ECTS

Het Europees Systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiebelastingpunten (Engels: European Credit Transfer System, afgekort: ECTS) is een Europees systeem om studiepunten toe te kennen aan onderdelen van een studie of opleiding. Eén van de doelstellingen van de Bologna-verklaring is het bevorderen van de mobiliteit van studenten, door de implementatie van ECTS in 29 Europese landen.

Kenmerken van ECTS

De studielast van één jaar voltijdstudie bedraagt 60 ECTS-punten. Eén punt stemt voor de gemiddelde student normaal gesproken overeen met 24 tot 30 werkuren. Deze studielast is inclusief het bijwonen van colleges, seminars, individuele studie, de voorbereiding van en het afleggen van examens enz. De punten worden toegekend voor alle onderwijsonderdelen van een studieprogramma zoals modules, colleges, stages, scripties enz. Een studiepunt wordt pas verkregen nadat het benodige werk is voltooid en de leerresultaten naar behoren zijn beoordeeld.

Waarderingscijfers volgens ECTS

Het is een goede gewoonte om aan studieprestaties een ECTS-waarderingscijfer toe te voegen. De ECTS-waarderingsschaal rangschikt de studenten op basis van statistische gegevens. De cijfers worden als volgt toegekend aan de studenten die een voldoende beoordeling hebben gehaald:

  • A de beste 10%
  • B de volgende 25%
  • C de volgende 30%
  • D de volgende 25%
  • E de volgende 10%

Bij de studenten die niet geslaagd zijn worden de volgende beoordelingen gebruikt:

  • FX: nog wat werk noodzakelijk om te slagen
  • F: er moet veel harder gewerkt worden

Auteur: René Pijlman

Je bent hier: Home Opleiding Studeren in het hbo Bachelor-Master Structuur ECTS