Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Opleiding Studeren in het hbo Bachelor-Master Structuur Verklaring van Bologna

Verklaring van Bologna

De Bologna-verklaring van juni 1999 is een afspraak tussen 29 Europese landen om hun stelsels van hoger onderwijs te hervormen. Het doel is om te komen tot een gemeenschappelijk en open Europees hoger onderwijs met onderling vergelijkbare graden en erkende diploma's. In de praktijk betekent deze hervorming dat in de periode tot 2010 grote veranderingen worden doorgevoerd in het hoger onderwijs (hbo en wo).

De internationale herkenbaarheid van het hoger onderwijs bevordert voor studenten de mogelijkheden voor uitwisseling en zorgt voor een betere voorbereiding op de internationale arbeidsmarkt. Het gaat niet alleen om uitwisseling binnen Europa, maar ook om het verbeteren van de internationale concurrentiepositie en aantrekkingskracht van het Europese hoger onderwijs.

De Nederlandse universiteiten zetten de programma's zo op dat het mogelijk wordt de masteropleiding te volgen aan een andere universiteit, in een ander land en soms zelfs in een andere studierichting dan de voorafgaande bacheloropleiding. In Nederland heeft de Bologna-verklaring onder andere geleid tot de invoering van de bachelor-masterstructuur in 2002. Het hervormingsproces dat met de Bologna-verklaring is ingezet moet in 2010 voltooid zijn.

Doelstellingen in de Bologna-verklaring

https://www.carrieretijger.nl/opleiding/ho/bama/bologna-verklaring Sitemap © Copyright Applinet 2004-heden ColofonAdverteren

Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken:
Carrièretijger