Carrière en kinderen

De meeste vrouwen die kinderen hebben zien zich geconfronteerd met de lastige vraag hoe ze een gezin moeten combineren met een carrière. Natuurlijk, de zorg voor kinderen is geen zaak die alleen vrouwen aangaat. Maar mannen maken zich daar minder druk over: traditionele rollenpatronen zijn hardnekkiger dan je misschien zou verwachten. Er vallen vele keuzes te maken rondom de combinatie van carrière en de zorg voor kinderen. Goede afspraken met je partner, medeverzorgers en de kinderen zelf zijn van groot belang om alles in goede banen te leiden.

Zwangerschap

Veel werkgevers vinden zwangere vrouwen maar lastig. Daarom is het goed om het volgende weten:

 • Het is officieel niet verplicht om tijdens een sollicitatiegesprek te melden dat je zwanger bent of plannen hebt voor gezinsuitbreiding. De werkgever mag er niet naar vragen.
 • Een werkgever mag je een baan niet weigeren omdat je zwanger bent of een kinderwens hebt. Wees alert op smoezen om je af te wijzen. Je kunt een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling als je vermoedt dat je niet eerlijk bent bejegend. Of je vervolgens dan alsnog de baan krijgt, is natuurlijk wel zeer de vraag.
 • Je hebt recht op zwangerschapsverlof van ten minste 16 weken.

Ben je heel fit, of heb je een heel gemakkelijk kind, dan kun je je zwangerschapsverlof misschien gebruiken voor wat extra investering in je carrière. Doe een (korte) cursus of verdiep je in een specialistisch onderwerp.

Kinderopvang

Kinderopvang is op allerlei manieren te regelen:

 • via crèches en buitenschoolse opvang
 • met vaste gastouders (thuis of bij de gastouder)
 • met meerdere gezinnen de opvang te verzorgen op je vrije dag (ouderparticipatiecrèches)
 • door familie en vrienden in te schakelen
 • door een of meerdere vaste oppassen in te huren
 • een au pair in huis te nemen

Er is een kinderopvangtoeslag beschikbaar voor de kosten van de eerste drie vormen van kinderopvang. De meeste werkgevers betalen mee aan een deel van de kosten voor kinderopvang.

Werken in deeltijd

Veel ouders werken in deeltijd. Op die manier hoeven kinderen niet alle dagen naar de crèche.

 • Je kunt tijdelijk in deeltijd werken door ouderschapsverlof op te nemen. Dit is in veel gevallen onbetaald verlof. Benut, voorzover dat mogelijk is, je verlof ook voor scholingsactiviteiten. Dat kan je carrière ten goede komen.
 • Sinds 2000 bestaat er het recht om in deeltijd te werken. Een werkgever kan dat alleen weigeren als daar zwaarwegende redenen toe zijn.

Thuiswerken

Een manier om flexibel je werktijd in te delen, is thuiswerken. Je kunt:

 • met je werkgever afspreken dat je een gedeelte van de tijd thuiswerkt. Zorg voor een goede werkplek en de benodigde (computer)faciliteiten.
 • een eigen bedrijf beginnen of gaan freelancen, zodat je vrij bent in hoe je je werk indeelt en hoeveel uur je op een dag werkt. Let op: om voor de Belastingdienst als ondernemer aangemerkt te worden, moet je wel minstens 1225 uur per jaar aan je eigen bedrijf besteden.

Vermijd valkuilen van thuiswerken:

 • Wees gedisciplineerd. Kinderen vragen veel aandacht en kunnen ervoor zorgen dat je nooit aan werken toekomt. Maak goede afspraken over wanneer je wel en niet gestoord mag worden.
 • Een goede werkplek (met een dichte deur) is onontbeerlijk. Een klant of een collega die belt moet geen kinderen op de achtergrond horen.
 • Neem jezelf en je bedrijf serieus en streef naar economische zelfstandigheid. Maak van je 'moederbedrijf' geen hobbybedrijf!

Duobaan

In een duobaan (ook wel 'functiedelen' genoemd) verdeel je één functie over twee personen. Dat vergt veel afstemming en goed overleg. Het werkt alleen als je het goed kunt vinden met de persoon met wie je de functie deelt.

De meeste werkgevers zijn niet erg happig op duobanen, maar als het je wat lijkt, is het zinvol om ervoor te strijden. Wees een snelle meid!

Herintreden

Enige jaren voor de kinderen zorgen en daarna weer aan het werk. Veel vrouwen (en sommige mannen) vinden dit een prettige oplossing. Het blijkt in de praktijk alleen niet altijd mee te vallen om weer een baan te vinden. Zo verhoog je je kansen:

 • Wees bereid een ander beroep te kiezen. Oriënteer je op mogelijkheden en zorg voor (om)scholing. Ook al is je carrière misschien niet (meer) je eerste doel, bedenk wat je wilt en kunt.
 • Zorg dat je vakkennis aantoonbaar op peil blijft. Bezoek af en toe een congres, lees vakliteratuur.
 • Volg trainingen op het gebied van computervaardigheden of andere onderwerpen die voor jouw beroep van belang zijn.
 • Maak gebruik van instanties en regelingen die er voor herintreedsters zijn. Informeer daarnaar bij gemeente, vakbond en het UWV WERKbedrijf.
 • Houd contact met je oude werkplek. Doe eens een losse klus, spreek af dat je soms bijspringt in tijden van nood. Ga naar borrels. Houd je netwerk warm.
 • Begin voor jezelf. Een eigen bedrijf biedt flexibiliteit en geeft je de kans je eigen vaardigheden op een creatieve manier in te zetten op de arbeidsmarkt, ook als de banen niet voor het oprapen liggen.

Aanbevolen websites

 • Anababa - Alle informatie over ouderschap op een rij. Met onder andere een onderdeel Werk en gezin combineren.
 • Hoe combineer ik werk en kinderen.
 • 9tot3 - Vacatures voor moeders die willen werken van 9 tot 15 uur, om thuis te zijn als de kinderen uit school komen.
 • Ouderschapsverlof - Informatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over verlofregelingen die helpen om werk en privé beter te combineren.
 • Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg - Voorlichting van uitkeringsfabriek UWV over de regelingen voor verlof en inkomen tijdens en na de zwangerschap, rond adoptie en bij pleegzorg.
 • Career & Kids - Een coachingsbureau voor vrouwen die worstelen met vraagstukken over de combinatie kinderen en carrière.

Auteur: Ysolde Bentvelsen

Je bent hier: Home Carrière Vrouwen Carrière en kinderen