Voorbeeld sollicitatiebrief verpleegkundig specialist

Jaty plaatste onderstaande sollicitatiebrief in het forum. De brief wordt met haar toestemming hier overgenomen en besproken.De vacature: verpleegkundig specialist in opleiding


Algemeen:

Per 1 januari 2007 is er binnen xxx nog een opleidingsplek voor de opleiding tot Geestelijke Gezondheidszorg - verpleegkundig specialist (GGZ VS). De xxx is vanaf 1 januari 2003 een erkende praktijkinstelling voor de opleiding tot verpleegkundig specialist binnen de GGZ. Trekt het je om expert te worden in hoog complexe zorgsituaties en wil je je verder ontwikkelen op het gebied van coaching, deskundigheidsbevordering, zorgbeleid, innovatie, preventie en consultatie, kies dan voor de opleiding tot verpleegkundig specialist. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het uitvoeren van verpleegkundig onderzoek en het implementeren van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. De vormgeving van deze opleiding is in hoge mate analoog aan de opleiding tot medisch specialist.

Wat gaat u doen:

De Assistenten in Opleiding (AIO) zijn werkzaam op verschillende werkervaringsplaatsen binnen de organisatie. Aan xxx groep is een erkende praktijkopleider verbonden die verantwoordelijk is voor de invulling en de uitvoering van het praktijkgedeelte van de opleiding, waarvan tevens supervisie en coaching onderdeel uitmaken. De AIO verricht patiëntenzorg die de opleiding ondersteunt en omgekeerd ondersteunt de opleiding die zorg. Het praktijkdeel van de opleiding wordt gefaciliteerd door een cursorisch opleidingsprogramma dat wekelijks centraal in Utrecht wordt uitgevoerd. Onder verantwoordelijkheid van de hoofdopleider worden uit heel Nederland ervaren en deskundige docenten uitgenodigd om hun specifieke kennis te delen met de AIO. Ook leveren verschillende hbo-instellingen een bijdrage aan de opleiding.

Wat wij vragen:

 • Geregistreerd zijn in het verpleegkundig beroepsregister, artikel 3, Wet BIG.

 • Voltooide hbo-opleiding Verpleegkunde of inservice opgeleid B- of Z-verpleegkundige aangevuld met functiegerichte scholing op hbo-niveau, zoals bijvoorbeeld de opleiding SPV, kaderopleiding of casemanagement.

 • Minimaal vijf jaar werkervaring (minimaal 80%) als verpleegkundige, waarvan minimaal 4 jaar in de GGZ. Aantoonbaar bovengemiddeld functioneren.

  De Aio is/wordt lid van de vakgroep Verpleegkunde van de xxx.

Wat wij bieden:

De (naam instelling) ontvangt een vergoeding per opleidingsplaats. Voor de AIO zelf zijn er geen kosten verbonden aan de opleiding. Tijdens het verrichten van werkzaamheden in de praktijkinstelling wordt de AIO ingeschaald in schaal 50 van de CAO GGZ.


Datum: 2 maart 2007

Betreft: sollicitatie vacature Verpleegkundig Specialist in Opleiding
Vacaturenummer: .....

Geachte mevr..… en dhr….,

Op de internetsite van de xxx staat een oude vacature beschreven die in het bijzonder mijn interesse heeft. De vacature betreft de functie van Verpleegkundig Specialist in Opleiding. Tijdens een prettig telefonisch gesprek dat ik met u beide had, heb ik mijn belangstelling kenbaar gemaakt. Zoals afgesproken met de heer xxx stuur ik u hierbij mijn sollicitatiebrief voor de functie en opleiding van 2008.

Mijn naam is xxx en ik heb ruime werkervaring als psychiatrisch verpleegkundige binnen de psychiatrie, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. De functies waarin ik werkzaam ben (geweest) zijn zeer divers, van klinische en ambulante hulpverlening aan cliënten tot aan het coachen en leidinggeven van teams en individuele medewerkers. Al deze functies heb ik met zeer veel plezier vervuld maar ik ben toe aan een vervolgstap in mijn carrière.
In de loop der jaren heb ik mijzelf ontwikkeld tot een onderzoekende en zelfstandig functionerende beroepsbeoefenaar die nu aanloopt tegen de grenzen van het vakgebied. Mijn uitdaging in het volgen van deze opleiding tot Verpleegkundig Specialist is, de wens het vak van de psychiatrische verpleegkunde verder te ontwikkelen. Ik ben op zoek naar nieuwe kaders om zorg en beleid met elkaar te verbinden, er passende werkwijzen voor te ontwikkelen en om deze uit te dragen.

Hoewel ik niet in het bezit ben van een HBO diploma vervul ik al jaren functies die een HBO werk- en denk niveau vragen en verwacht zodoende toch een geschikte kandidaat te zijn voor de functie Verpleegkundig Specialist in Opleiding.
U treft tevens in mij een persoon aan die een neus heeft voor maatwerk voor het individu, innovatie in de zorg niet schuwt en graag een coachende rol op zich neemt.
Voor een volledig overzicht van mijn werkervaring verwijs ik u graag naar mijn curriculum vitae.

Vanzelfsprekend hoop ik dat deze brief u aanleiding geeft mij uit te nodigen voor een gesprek.

Met vriendelijke groet,

Naam
Adres

Bijlage: Curriculum Vitae


Commentaar op deze sollicitatiebrief

Dit is een voorbeeld van een heldere brief en vooral ook van iemand die initiatief neemt bij het solliciteren en weet wat ze wil met haar carrière. Hier volgen nog een paar kleine aanwijzingen.

 • Aanhef: ‘Geachte mevr. xxx en dhr. xxx’, schrijft Jaty in haar aanhef. Dat is niet zo fraai. Schrijf afkortingen altijd voluit, dus: ‘Geachte mevrouw xxx en de heer xxx’.
 • Inleiding: Blijkbaar stond op de website van de instelling een verouderde vacature, maar Jaty’s interesse was zo groot dat ze telefonisch om meer informatie heeft gevraagd. Dat was een goede zet van haar. Zo maakt ze niet alleen haar interesse duidelijk en vergaart ze meer informatie, ze heeft ook een aanknopingspunt voor een pakkende inleiding van haar sollicitatiebrief. Het is raadzaam om voor de volledigheid de dag (‘donderdag jl.’) en/of datum (‘dinsdag 14 maart’) waarop het gesprek heeft plaatsgevonden te vermelden.   
 • Werkervaring: Uit haar sollicitatiebrief komt niet naar voren welke functie Jaty momenteel vervult. Ze heeft het over ‘verschillende functies’. Het kan natuurlijk zijn dat ze diverse deeltijdbanen heeft, maar de huidige formulering roept bij de brieflezers zeker vragen op. Verwijs in zulke gevallen in ieder geval explictiet naar het cv.
 • Motivatie: Jaty schrijft dat ze nu aanloopt tegen de grenzen van het vakgebied. Wat de reden hiervan is, wordt niet duidelijk. Ze doet er goed aan dit wat te specificeren. Dat maakt haar brief krachtiger.
 • Verder schrijft ze: ‘Mijn uitdaging in het volgen van de opleiding tot Verpleegkundig Specialist is de wens het vak van de psychiatrische verpleegkunde verder te ontwikkelen.' In het forum wordt opgemerkt dat deze zin wat arrogant en verwarrend overkomt. Beter is de volgende formulering: ‘Door het volgen van de opleiding tot Verpleegkundig Specialist zou ik mezelf graag verder willen verdiepen in de psychiatrische verpleegkunde, om zodoende uiteindelijk een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van dit vak. Daarbij denk ik aan nieuwe kaders om zorg en beleid met elkaar te verbinden, om er passende werkwijzen voor te ontwikkelen en om deze uit te dragen.’ Zo'n opmerking is nog overtuigender als je hem kunt koppelen aan een behoefte bij de instelling waar je solliciteert. De brief gaat dan niet langer alleen over 'ikke'.
 • Verkoop jezelf: In je sollicitatiebrief probeer je jezelf te ‘verkopen’. Je doel is de brieflezer het gevoel te geven dat ze met jou de meest geschikte kandidaat voor de vacante functie hebben gevonden. De zin ’Hoewel ik niet in het bezit ben van een hbo-diploma vervul ik al jaren functies die een hbo werk- en denkniveau vragen en verwacht zodoende toch een geschikte kandidaat te zijn voor de functie Verpleegkundig Specialist in Opleiding’, komt wat onzeker over.  Dat geldt ook voor haar afsluitende zin. Deze is wat afwachtend en mag best wat zelfverzekerder (‘Voor meer informatie over mijn ervaring en werkzaamheden verwijs ik u graag naar mijn curriculum vitae. Graag kom ik in een persoonlijk gesprek een toelichting geven op mijn sollicitatie’).
 • Overbodige informatie: Jaty begint de tweede alinea met ‘Mijn naam is…’. Dit is niet fout, maar het is overbodige informatie. Je naam staat tenslotte al onderaan je brief en in je cv. Laat het dus liever weg.
 • Taal en stijl:
  • Er moet een -n achter ‘beide’ in de zin: ‘Tijdens een prettig telefonisch gesprek dat ik met u beide had’.
  • ‘…heb ik mijn belangstelling kenbaar gemaakt’, moet zijn:’…heb ik mijn belangstelling voor deze functie kenbaar gemaakt’.
  • Er moet een dubbele punt staan tussen ‘zeer divers’ en ‘van’ in de zin ‘… zeer divers: van klinische en ambulante hulpverlening…’.
  • ‘Al deze functies heb ik met zeer veel plezier vervuld maar ik ben toe aan een vervolgstap in mijn carrière.’ Er ontbreekt een komma tussen ‘vervuld’ en ‘maar’.
  • Je schrijft hbo-diploma en hbo werk- en denkniveau aaneen.
  • Curriculum vitae schrijf je met kleine letters.

De redactie van Carrièretijger hoopt dat dit commentaar Jaty helpt bij het schrijven van een geslaagde sollicitatiebrief en wenst haar veel succes bij de sollicitatie.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Sollicitatiebrief en cv Voorbeelden van sollicitatiebrieven Zorg Voorbeeld sollicitatiebrief verpleegkundig specialist