Hbo-opleiding Communication & Multimedia Design

In de hbo-opleiding Communication & Multimedia Design leer je niet alleen omgaan met digitale media (de techniek beheersen), maar ook hoe je digitale media op de juiste manier kunt vormgeven. Bijvoorbeeld door een website zo te ontwerpen dat bezoekers snel en gemakkelijk informatie kunnen vinden. De hbo-opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) kun je zowel in voltijd als deeltijd volgen.

Designer met twee schermen

Wat kun je ermee worden?

Waar je na je studie terechtkomt, is afhankelijk van je interesse en gekozen specialisatie tijdens je studie. Verdiep je je meer in design, dan kun je bijvoorbeeld als game- of webdesigner aan de slag. Is mediamanagement meer jouw ding, dan liggen onder andere adviserende functies als consultant nieuwe media in het verschiet. Na een hbo-opleiding Communication & Multimedia Design kun je onder meer beginnen als:

Wat is je kans op een baan?

Hoe snel je als afgestudeerde CMD'er een baan vindt, is afhankelijk van je gekozen afstudeerrichting en de branche waarin je wilt werken. Wil je bijvoorbeeld aan de slag bij dagbladen of radio- en televisiezenders, dan zijn de vooruitzichten niet al te rooskleurig. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) verwacht dat afgestudeerden in de richtingen van Communicatie en journalistiek en ook in de richting van de uitvoerende kunsten (de branches waar CMD'ers onder vallen) een matig arbeidsmarktperspectief hebben. Anderzijds is het perspectief voor grafisch vormgevers weer bovengemiddeld. Het is hoe dan ook verstandig om je contacten – die je opdoet tijdens praktijkopdrachten en stage – warm te houden. Misschien leidt die ene vormgevingsopdracht tijdens je studie wel tot een baan als multimediaontwerper.

(Bron: ROA, De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2018.)

Wat is het carrièreperspectief?

Het schetsen van een eenduidig carrièreperspectief is bij de hbo-opleiding Communication & Multimedia Design lastig; het vakgebied is breed en sterk in ontwikkeling. De functies waar afgestudeerden in terechtkomen en hun carrièreperspectieven zijn dan ook divers. Je kunt niet alleen terecht in de creatieve branche – denk aan ontwerpbureaus of internetbedrijven – maar ook in de ICT-wereld. Zowel bij profit- als non-profit organisaties kun je aan de slag.

Wat zijn de belangrijkste competenties?

Naast de opleidingsspecifieke competenties of hard skills, ontwikkel je ook de nodige algemene competenties en soft skills:
 • Creatief zijn, je moet weten hoe je digitale media optimaal kunt benutten. Daartoe bedenk en maak je nieuwe toepassingsmogelijkheden.
 • Goed kunnen communiceren, je moet goed kunnen luisteren naar de vragen en wensen van collega’s of opdrachtgevers. Wat hopen zij bijvoorbeeld met een nieuwe website te bereiken? En zijn die wensen ook haalbaar? Je moet de werking en mogelijkheden van multimediaproducten kunnen uitleggen. Op basis van al deze informatie ontwerp jij multimediaproducten.
 • Kunnen adviseren, je moet opdrachtgevers adviseren over het gebruik van multimediaproducten. Met welke middelen – bijvoorbeeld intranet – verloopt de informatiestroom binnen een bedrijf het beste?
 • Technisch inzicht, je werkt met verschillende hard- en software. Je hebt snel door hoe verschillende systemen werken en weet hoe ze het beste kunnen worden gebruikt.
 • Commercieel inzicht, je kunt goed inschatten wat de beste en goedkoopste manieren zijn om informatie bij de juiste groep mensen te krijgen.

Hoe lang duurt het?

Je kunt een voltijdstudie Communication & Multimedia Design in vier jaar afronden. Bij de deeltijdstudie volg je twee avonden en één hele dag in de week les. Je stage en afstudeeropdracht kun je eventueel uitvoeren binnen het bedrijf waar je werkzaam bent. Je moet dan wel werkzaam zijn in een voor de opleiding relevante functie.

Bij de duale variant werk je vier dagen per week in een ICT-functie en volg je op de vijfde dag colleges. Ook dan kun je na vier jaar een bachelordiploma behalen.

Wat doe je tijdens de opleiding?

De opzet van de opleiding Communication & Multimedia Design verschilt per hogeschool. Oriënteer je dus goed. 

Propedeuse

Alle hogescholen kennen een breed propedeusejaar waarin aandacht is voor alle aspecten van communicatie. Vakken als communicatietheorieën, communicatiesystemen, vormgeving en informatiearchitectuur komen dan aan bod. Gedurende de hele opleiding wordt theorie veelvuldig afgewisseld met praktijkopdrachten. Zo heeft de Haagse Hogeschool een eigen ‘usability lab’: een testruimte waar je als student CMD proefpersonen kunt bestuderen die een multimediaproduct gebruiken. Je meet bijvoorbeeld de snelheid waarmee ze de structuur van een website begrijpen.

Hoofdfase

Het moment waarop je je specialisatie kiest, is per hogeschool verschillend. Meestal vindt de verdieping plaats in het tweede of derde jaar. In de hoofdfase is er zowel aandacht voor het creatieve aspect (ontwerpen) als de marketing en managementkant van multimedia. De vormgevingsvakken die je krijgt, zijn onder andere: animatie, audio, filmische vormgeving en beeldtaal. Op het gebied van marketing en management leer je bijvoorbeeld over organisatiestructuren, e-business en projectmanagement. Verder is er veel aandacht voor techniek en moet je stage lopen en een afstudeeropdracht maken.

Hoe zwaar is het?

Zowel de Avans Hogeschool (Breda) en Hogeschool van Rotterdam geven aan dat het propedeusejaar belangrijk en vrij pittig is. Hier wordt de basis gelegd voor het verdere verloop van je studie. Aan het einde van het eerste jaar vindt een beoordeling plaats waarin wordt bepaald of je geschikt bent voor de opleiding. Gezien het grote aantal praktijkopdrachten is het belangrijk dat je zelfstandig kunt werken en initiatiefrijk bent.

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt toegelaten tot de hbo-opleiding Communication & Multimedia Design als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Heb je een havo- of vwo-diploma, dan moet je daarnaast ook over het juiste profiel beschikken.

Havo

 • Cultuur & Maatschappij met wiskunde A of B
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Vwo

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Hogescholen kunnen afwijkende of aanvullende eisen stellen; informeer bij de hogeschool van je keuze dus goed naar de exacte toelatingsvoorwaarden.

Wat is het profiel van de studenten?

CMD-studenten zijn creatieve duizendpoten; niet alleen kunnen ze multimediatoepassingen ontwerpen, ze beheersen de techniek ook feilloos en weten bovendien hoe ze digitale mediale producten moeten marketen. Ze hebben dan ook gevoel voor wat er om hen heen gebeurt en aan wat voor producten er behoefte is.

Welke hbo-opleidingen lijken er op?

Auteur: Janine Bruinooge

Je bent hier: Home Opleiding Taal, media en communicatie Mediastudies ICT-opleidingen Hbo-opleiding Communication & Multimedia Design