Mbo-opleiding Salarisadministrateur

Veel werknemers kijken iedere maand weer reikhalzend uit naar het moment dat het salaris op hun rekening wordt gestort. In de mbo-4 opleiding Salarisadministrateur leer je hoe je dit correct en tijdig doet. Ook leer je loonaangifte te doen bij de belastingdienst en hoe je vragen van medewerkers over hun loonstrook beantwoordt. De opleiding wordt door negen ROC's aangeboden.

Wat is het carrièreperspectief?

Er is een tekort aan goed opgeleide salarisadministrateurs; de kans dat je na het behalen van je diploma een passende baan vindt is dus heel groot. Als salarisadministrateur kun je aan de slag bij organisaties en bedrijven met een eigen salarisadministratie. Verder kun je terecht bij bedrijven die de salarisadministratie regelen voor andere bedrijven en bij accountantskantoren.
Andere functies die je kunt vervullen zijn:

 • Financieel-administratief medewerker
 • Administrateur
 • Bedrijfsadministrateur
 • Incassomedewerker
 • Medewerker verkoopadministratie

Wat zijn de belangrijkste competenties?

 • Accuratesse. Het is belangrijk dat je heel precies en nauwkeurig werkt, want als je de lonen te laat betaalt of te weinig overmaakt, dan is dat heel vervelend voor de medewerkers. Je zorgt er graag voor dat alles klopt en goed loopt. Je vindt het leuk om dingen tot achter de komma uit te zoeken.
 • Goed in cijfers. Om je werk goed te kunnen doen is het belangrijk dat je goed kunt rekenen en cijfers juist kunt interpreteren.
 • Computervaardigheden. De computer is je rechterhand tijdens het werk. Je gebruikt speciale software om de gegevens netjes te ordenen en te bewaren.
 • Integriteit. Als salarisadministrateur weet je precies hoeveel iedereen binnen een bedrijf verdient, van de schoonmaker tot de directeur, maar je gaat correct om met deze vertrouwelijke informatie.
 • Je werkt graag samen met anderen, maar ook zelfstandig kom je er prima uit.

Hoe lang duurt het?

Je kunt de mbo-4-opleiding Salarisadministrateur op twee manieren volgen: via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren) en via de beroepsopleidende leerweg (BOL, leren en stage lopen). De duur van beide leerwegen verschilt per opleidingsinstituut en is meestal tussen de twee en vier jaar. Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk. Informeer bij het ROC van je keuze naar de mogelijkheden.

Wat doe je tijdens de opleiding?

In de mbo-4-opleiding Salarisadministrateur leer je onder meer hoe je loonberekeningen en loonjournaalposten maakt. Je leert loonaangifte te doen bij de belastingdienst en hoe je vragen van medewerkers binnen het bedrijf over hun loonstrook beantwoordt. Een goede salarisadministrateur heeft een breed inzicht in de gehele financiële administratie. Daarom krijg je ook vakken op het gebied van boekhouden en bedrijfseconomie. Ook krijg je ondersteunende vakken als Nederlands, Engels en gespreksvaardigheden.
Praktijkervaring doe je bij een bol-opleiding op tijdens je stage en bij een bbl-opleiding op je werkplek.

Welke toelatingseisen zijn er?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte-, gemengde of theoretische leerweg. Heb je op het vmbo zorg en welzijn gedaan, dan moet je één van de volgende vakken in je pakket hebben: wiskunde, economie of een tweede vreemde taal.
 • Mbo-diploma van een verwante opleiding op niveau 3, bijvoorbeeld Financieel Administratief Medewerker.
 • Overgangsbewijs van 3 havo naar 4 havo of vwo.

Overigens kunnen ROC’s aanvullende eisen stellen, informeer hiernaar bij de instelling van je keuze.

Hoe weet je of de opleiding bij je past?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de mbo-4-opleiding Salarisadministratie wellicht iets voor jou.

Welke hbo-opleidingen sluiten op deze opleiding aan?

Als je na de mbo-4-opleiding Salarisadministratie nog verder wilt studeren, kun je bijvoorbeeld doorstromen naar de volgende hbo-opleidingen:

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Economie en management Financieel Mbo-opleiding Salarisadministrateur