Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Communiceren Schriftelijk communiceren Tekstmodellen hanteren Brief

Brief

De hoeveelheid informatie die tegenwoordig op ons afkomt is immens groot. Het is van belang je dit te realiseren als je een zakelijke brief of mail schrijft; wil je dat de ontvanger jouw boodschap tot zich neemt, dan zul je die helder en concreet moeten verwoorden. Dit kun je doen door niet meteen te gaan schrijven, maar je goed voor te bereiden en een aantal punten in acht te nemen op het gebied van inhoud, taalgebruik en lay-out.

Welke soorten zakelijke brieven zijn er?

Hoe schrijf je een zakelijke brief?

Uit welke onderdelen moet je brief bestaan?

Afzender

Begin je zakelijke brief met het noemen van je eigen gegevens: het adres van je kantoor. Vaak hoef je dit niet zelf te noteren omdat veel bedrijven werken met voorgedrukt briefpapier. De contactinformatie staat er dan al op. Is dit niet het geval, dan begin je je brief als volgt:

A.M. Afzender
Straatnaam 25
1234 PC PLAATS

Na het adres volgt een witregel, waarna je je telefoonnummer vermeldt. Je e-mailadres mag ook niet ontbreken:

tel: 012 – 345 67 89
e-mail: afzender@intercom.nl

Geadresseerde

Hoe moeilijk kan het zijn om de adresgegevens juist te vermelden in een brief? Best lastig, gezien de vele regels waaraan dit briefonderdeel moet voldoen. Alleen al bij het vermelden van de titulatuur van de geadresseerde, gaan veel mensen de fout in. Daarom het volgende:

Een voorbeeld:

Ministerie van Economische Zaken
Hoofd afdeling Externe Betrekkingen
De heer drs. J.A. Jansen
Postbus 1234
5678 AB PLAATS

Briefgegevens

Briefgegevens helpen de ontvanger de brief te duiden. Ook kunnen beide partijen met behulp van deze gegevens de brief gemakkelijk administreren. Briefgegevens bestaan uit de volgende onderdelen:

Plaats, datum

Uw kenmerk: AvD.12/560
Ons kenmerk: RJ/JR 95.023
Onderwerp: vergadering van maandag 21 mei 20xx

Aanhef

Brieftekst

Begin je brief nooit met 'Ik'. Dit geldt nog altijd als onbeleefd. Wees in je brief zo concreet mogelijk. Gebruik niet allerlei beleefdheidsvormen en wollig taalgebruik. Bijvoorbeeld: "Ten aanzien van dit onderwerp wil ik u graag mededelen dat..." Zorg dat de indeling overzichtelijk is: scheid alinea's van elkaar met witregels. Maak de alinea's niet te lang. Beperk je tot vijf, zes regels per alinea. 

Afsluiting

Een voorbeeld:

Hoogachtend,

(Handtekening)

A.M. Afzender
Directiesecretaris

Bijlagen

Wanneer je documenten met de brief wilt meesturen, moet je die in de brief vermelden. Iedere bijlage die je toevoegt, moet in de brief van een titel zijn voorzien. Stuur je dus een rapport mee, noem dan onder het kopje 'Bijlage' de titel van het rapport.

Kopieën

Soms stuur je bijvoorbeeld een collega een kopie van de brief. Dit vermeld je dan in je brief. Je kunt daarvoor het kopje 'Kopie' of de afkorting 'c.c.' gebruiken: "c.c. mr. A. Advocaat".

In welke valkuilen kun je als brievenschrijver trappen?

Aanbevolen websites

Aanbevolen boeken

Auteur: Janine Bruinooge

https://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/brief Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger