Hbo-opleiding International Business and Management Studies

International Business and Management Studies (IBMS) stoomt je klaar voor een leidinggevende functie binnen het internationale bedrijfsleven. Belangrijk verschil met bijvoorbeeld de hbo-studie International Business and Languages is dat de voertaal gedurende de gehele opleiding Engels is. Bovendien komen je medestudenten en docenten overal vandaan (Azië, Afrika, Zuid-Amerika, VS), waardoor je al vanaf het eerste jaar in een internationale omgeving studeert. Daarnaast krijg je een internationaal gericht vakkenpakket en leer je alles over andere (bedrijfs)culturen en wetten.

Bij de meeste opleidingen studeer je een semester (vijf maanden) aan een partnerinstelling in het buitenland. Je mag je verblijf verlengen tot een jaar. Je kunt dan een dubbeldiploma halen. Dus een bij de Nederlandse hogeschool en een bij de partnerinstelling. Ook loop je stage in een internationaal bedrijf in binnen- of buitenland.

Jelle Rijpkema (22) is tweedejaars student IBMS aan de Stenden Hogeschool:

"Voordat ik met IBMS begon, heb ik eerst twee mbo-studies afgerond: Netwerkbeheer en Medewerker Beheer ICT. Bij deze opleidingen komt veel techniek kijken. Ik merkte dat ik daar toch minder mee had. Het ICT gedeelte vond ik wel leuk, daar wil ik ook iets mee blijven doen.

Ik koos vervolgens een economische studie. Omdat het buitenland me altijd al heeft getrokken, werd het International Business and Management Studies. Het eerste jaar was heel goed. Vooral van vakken als Marketing en Presentatievaardigheden leer je veel. Door het contact met de verschillende culturen in onze klas, groeit bovendien je motivatie om in het buitenland gaan wonen en werken sterk. Ik zie mezelf wel in een functie in een internationaal bedrijf, bijvoorbeeld als manager van een ICT-afdeling."

Wat kun je ermee worden?

Wat is het carrièreperspectief?

IBMS is een brede economische studie, waarin studenten worden opgeleid tot generalisten. Ze zijn dan ook geschikt voor een groot aantal functies. Denk aan sales manager voor een internationale groothandel, of export manager bij een Nederlandse winkelketen.

Als starter begin je meestal in een ondersteunende functie, bijvoorbeeld als medewerker bij de afdeling marketing services van een internationale onderneming. Met de ervaring die je opbouwt, kun je vervolgens doorgroeien naar een functie als marketing manager. Maar je kunt ook overstappen naar een andere afdeling (sales, communicatie) of een ander bedrijf. Ook heb je de mogelijkheid met dit diploma in het buitenland je eigen bedrijf op te zetten.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

 • Managementvaardigheden. Je wordt opgeleid tot een toekomstig internationaal manager. Daarom moet je dus leren hoe je mensen moet aansturen, motiveren en begeleiden. Verder worden je organisatorische vermogens getest. Je zult moeten aantonen dat je verantwoordelijkheid kunt nemen, besluitvaardig bent en om kunt gaan met mensen uit verschillende culturen.
 • Resultaatgericht. Je bent bij alle onderdelen van je studie resultaatgericht en je wilt je vaardigheden voortdurend verbeteren. Je kunt oplossingen bedenken voor complexe problemen in een bedrijf met een internationaal karakter. Daarvoor boor je je creativiteit aan en durf je initiatieven te nemen.
 • Communicatieve vaardigheden. Aan je mondelinge en schriftelijke vaardigheden wordt tijdens de studie veel aandacht besteed. Vooral het Engels moet je op een hoog niveau leren beheersen. Je communiceert alleen in deze taal met je medestudenten en docenten. Ook schrijf je al je verslagen en je afstudeerproject in het Engels.
 • Samenwerken. Je werkt regelmatig met andere studenten aan praktijkopdrachten. Via dit soort projecten worden je vaardigheden in groepsverband getest. Denk daarbij onder andere aan de competenties assertiviteit, flexibiliteit, luistervermogen en overtuigingskracht.
 • Cijfermatig inzicht. Ook vakken als statistiek en financieel management horen bij deze studie. Het is het belangrijk dat je op economisch gebied een allrounder bent en dus ook kunt rekenen met bijvoorbeeld internationale geldstromen en verkoopcijfers.

Hoe lang duurt de opleiding?

De voltijdopleiding en duale variant duren vier jaar. Vwo'ers kunnen onder bepaalde voorwaarden de turboroute volgen van drieënhalf jaar. Heb je mbo gedaan, dan kun je soms ook vrijstellingen krijgen van het studieprogramma.

Wat doe je tijdens de opleiding?

In het propedeusejaar krijg je vakken als marketing, accountancy en international management. Via een vak als international business environment leer je omgaan met de verschillen tussen andere nationaliteiten en bedrijfsculturen. Ook door het intensieve contact met de internationale studenten leer je veel over dit onderwerp. De voertaal is vanaf het begin Engels. Bij veel hogescholen die IBMS als opleiding aanbieden zit er ook een tweede vreemde taal als Frans of Spaans in je studiepakket. Daarnaast is er ruime aandacht voor je communicatieve vaardigheden in de groep.

Soms volg je het propedeusejaar met studenten van andere economische opleidingen, bijvoorbeeld Bedrijfseconomie of International Business and Languages.
 
In het tweede jaar krijg je opnieuw algemene management- en economievakken. Ook international business environment staat weer op het programma. Verder stel je door middel van praktijkopdrachten verschillende bedrijfsplannen op, zoals een exportplan of een marktonderzoek. Je leert onder meer hoe je een product afzet op een buitenlandse markt, internationale activiteiten organiseert en een internationale strategie bepaalt. Ook leer je hoe je een eigen onderneming begint in het buitenland.

Bij een aantal opleidingen kies je na het tweede jaar een specialisatie, bijvoorbeeld Business to Business, Latin American Business Studies of Finance & Accounting. De meeste opleidingen bieden je de mogelijkheid een deel van het derde of vierde jaar – voor studie of stage, of allebei – in het buitenland door te brengen. Je kunt bij sommige opleidingen ook een dubbeldiploma halen, dus bij zowel de hogeschool in Nederland als de partnerinstelling in het buitenland. Voorwaarde is dan dat je twee semesters aan de buitenlandse partnerinstelling studeert. In het vierde jaar volg je nog een aantal vakken en schrijf je je afstudeeropdracht. Je brengt bijvoorbeeld in kaart op welke aspecten een Nederlands softwarebedrijf moet letten bij uitbreiding naar het buitenland.

Bij de duale variant van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ben je de eerste twee jaar gewoon een voltijdstudent. In het derde jaar stap je over naar een passende baan bij een bedrijf of instelling. Daarnaast volg je een of meer dagen per week colleges en neem je deel aan trainingen en werkgroepen. De stageperiode vervalt dan. Meestal is het vanwege je baan ook niet mogelijk naar het buitenland te gaan. De afstudeeropdracht voer je in de meeste gevallen uit voor je werkgever.

Bij de deeltijdopleiding vervallen eveneens de stage en het eventuele verblijf in het buitenland.

Hoe zwaar is het?

De meeste studenten zijn positief over het studieprogramma van International Business and Management Studies. Wanneer je de vakken goed plant en er voldoende tijd aan besteedt, zul je over het algemeen geen problemen ervaren. Wel vinden veel studenten de opleiding erg theoretisch; zij zouden graag wat meer praktijkopdrachten in het studieprogramma zien. Daarnaast ervaren sommige mbo'ers en buitenlandse studenten vaak het onafgebroken moeten communiceren in het Engels als zwaar, zeker in het begin.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt toegelaten tot de hbo-opleiding International Business and Management Studies als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.

Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel.

Havo

 • Cultuur & Maatschappij met economie of management & organisatie
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid met economie of management & organisatie of een tweede moderne vreemde taal
 • Natuur & Techniek met economie of management & organisatie of een tweede moderne vreemde taal

Vwo

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid met economie of management & organisatie
 • Natuur & Techniek met economie of management & organisatie

Hogescholen kunnen afwijkende of aanvullende eisen stellen. Informeer bij de hogeschool van je keuze dus goed naar de toelatingsvoorwaarden.

Ben je 21 jaar of ouder en heb je geen diploma dat toelating biedt, dan kun je voor vrijstelling van de vooropleidingseis in aanmerking komen. Je moet dan een toelatingsonderzoek doen.

Wat is het profiel van de studenten?

De studenten vormen een bonte mix van allerlei nationaliteiten: van Indonesië tot Canada, van Zambia tot Japan. Veel van hen hebben al internationale ervaring. Bijvoorbeeld omdat ze een jaar in het buitenland hebben gestudeerd of voor een internationaal bedrijf hebben gewerkt. Ze staan open voor andere culturen. Ze kennen door de opleiding cultuurverschillen tot in de finesses en weten hoe ze er mee om moeten gaan.

Welke opleidingen lijken er op?

Auteur: Vera van Dijk

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Economie en management Commercieel Hbo-opleiding International Business and Management Studies