Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Opleiding Onderwijs Lerarenopleiding Omgangskunde

Lerarenopleiding Omgangskunde

In de Lerarenopleiding Omgangskunde leer je leer- en ontwikkelingsprocessen bij mensen te begeleiden. De studie is vooral gericht op het lesgeven in het mbo. Voor mbo-leerlingen is het belangrijk dat ze sociale vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor hun toekomstige baan in de gezondheidszorg, de welzijnssector of de dienstverlening. Je leert hoe je als docent leerlingen kunt trainen in deze vaardigheden. Je kunt de hbo-opleiding Leraar Omgangskunde bij drie hogescholen volgen. Er is een voltijd- en een deeltijdvariant.

Wat kun je ermee worden?

Met je tweedegraads lesbevoegdheid op zak kun je aan het werk als docent in het mbo, maar ook de onderbouw van havo en vwo, het vmbo, het beroeps- en volwassenenonderwijs en het hbo. Je richt je vooral op vakken en modules waarin het professioneel leren omgaan met mensen in dienstverlenende situaties centraal staat. Dat kan in opleidingen voor de gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening, overheidsdiensten, hulpverlening en maatschappelijk werk. Met je diploma kun je ook buiten het onderwijs terecht, bijvoorbeeld als educatief medewerker in een museum of in de dienstverlening als (freelance) trainer, waarbij je bijvoorbeeld baliemedewerkers traint in gespreksvaardigheden.

Hoe lang duurt de opleiding?

De voltijd- en deeltijdvariant duren beiden vier jaar. Er zijn verkorte studieroutes voor studenten met een verwant mbo-, hbo- of universitair diploma of met een achtergrond in de zorg, welzijn of onderwijs.

Wat doe je tijdens de opleiding?

De exacte inhoud en de duur van het traject dat je volgt, hangen af van je vooropleiding en werkervaring. Tijdens de opleiding doe je kennis op over het vak omgangskunde. Vakinhoudelijk is omgangskunde een interdisciplinair vak. Het is samengesteld uit verschillende delen van meerdere disciplines en wetenschappen. Dat zijn vooral psychologie, communicatieleer, pedagogie, sociologie en filosofie. Die wetenschappen zijn meestal niet apart in het onderwijsprogramma te herkennen. Je staat bijvoorbeeld stil bij de verschillende manieren waarop mensen met elkaar communiceren, hoe ze omgaan met problemen en conflicten en wat de invloed van de maatschappij is op het menselijk handelen.

Daarnaast leer je hoe je mensen omgangsvaardigheden bijbrengt. Je leert over leerprocessen en over het begeleiden ervan. Je leert hoe je leerlingen coacht en ondersteunt. Je leert over de achtergronden van de verschillende doelgroepen en over didactische strategieën. Je leert over schoolorganisaties en je leert om daarin te werken. Maar om andere mensen met elkaar te leren omgaan, moet je ook met jezelf en met anderen kunnen omgaan. Tijdens de opleiding leer je daarom ook kritisch naar jezelf kijken. Praktijkervaring doe je op door verschillende stages. Rond je de opleiding met succes af, dan mag je de titel ‘Bachelor of Education’ voeren.

Welke toelatingseisen zijn er?

Als je niet beschikt over de gewenste vooropleiding en 21 jaar of ouder bent, dan kun je deelnemen aan de 21+-toets. Slaag je voor deze toets, dan word je alsnog tot de opleiding toegelaten.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Auteur: Marieke van Oosterhout

https://www.carrieretijger.nl/opleiding/onderwijs/lerarenopleiding-omgangskunde Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger