Hbo-pedagoog

Als hbo-pedagoog houd je je bezig met problemen in de ontwikkeling van minderjarigen: van hele jonge kinderen tot pubers. De problemen waarmee je te maken krijgt zijn vaak heel verschillend en ontstaan door uiteenlopende oorzaken. Een kind loopt bijvoorbeeld achter in ontwikkeling, wordt gepest op school of hangt rond op straat en richt daar vernielingen aan. Je probeert die problemen op te lossen door voor een zo optimaal mogelijk opvoedkundig klimaat te zorgen. Dit doe je door alle opvoeders - ouders, leerkrachten, sporttrainers, jongerenwerkers - rond een kind bij de situatie te betrekken. Maar je taken kunnen ook meer preventief zijn. Je geeft bijvoorbeeld voorlichting aan ouders, zodat in een vroegtijdig stadium problemen voorkomen worden, je werkt mee aan het ontwikkelen van beleid of het opzetten van projecten om pesten op scholen tegen te gaan.

Het woord pedagogie is samengesteld uit de Griekse woorden ‘pais’ en ‘agogein’. Pais betekent kind en agogein betekent leiden. Pedagogie betekent dus ‘kinderleiding’.

Waar werk je als hbo-pedagoog?

Als hbo-pedagoog kun je op veel verschillende terreinen aan de slag: van kinderopvang, jeugdzorg en gehandicaptenzorg tot scholen, jongerenadviescentra en de Raad van de Kinderbescherming. Veelal kom je terecht in ondersteunende en coördinerende functies binnen het pedagogisch werkveld. Voorbeelden van functies zijn:

 • hulpverlener in de jeugdzorg
 • groepswerker in een kinderdagverblijf
 • gezinsbegeleider
 • onderwijsondersteuner
 • leerlingbegeleider in het voortgezet onderwijs 
 • trajectbegeleider in onderwijs of jeugdzorg 
 • beleidsmedewerker jeugdbeleid
 • leidinggevende van een kinderopvang

Je kunt ook voor jezelf beginnen en je eigen praktijk starten.

Wat is je plaats in de organisatie?

Afhankelijk van de organisatie waar je werkt en van de functie die je uitoefent, werk je meestal in een multidisciplinair team samen met bijvoorbeeld orthopedagogen, psychologen, docenten, groepsleiders en adviseurs. Samen stel je een behandelplan voor je cliënt op, waaraan iedere professional vanuit zijn eigen professie een bijdrage levert.

Leonie van Uffelen, oud-studente hbo-opleiding Pedagogiek:
“Na het afronden van mijn hbo-opleiding Pedagogiek ben ik naar de universiteit gegaan om Onderwijskunde te studeren. Deze studie heb ik in 2008 afgerond. Ik heb nu een uitvoerende functie in de jeugdhulpverlening. In de toekomst zou ik graag een baan willen waarin ik beide studies kan combineren, zoals lesgeven bij een hbo-opleiding Pedagogiek en/of lesmateriaal ontwikkelen.”

Welke competenties moet je in huis hebben?

 • Communicatieve vaardigheden. Je hebt met veel verschillende mensen te maken. Je hebt inzicht in menselijke verhoudingen, met name die tussen kinderen en opvoeders. Je kunt je inleven in het gedrag van de verschillende doelgroepen waarmee je te maken krijgt. Hierdoor weet je een boodschap aan een cliënt op een tactvolle manier over te brengen, zodat deze aansluit op zijn niveau en situatie. Goed kunnen communiceren houdt ook in: goed kunnen luisteren. Je weet belangrijke informatie op te pikken uit verhalen van je cliënt. Je vraagt door en gaat in op reacties die je krijgt. Je rapporteert objectief en in heldere taal over je cliënt aan je collega's en aan direct betrokkenen van de cliënt. Je bent in staat om uit te leggen waarom bepaalde methoden en middelen worden ingezet.
 • Analytisch denken. Om een goed advies op te kunnen stellen, moet je als pedagoog in staat zijn problemen goed te kunnen analyseren. Het is belangrijk dat je daarom systematisch, planmatig en doelgericht kunt werken.
 • Brede maatschappelijke interesse. Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor opvoeding, vorming en onderwijs.
 • Samenwerken en zelfstandig werken. Omdat je veelal werkzaam bent in een multidisciplinair team, is goed kunnen functioneren in een groep essentieel. Daarnaast moet je in staat zijn om direct en adequaat te kunnen handelen in situaties die daarom vragen. Het is belangrijk dat je op je eigen kennis en vaardigheden kunt terugvallen en kunt beargumenteren waarom je iets doet.

Hoe word je hbo-pedagoog?

Hbo-pedagoog word je door de vierjarige hbo-opleiding Pedagogiek met succes af te ronden.

Wat zijn je carrièremogelijkheden?

Na je afstuderen begin je veelal in een uitvoerende functie, bijvoorbeeld als gezinsbegeleider. Na een aantal jaren werkervaring en door middel van opleidingen of cursussen kun je doorgroeien naar een leidinggevende of coördinerende functie en ga je meer verdienen.

Welke beroepen lijken erop?

Auteur: Marieke van Oosterhout
Je bent hier: Home Beroep Functies in de sector Sociaal Hbo-pedagoog