven er echter de voorkeur aan zichzelf een Bedrijfsvrouw te noemen. Soms spreekt men genderneutraal van een Bedrijfsmens (m/v).

Kenmerken van de Bedrijfsman

De belangrijkste kernkwaliteiten van de Bedrijfsman zijn:

 • Resultaatgericht: hij spant zich actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geeft hij niet op en houdt hij de uitgezette lijn voor ogen.
 • Betrouwbaar: doet zijn werk bekwaam, houdt zich aan afspraken en voldoet aan alle verwachtingen die teamgenoten in redelijkheid van hem mogen hebben.
 • Pragmatisch: hij is praktijkgericht en beoordeelt alles op praktisch nut en bruikbaarheid. Hij is doelgericht, zakelijk en effectief.

De Bedrijfsman heeft een vaste wil, is taai, vasthoudend, volhardend en standvastig. Hij zorgt ervoor dat de zaken voor elkaar komen. Zijn motto: niet praten, maar poetsen, tot de klus is geklaard.

Andere kwaliteiten van de Bedrijfsman zijn:

Een kenmerkende uitspraak van een Bedrijfsman is:

We hebben afgesproken om dit zo te gaan doen, dus laten we ons hieraan houden.

Functies in een team die goed passen

 • Notulist
 • Secretaris
 • Planner
 • Projectleider (in een ervaren team met een project dat al op rails staat)
 • Werkverdeler

Zijn bijdrage aan het team

Wat heeft hij nodig

 • Vraagt om structuur, orde en duidelijke afspraken.
 • Wil graag in een gestaag tempo doorwerken met ritme en regelmaat. Werkt het liefst met een helder schema en rooster.
 • Vindt integriteit van teamleden en opdrachtgever belangrijk.
 • Werkt graag met een goede Voorzitter die het werk in goede banen leidt en een Vormer die zijn motor start.

Valkuilen van de Bedrijfsman

De kwaliteiten van de Bedrijfsman kunnen doorslaan naar slechte eigenschappen die andere teamleden irriteren:
 • Kan het denken over het doel overslaan om meteen te gaan doen. Hij wil te snel aan de slag en beginnen met ordenen en regelen.
 • Is weinig flexibel en kan niet zo snel schakelen. Hij heeft er moeite mee als zich plotseling nieuwe kansen aandienen en de plannen veranderen. Andere teamleden kunnen hem star of onbuigzaam vinden. Hij heeft weinig improvisatievermogen.
 • Remt mensen die vernieuwingsgericht zijn af.
 • Kan afbrekende kritiek uiten op prille ideeën en suggesties, die hij te snel als onhaalbaar of nutteloos van de hand wijst.
 • Gestrest raken als er geen strak plan ligt en afspraken vaag blijven.

Leerdoelen voor een Bedrijfsman

 • Flexibel: je eigen houding en opvattingen vrijwillig aanpassen aan veranderingen in het team of het plan.
 • Aanpassingsvermogen: efficiënt blijven werken onder wisselende omstandigheden door je steeds aan te passen aan de omgeving, taken, verantwoordelijkheden en teamleden.
 • Feedback geven: een boodschap brengen over de inbreng van een ander.

Relaties met andere teamrollen

De Bedrijfsman/Organisator valt onder de groep Doeners, samen met de Vormer en Zorgdrager.

Een Bedrijfsman kan spanning hebben met andere teamrollen:

 • Brononderzoekers die hem te springerig zijn en steeds met iets nieuws komen.
 • Planten die lang van stof zijn en nooit over de haalbaarheid van hun creatieve ideeën nadenken.

Auteur: Isabelle Langeveld, met bijdragen van René Pijlman

Je bent hier: Home Functioneren Samenwerken Werken in een team Teamrollen van Belbin Bedrijfsman