Hbo-opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie

Tijdens de hbo-opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie (OTC) word je opgeleid tot een communicatiedeskundige die een brug weet te slaan tussen de westerse wereld en het Verre Oosten. Tijdens deze studie leer je een oriëntaalse taal - Chinees, Japans of Arabisch - lezen, schrijven en spreken. Naast de taal leer je ook de cultuur, gebruiken en gewoonten van het land kennen, want communiceren omvat meer dan alleen maar woorden. En waar kun je een taal en cultuur beter leren kennen dan in het land zelf? In het derde jaar van de opleiding studeer je daarom een periode aan een instituut in het land waar je de taal van leert. Je kunt de hbo-opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie alleen aan Zuyd Hogeschool in Maastricht volgen.

Wat kun je ermee worden?

Na het behalen van je diploma kun je in tal van functies terecht bij veel verschillende instanties en bedrijven in Nederland of in een oosters land. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

Wat is je kans op een baan?

De arbeidsmarkt voor afgestudeerde OTC’ers ziet er goed uit. De internationale en interculturele contacten met het Midden en Verre Oosten breiden zich in een snel tempo uit. Niet alleen op economisch gebied, maar ook binnen dienstensectoren als het toerisme en de overheid. Er is dan ook steeds meer behoefte aan mensen die niet alleen kennis hebben van communicatie, maar ook een oriëntaalse taal spreken en de cultuur begrijpen.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

  • Taalgevoel. Het je eigen maken van een vreemde taal zit je in het bloed. Ook je moedertaal, meestal het Nederlands, beheers je goed, zowel in woord als in geschrift.
  • Discipline en doorzettingsvermogen. Je krijgt een taal niet onder de knie als je deze niet consequent bijhoudt. Trouw colleges bezoeken en schools oefenen leveren uiteindelijk de beste resultaten op.
  • Communicatieve vaardigheden. Je wordt opgeleid tot een toekomstig internationaal communicatiedeskundige. Het is belangrijk dat je je zowel schriftelijk als mondeling uitstekend weet uit te drukken. Ook ontwikkel je een klantgerichte houding; je komt later immers in banen terecht waarbij communicatie en contacten een hoofdrol spelen.
  • Aanpassingsvermogen. Om te functioneren in een vreemde cultuur moet je je kunnen inleven in de voor dat land geldende waarden en normen.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding wordt alleen in voltijd aangeboden en duurt vier jaar.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Ieder jaar bestaat uit vier blokken die met tentamens worden afgesloten. In de opleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen: hoorcolleges, werkcolleges, werkgroepen, projecten, individuele begeleiding en trainingen. In het eerste jaar (de propedeuse) doe je - afhankelijk van je keuze - basiskennis op van het Chinees, Japans of Arabisch; je leert niet alleen werken met het Chinese of Japanse karakterschrift of het Arabische alfabet, maar je leert ook de alledaagse omgangstaal. Daarnaast krijg je vakken als: Engels of Frans (als je Arabisch studeert), inleiding economie, interculturele communicatie, recht, informatica en communicatieve vaardigheden als mondeling presenteren, zakelijk schrijven en interviewtechnieken.

In de hoofdfase (het tweede tot en met het vierde jaar) ga je verder in op de door jou gekozen taal, waarbij de link met het oriëntaalse land centraal staat. Je verdiept je verder in de culturele, economische en zakelijke aspecten van het land. Niet alleen door erover te lezen, maar ook door het aan den lijve te ondervinden; je studeert een periode aan een instituut in Japan, China of Egypte en loopt stage bij een internationaal bedrijf in een Europees of oriëntaals land. Het vierde jaar staat in het teken van het afstuderen. Naast een uitgebreid verslag van je stage moet je een eindwerkstuk afleveren.

Hoe zwaar is het?

Oriëntaalse Talen en Communicatie is een pittige studie. Je leert - naast communicatie - een taal die niet alleen wat betreft schrift, maar ook wat betreft uitspraak anders is dan het Nederlands. Je hebt dan ook een flinke dosis zelfdiscipline en doorzettingsvermogen nodig om de taal goed onder de knie te krijgen.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt toegelaten tot de opleiding als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Je  hebt geen voorkennis nodig van het Arabisch, Japans of Chinees. Het is wel vereist dat je Nederlands beheerst op moedertaalniveau. Nederlands op NT2-niveau blijkt in de praktijk niet voldoende om deze opleiding goed te kunnen volgen.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je ouder dan 21 jaar, dan kun je in sommige gevallen toch worden toegelaten na het met goed gevolg afleggen van een 21+toets. Neem voor meer informatie dan contact op met de hogeschool.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de hbo-opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie wellicht iets voor jou.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout
Je bent hier: Home Opleiding Taal, media en communicatie Commerciële communicatie Hbo-opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie