Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Opleiding Taal, media en communicatie Commerciële communicatie Hbo-opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie

Hbo-opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie

Tijdens de hbo-opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie (OTC) word je opgeleid tot een communicatiedeskundige die een brug weet te slaan tussen de westerse wereld en het Verre Oosten. Tijdens deze studie leer je een oriëntaalse taal - Chinees, Japans of Arabisch - lezen, schrijven en spreken. Naast de taal leer je ook de cultuur, gebruiken en gewoonten van het land kennen, want communiceren omvat meer dan alleen maar woorden. En waar kun je een taal en cultuur beter leren kennen dan in het land zelf? In het derde jaar van de opleiding studeer je daarom een periode aan een instituut in het land waar je de taal van leert. Je kunt de hbo-opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie alleen aan Zuyd Hogeschool in Maastricht volgen.

Wat kun je ermee worden?

Na het behalen van je diploma kun je in tal van functies terecht bij veel verschillende instanties en bedrijven in Nederland of in een oosters land. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

Wat is je kans op een baan?

De arbeidsmarkt voor afgestudeerde OTC’ers ziet er goed uit. De internationale en interculturele contacten met het Verre Oosten breiden zich in een snel tempo uit. Niet alleen op economisch gebied, maar ook binnen dienstensectoren als het toerisme en de overheid. Er is dan ook steeds meer behoefte aan mensen die niet alleen een oriëntaalse taal spreken, maar ook de cultuur begrijpen en met de juiste aanpak contacten kunnen leggen en onderhouden.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding wordt alleen in voltijd aangeboden en duurt vier jaar.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Ieder jaar bestaat uit vier blokken die met tentamens worden afgesloten. In de opleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen: hoorcolleges, werkcolleges, werkgroepen, projecten, individuele begeleiding en trainingen. In het eerste jaar (de propedeuse) doe je - afhankelijk van je keuze - basiskennis op van het Chinees, Japans of Arabisch; je leert niet alleen werken met het Chinese of Japanse karakterschrift of het Arabische alfabet, maar je leert ook de alledaagse omgangstaal. Daarnaast krijg je vakken als: Engels of Frans (als je Arabisch studeert), inleiding economie, interculturele communicatie, recht, informatica en communicatieve vaardigheden als mondeling presenteren, zakelijk schrijven en interviewtechnieken.

In de hoofdfase (het tweede tot en met het vierde jaar) ga je verder in op de door jou gekozen taal, waarbij de link met het oriëntaalse land centraal staat. Je verdiept je verder in de culturele, economische en zakelijke aspecten van het land. Niet alleen door erover te lezen, maar ook door het aan den lijve te ondervinden; je studeert een periode aan een instituut in Japan, China of Egypte en loopt stage bij een internationaal bedrijf in een Europees of oriëntaals land. Het vierde jaar staat in het teken van het afstuderen. Naast een uitgebreid verslag van je stage moet je een eindwerkstuk afleveren.

Hoe zwaar is het?

Oriëntaalse Talen en Communicatie is een pittige studie. Je leert een taal die niet alleen wat betreft schrift, maar ook wat betreft uitspraak anders is dan het Nederlands niet zomaar. Je hebt dan ook een flinke dosis zelfdiscipline en doorzettingsvermogen nodig om de taal goed onder de knie te krijgen.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt toegelaten tot de opleiding als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Heb je een havo- of vwo-diploma, dan moet je daarnaast ook over het juiste profiel beschikken.

Havo of vwo

Mbo 4

Mbo-4 met twee vreemde talen (waaronder Engels). Frans (op mbo niveau 4) is verplicht als je deze taal kiest.

Heb je een mbo-4-diploma, dan kun je uitgenodigd worden voor een diagnostische toelatingstoets en/of een gesprek. Naar aanleiding daarvan wordt bekeken of je in staat bent de opleiding met succes af te ronden. Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je ouder dan 21 jaar, dan kun je in sommige gevallen toch worden toegelaten na het met goed gevolg afleggen van een 21+toets. Neem voor meer informatie dan contact op met de hogeschool.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past?

Kun je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is de hbo-opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie wellicht iets voor jou.

Welke hbo-opleidingen lijken erop?

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout

https://www.carrieretijger.nl/opleiding/taal-communicatie/commercieel/orientaalse-talen-en-communicatie Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger