Tekstmodellen hanteren

Wat wil jij met je tekst? Verslag doen van een vergadering of van een uitvoerig onderzoek, iemand overtuigen, een afspraak bevestigen? Elk communicatiedoel vraagt om zijn eigen tekstmodel. Een mailtje bouw je anders op dan een officiële brief die misschien ooit als bewijs in een rechtszaak wordt gebruikt. Maak het jezelf makkelijk en volg deze richtlijnen.

Wil je met een tekst iemand informeren of beïnvloeden? Wanneer je een betoog schrijft, doe je het laatste. Je probeert de lezer te overtuigen van je standpunt. Je gebruikt daar een glasheldere argumentatie voor en je geeft de ander daarmee redenen om zijn mening te herzien. Ook tijdens een hbo-opleiding zul je regelmatig een betoog schrijven, waarin je de uitkomsten van je opdracht onderbouwt.

De hoeveelheid informatie die tegenwoordig op ons afkomt is immens groot. Het is van belang je dit als briefschrijver te realiseren; wil je dat de ontvanger jouw boodschap tot zich neemt, dan zul je die helder en concreet moeten verwoorden. Dit kun je doen door niet meteen te gaan schrijven, maar je goed voor te bereiden en een aantal punten in acht te nemen op het gebied van inhoud, taalgebruik en lay-out.

E-mail is snel en laagdrempelig. En juist daardoor gaat het vaak mis. De schrijver is gehaast en daardoor vaak slordig, waardoor de ontvanger de boodschap niet of verkeerd begrijpt. Zoals voor het schrijven van een brief, gelden ook voor een e-mail richtlijnen en regels. Zeker wanneer je e-mails verstuurt voor je werk, moet je daar aandacht en tijd aan besteden.

Binnen organisaties wordt heel wat vergaderd. Al dat overleggen zou zonder goede notulen echter weinig zin hebben. Niemand weet dan meer wat er precies is besloten. Vandaar dat goed notuleren en goede notulen schrijven van groot belang is. Gelukkig kun je door het volgen van een aantal richtlijnen al snel een goed verslag schrijven.

Het uitpluizen van een berg verzamelde informatie, orde scheppen in de chaos van aantekeningen, heldere conclusies formuleren: het zijn allesbehalve gemakkelijke klussen. Het schrijven van onderzoeksrapporten stellen we dan ook graag uit. Eigenlijk is dat uitstellen nergens voor nodig; met een goede voorbereiding en een systematische aanpak kun je redelijk eenvoudig tot een goed rapport komen.

Het is in Nederland niet heel gebruikelijk, een bedankbrief sturen. Sommige mensen vinden het zelf slijmerig. Maar het staat buiten kijf dat een ontvanger meestal aangenaam verrast zal zijn als hij een bedankbrief ontvangt. Bij wat voor soort gelegenheden is het gepast een bedankbrief te schrijven? Hoe formuleer je zo'n bedankje?

Als je wilt deelnemen aan een speciale cursus, in aanmerking wilt komen voor een beurs voor studie in het buitenland, of stage wilt lopen op een gewilde plek, dan wordt er nogal eens van je verlangd dat je een motivatiebrief stuurt. In een motivatiebrief geef je aan waarom je ergens voor in aanmerking denkt te komen en wat je beweegredenen zijn om dat te willen. Je moet in kort bestek je motivatie en ambitie overbrengen. Belangrijk is dat je je met zo'n brief weet te onderscheiden van andere briefschrijvers.

Een ontslagbrief moet een aantal gegevens bevatten om echt rechtsgeldig te zijn. Dat is vooral van belang als je met een conflict bij je werkgever opstapt. Als je wel in alle pais en vree ontslag neemt, dan kun je de ontslagbrief aangrijpen als mogelijkheid om ervoor te zorgen dat men nog eens aan je denkt.

Heb je nieuws dat je wereldkundig wilt maken via de pers, dan is het versturen van een persbericht de geijkte weg. Een persbericht is een kort document met een informatieve tekst die de pers kan gebruiken als input voor een artikel of een bericht.

Een Projectplan of Plan van Aanpak is een tekstmodel dat je gebruikt als je projectmatig gaat werken. Je legt de afspraken met je opdrachtgever en je team vast over wat je gaat opleveren, hoe, wanneer en met wie. De opbouw van een projectplan helpt je om goed te doordenken wat je gaat doen. Het is soms even doorbijten, maar je verdient alle tijd die je erin steekt dubbel terug.

Een netwerkborrel, een sollicitatiegesprek of de opening van een nieuw bedrijfspand. Wat de reden van een uitnodiging ook is, zorg ervoor dat het er aantrekkelijk uitziet en de tekst de juiste snaar raakt bij je doelgroep.

Je bent hier: Home Functioneren Communiceren Schriftelijke communicatie Tekstmodellen hanteren