Hbo-opleiding Cultureel Erfgoed

In de hbo-opleiding Cultureel Erfgoed word je opgeleid tot erfgoedprofessional in de breedste zin van het woord. Tijdens de opleiding besteed je aandacht aan alle typen erfgoed: van objecten tot niet-tastbare zaken als tradities, rituelen en volksgebruiken. Je leert de informatie die een (kunst)voorwerp bevat te ‘lezen’, te beschrijven en documenteren en archiveren. Ook leer je hoe je een tentoonstelling organiseert en de collectie op een aantrekkelijke manier aan het publiek presenteert. Op het rooster staan vakken als: materialenkennis, publieksonderzoek, management, marketing, communicatieve tentoonstellingsvormgeving, beroepsethiek, technisch tekenen, kunst- en cultuurgeschiedenis, overheidsbeleid en erfgoedtheorie. Hoor- en werkcolleges, practica en stages, binnen- en buitenlandse excursies wisselen elkaar in deze studie af. De opleiding Cultureel Erfgoed is een unieke opleiding in Nederland en wordt alleen verzorgd door de Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Wat kun je ermee worden?

Door de brede opzet van de opleiding kun je na je afstuderen aan de slag in leidinggevende, coördinerende, beleidsmatige en adviserende functies bij instellingen die zich met erfgoed bezighouden, zoals musea, archieven, veilinghuizen, tentoonstellingsbedrijven, erfgoedhuizen, regionale historische centra, projectbureaus, galerieën en instellingen op het gebied van archeologie en landschapsbeheer. Mogelijke functies zijn:

 • tentoonstellingscoördinator
 • collectiebeheerder
 • registrator
 • informatiebeheerder
 • educatiemedewerker
 • beleidsmedewerker
 • informatie- en communicatiedeskundige
 • projectleider
 • manager van een bezoekerscentrum

Wat is het carrièreperspectief?

Veel afgestudeerden vinden werk in musea, maar ook steeds meer bij archieven, veilinghuizen, tentoonstellingsbedrijven, galeries en instellingen op het gebied van archeologie en landschapsbeheer.

Hoe lang duurt de opleiding?

De voltijdopleiding Cultureel Erfgoed duurt vier jaar en bestaat uit een major van drieënhalf jaar en een minor van een half jaar. Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Cultural Heritage voeren.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Ieder studiejaar van de hbo-opleiding Cultureel Erfgoed bestaat uit vier blokken van elk negen weken. Ieder blok bestaat uit een project en vier vakken, die voor een deel direct op de projecten aansluiten. Tijdens de projecten en de meeste vakken moet je individueel of samen met je medestudenten een grote verscheidenheid aan beroepsproblemen leren oplossen. Zo ontwikkel je de noodzakelijke vaardigheden op het gebied van omgaan met objecten en de communicatie met het publiek. De vier lesblokken in het eerste jaar van de opleiding - de propedeuse - staan in het teken van het object, het publiek, het veld en de presentatie. In het tweede jaar loop je stage en volg je lesblokken met als onderwerpen verzamelen, communiceren en beheren. In het derde jaar loop je wederom stage en volg je een minor. In het vierde jaar ten slotte word je voorbereid op de beroepspraktijk. Je volgt twee lesblokken met als thema’s de omgeving en de professional en rondt de studie af met een afstudeerproject.

Welke toelatingseisen zijn er?

Om toegelaten te worden tot de hbo-opleiding Cultureel Erfgoed moet je minimaal een havo- of vwo-diploma met profielaanduiding hebben of een mbo-diploma op niveau 4. Als je 21 jaar of ouder bent en niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kun je deelnemen aan een toelatingstoets 21+.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

 • Hebben geschiedenis, cultuur en publieksevenementen je interesse?
 • Bezoek je regelmatig een cultureel evenement, museum of tentoonstelling?
 • Kun je je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken?
 • Ben je nauwkeurig?
 • Ben je een teamplayer?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de hbo-opleiding Cultureel Erfgoed wellicht iets voor jou. Je kunt je verder oriënteren door een open dag te bezoeken.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Doorstuderen?

Universitaire opleidingen die aansluiten op de hbo-opleiding Cultureel Erfgoed zijn:

Aanbevolen website

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Kunst, cultuur en vormgeving Hbo-opleiding Cultureel Erfgoed