Opleiding tot trainer bedrijfsopleidingen

De hbo-opleiding Opleidingskunde is de beste voorbereiding op het beroep trainer bedrijfsopleidingen. Deze opleiding wordt alleen gegeven aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), zowel voltijd als deeltijd. Deze opleiding wordt hier eerst beschreven. In het tweede deel van dit artikel worden andere hbo-opleidingen en post-hbo-opleidingen behandeld.

Opleidingskunde

De hbo-opleiding Opleidingskunde wordt gegeven aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Tijdens de studie richt je je op de drie belangrijkste aspecten van het trainersvak. Dat zijn:

 • Training
 • Ontwikkeling
 • Advies

Wat kun je ermee worden?

 • Trainer bij een trainingsbureau of bij een brancheorganisatie (denk aan brancheorganisaties binnen de horeca, die trainers in dienst hebben)
 • Ontwikkelaar van leermethoden. Bijvoorbeeld bij een uitgeverij, waar je elektronische leerwegen ontwikkelt.
 • Opleidingscoördinator bij bijvoorbeeld een ziekenhuis of een zorginstelling.

Wat is je kans op een baan?

De studie is breed van opzet is en dat is gunstig bij het vinden van een baan. Wel geldt voor beroepen in deze sector dat ze erg gevoelig zijn voor de toestand van de economie. Op trainingen wordt immers snel bezuinigd als het slecht gaat met een bedrijf. Er is overigens een apart artikel met informatie over het vinden van een vacature voor een trainer bedrijfsopleidingen.

Hoe lang duurt het?

De voltijdvariant van de studie duurt vier jaar. Er zijn twee deeltijdvarianten:

 • Een tweejarige opleiding met avondonderwijs: voor als je al een hbo-diploma hebt en al werkt als opleidingskundige.
 • Een vierjarige opleiding voor als je nog geen hbo-diploma hebt maar wel een deeltijdbaan. Als je al werkervaring hebt, kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen op grond van elders verworven competenties (EVC's). Daarvoor moet je een assessment doen.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Alle beroepstaken worden behandeld: trainen, adviseren en ontwikkelen. Je werkt met praktijkopdrachten. Enkele voorbeelden:

 • Trainen: je maakt een trainingshandleiding en voert die uit.
 • Adviseren: je leert over het inkopen van opleidingen.
 • Ontwikkelen: Je maakt lesprogramma’s na uitvoering van goed behoeftenonderzoek.

Verder krijg je de lesonderwerpen:

Wat zijn de belangrijkste competenties?

 • Trainersvaardigheden: Je leert hoe je mensen beter maakt door training. Niet alleen door te doceren, maar ook door te luisteren en erachter te komen wat hun belangrijkste overtuigingen zijn en die indien nodig te veranderen.
 • Organisatiebewustzijn: Aan het eind van de opleiding heb je een goed overzicht over hoe organisaties werken en waar de kansen liggen om de organisatie door training te verbeteren.
 • Schrijfvaardigheden. Adviezen uitbrengen aan een organisatie over trainingstrajecten doe je namelijk voor een groot deel schriftelijk.
 • Analytisch vermogen: Je diagnosticeert de problemen in een organisatie en bepaalt welke opleidingstrajecten deze kunnen oplossen.

Hoe zwaar is het?

Studenten die plezier hebben in de studie ervaren deze niet als zwaar. De deeltijdvariant van de studie is goed met werk te combineren. De HAN streeft ernaar om flexibele oplossingen te zoeken voor elke deeltijdstudent, zodat deze werk en studie kan combineren.

Wat is het profiel van de studenten?

Het zijn merendeels vrouwen. Bij de deeltijdvariant van de studie ligt de leeftijd rond de dertig jaar. Het zijn enthousiaste en communicatief ingestelde mensen. Ze hebben belangstelling voor de manier waarop organisaties werken en hoe dit verbeterd kan worden.

Met z’n hoevelen ben je?

De jaarlijkse instroom is ongeveer negentig studenten.

Andere hbo-opleidingen

Er zijn ook hbo-opleidingen die trainersvaardigheden als specialisatiefase hebben:

 • De hbo-opleiding Pedagogiek van de Fontys Hogescholen Tilburg en Sittard heeft een specialisatiefase opleider/trainer.
 • De hbo-opleiding Leraar Pedagogiek heeft ook een specialisatie opleider/trainer. Dit geldt weer alleen voor de Fontys Hogescholen van Tilburg en Sittard.
 • De hbo-opleiding Human Resource Management (HRM): deze heeft ook lesonderwerpen als loopbaanontwikkeling en coaching.

Vervolgopleidingen

Sommige studenten Opleidingskunde gaan een master Bedrijfskunde of Onderwijskunde volgen. Ook een master Human Resource Studies aan de Universiteit van Twente sluit mooi aan op de opleiding. Studenten met een masteropleiding groeien in hun latere beroepsleven vaak door naar de hogere staffuncties, bijvoorbeeld manager personeel en organisatie.

Welke opleidingen lijken er op?

Auteur: Erik Weijers

Je bent hier: Home Beroep Functies in Economie en management Beleids- en ondersteunende functies Trainer bedrijfsopleidingen Opleiding tot trainer bedrijfsopleidingen