Mbo-verpleegkundige

Als mbo-verpleegkundige verleen je de dagelijkse zorg aan mensen die dit vanwege ziekte of functiebeperkingen nodig hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan patiënten in een ziekenhuis, mensen met een psychiatrische ziekte, mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, ouderen, zwangere vrouwen, kraamvrouwen, pasgeborenen en kinderen. Je voert bij je patiënten of cliënten allerlei verpleegkundige handelingen uit. Wat je taken precies zijn, is afhankelijk van de soort instelling waar je werkzaam bent, maar je kunt denken aan het toedienen van medicijnen, het geven van injecties of het aanleggen van een infuus.

Waar werk je als mbo-verpleegkundige?

Als mbo-verpleegkundige kun je in alle soorten zorginstellingen werkzaam zijn, zoals verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen.

Wat is je plaats in de organisatie?

Collega’s of medewerkers

 • Verpleegkundigen. Dit zijn je directe collega’s.
 • Verzorgenden. Zij werken in verpleeghuizen, de thuiszorg en bejaardenhuizen.
 • Administratief personeel. De baliemedewerkers maken afspraken met patiënten, verstrekken algemene informatie, en ontvangen bezoekers.
 • Professionals uit andere disciplines. Maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, psychiaters, enzovoort.
 • Divers (medisch) personeel. Bijvoorbeeld operatieassistenten, voedingsassistenten, technici, de applicatiebeheerder, medewerkers van de keuken en transportdienst.

Wie is je baas?

De teamleider is meestal je directe leidinggevende. Deze wordt op zijn beurt weer aangestuurd door de zogeheten Eerste verpleegkundige of Hoofdverpleegkundige. Er zijn echter ook 'zelfsturende teams', waarbij je elkaar coacht om op de juiste manier zorg te verlenen. Tenslotte krijg je ook instructies van artsen en andere professionals (psychologen, zorgmanagers).

Welke competenties moet je in huis hebben?

 • Samenwerken. Zorg verlenen doe je meestal niet in je eentje: je werkt veel samen met collega's en andere hulpverleners, zoals artsen, fysiotherapeuten en diëtisten.
 • Sociale en communicatieve vaardigheden. Een patiënt uitleggen wat je precies gaat doen, een bezorgd familielid geruststellen, als verpleegkundige is het belangrijk dat je je mondeling goed kunt uitdrukken. Niet alleen in het contact met patiënten en hun familieleden, maar ook met collega’s.
 • Zelfstandig werken. Als verpleegkundige moet je heel zelfstandig kunnen werken. Je draagt daarbij een grote verantwoordelijkheid, want je zorgt voor mensen die dat (tijdelijk) niet zelf kunnen.
 • Integriteit en inlevingsvermogen. Als verpleegkundige is het belangrijk dat je respect toont voor je patiënten. Je moet oog hebben voor hun wensen en gevoelens en je in hun situatie kunnen inleven. Soms moet je veel geduld hebben, op andere momenten moet je juist zeer snel en alert kunnen handelen.
 • Goede motoriek en verpleegtechnisch inzicht. Je hebt specifiek verpleegtechnische taken, die afhankelijk zijn van de afdeling of instelling waar je werkt.

Hoe word je mbo-verpleegkundige?

De enige studie waarmee je je kunt kwalificeren als mbo-verpleegkundige, is de mbo-4-opleiding Verpleegkunde.

Wat ga je verdienen?

Volg je de BBL-opleiding (werken en leren), dan ontvang je een leerlingmaandsalaris. Wat je precies gaat verdienen is afhankelijk van de cao die op jouw van toepassing is.

Wat zijn je carrièremogelijkheden?

Het merendeel van de verpleegkundigen werkt in loondienst voor één van de vele soorten zorginstellingen. Je hebt veel mogelijkheden om je loopbaan in te richten. Door je brede opleiding heb je de mogelijkheid om met zeer veel verschillende zorgvragers en in een groot scala aan zorginstellingen te werken. Daarnaast kun je je specialiseren in diverse richtingen. Na het volgen van interne of aanvullende opleidingen kun je bijvoorbeeld gaan werken als intensive care verpleegkundige, ambulanceverpleegkundige, kinderverpleegkundige of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Ook meer leidinggevende functies, zoals praktijkopleider, coördinator of hoofd-verpleegkundige behoren tot de mogelijkheden.

Welke beroepen lijken erop?

Aanbevolen websites

 • Op YouChooz, een informatieve site over beroepen en opleidingen in welzijn en gezondheidszorg, vind je meer informatie over het beroep van mbo-verpleegkundige en de mbo-opleiding Verpleegkunde. Je vindt er bijvoorbeeld een overzicht van verpleegkundigen die jou graag meer vertellen over hun werkzaamheden.
 • Zorgkrant brengt nieuws en wetenswaardigheden m.b.t. de Nederlandse zorgsector.
 • Op Nursing.nl, de digitale versie van het landelijke vakblad, vind je het laatste nieuws, evenementen en dossiers (waaronder 'Agressie in de zorg') uit de gezondheidszorg. Je kunt je ook abonneren op de Nursing Nieuwsbrief.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Beroep Functies in de Gezondheidszorg Medisch Mbo-verpleegkundige