Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Functioneren Samenwerken Sociale vaardigheden Diversiteit hanteren

Diversiteit hanteren

De corpsbal en de Marokkaanse moeder, de ´jonge hond´ en de oudere werknemer. Zoveel mensen, zoveel verschillen. Eén overeenkomst hebben ze in ieder geval: je kunt hen allemaal terugvinden op het werk. Was vroeger de werkvloer gereserveerd voor de blanke man, tegenwoordig is het diversiteit wat de klok slaat.

Omgaan met verschillen tussen jou en je collega´s is soms lastig, maar wel noodzakelijk om prettig te kunnen werken. Bovendien levert het je heel veel nieuwe inzichten en mensenkennis op.

Wat is diversiteit?

Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare dingen - zoals leeftijd en huidskleur - en de minder zichtbare dingen als culturele en sociale achtergrond, competenties en werkstijlen. Als je goed om kunt gaan met diversiteit wil dat zeggen dat je om kunt gaan met heel verschillende mensen. 
Dit is niet zomaar een extraatje dat je inbrengt op je werk. Open staan en kunnen omgaan met verschillen hoort bij professioneel gedrag en verantwoordelijkheid nemen in je werk. 
En bovendien: is anders ook slechter? Is het zo erg als je collega slecht kan plannen, terwijl jij dat heel erg goed kan? Misschien is hij juist wel erg creatief, of heeft hij andere kwaliteiten die jij niet of minder hebt.

Hoe vooroordelen kunnen werken. Een voorbeeld.
Een Marokkaanse medewerker neemt elke zomer vier weken vrij. Zijn collega's denken dat hij ieder jaar naar zijn familie in Marokko gaat. Ze gaan er – zonder dit na te vragen – automatisch van uit dat zij zélf niet vier weken aaneengesloten vrij kunnen krijgen. Zij vinden dat de allochtone collega wordt voorgetrokken, pesten hem en maken hem achter zijn rug om zwart. In werkelijkheid begeleidt de Marokkaanse collega fietsvakanties in zijn vier weken vrij, als hobby.
Bron: De P&O’er van de toekomst heeft oog voor diversiteit, TNO, 2004.

Waarom leren werken met diversiteit?

Kunnen of leren omgaan met diversiteit is ontzettend belangrijk, zowel voor jou als voor je organisatie.  Hier zijn een aantal redenen voor: 

In de toekomst zal het alleen nog maar belangrijker worden.

Elkaars talenten optimaal benutten

Omdat diversiteit niet alleen gaat over man of vrouw of etnische achtergrond, betekent diversiteit eigenlijk gewoon: oog hebben voor de goede kanten van mensen om je heen en niet verblind zijn door de verschillen.
Niet iedereen is tenslotte overal even goed in. Het gaat er dus niet alleen om wat jij als individu kan en weet, maar juist om wat jij en je collega´s sámen kunnen en weten.
Het loont de moeite om mensen met verschillende achtergronden, competenties en vaardigheden bij elkaar te zetten. Hoe dit werkt wordt bijvoorbeeld beschreven in het teamrollenmodel van Belbin. Dit gaat ervan uit dat er verschillende rollen in de groep vervuld moeten zijn om een goed team te kunnen vormen. Er zal een voorzitter moeten zijn, iemand die zich bezig houdt met de ontwikkeling van de groep, iemand die de informatie van buiten haalt en iemand die zorgt dat alles tot in de puntjes toe verzorgd is. Deze kwaliteiten vind je meestal niet in één persoon.

Klantgerichtheid

De maatschappij kent ook een grote diversiteit. Om klantgericht te kunnen werken, is het belangrijk dat je met die heel verschillende types klanten om kunt gaan. Een gevaar van een organisatie met op elkaar lijkende mensen (bijvoorbeeld allemaal blanke mannen of allemaal jonge meiden) is dat ze van zichzelf uitgaan, van wat zij prettig vinden. Diversiteit onder je collega´s zorgt ervoor dat je beter klantgericht kunt werken omdat jullie samen beter in staat zijn verschillende groepen klanten te begrijpen en te bedienen.

Diversiteit op de arbeidsmarkt

Diverse tijgersOok het aanbod van arbeidskrachten is steeds diverser. Sommige werkgevers laten bepaalde groepen (allochtonen, ouderen en soms vrouwen) nog wat links laten liggen, maar dat is natuurlijk zonde van al dat talent. Zeker omdat er in de toekomst een tekort dreigt te ontstaan aan hoger opgeleide arbeidskrachten en mensen langer moeten doorwerken, moet de diversiteit op het werk in de toekomst verder toenemen. De maatschappij vergrijst en tegelijk zijn steeds meer jongeren van allochtone afkomst.

Internationalisering

Veel bedrijven ondernemen over de grenzen heen. Dat betekent dat mensen van verschillende nationaliteiten met elkaar samen moeten werken. Dan heb je niet alleen te maken met verschillen tussen personen en culturen. Je spreekt zelfs allemaal een andere taal! 

Hoe kun je beter om leren gaan met diversiteit?

Iedereen heeft zijn eigen kijk op de wereld. Dat komt door je achtergrond, je ervaringen en wat je prettig vind. Je hebt ook vooroordelen ontwikkeld. Dat zijn vaste opvattingen over bepaalde groepen. Bijvoorbeeld: ´oudere mensen zijn niet meer zo druk bezig met hun carrière´of ´vrouwen met kinderen willen niet overwerken'.
Om beter om te gaan met diversiteit zul je je eigen vooroordelen moeten herkennen en kritisch bekijken. Dat betekent dat je niet zelf de afweging maakt of je vijftigjarige collega wel of geen promotie wil maken, maar dat je dat aan hem vraagt. Of dat je er niet bij voorbaat van uitgaat dat jonge mensen geen diepgang hebben, managers geen gevoel hebben, secretaresses altijd dienstbaar zijn en de kantinemevrouw wel dom móet zijn.

Leren omgaan met diversiteit is voor een groot deel gewoon dóen. Kijk vooral naar de positieve kanten en mogelijkheden van verschillen tussen mensen.

Als je goed om wilt gaan met diversiteit:

Wat levert het je op?

Wat zijn de risico´s van diversiteit op de werkvloer?

Naast alle positieve effecten van diversiteit en zwaarwegende redenen om het te leren, kan het nog wel eens lastig zijn.

Oplossing: Respecteer elkaars mogelijkheden, weet wat je van elkaar kunt verwachten, en accepteer elkaar. Praat over conflicten.

Oplossing: Let erop dat je geen mensen of groepen buitensluit. Thuis kun je je eigen vrienden kiezen, op de werkvloer wordt ander gedrag verwacht: namelijk meer professioneel en verantwoordelijk. Dit is overigens ook een zaak voor het topmanagement en de P&O-adviseurs. Zij stellen beleid op en ondernemen acties om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt binnen de organisatie. Bovendien kan het management de grens trekken tussen geaccepteerd en niet-geaccepteerd gedrag in jullie bedrijf. Zij moeten zelf het goede voorbeeld geven en bijvoorbeeld vrouwen in het management opnemen.

´Oplossing´: Ben jij degene die gepest of gediscrimineerd wordt? Je kunt het probleem aankaarten bij je manager, bij de personeelsadviseur of een andere vertrouwenspersoon in de organisatie. Bedenk wel: dit soort problemen zijn vaak niet op korte termijn op te lossen. Als je het doorzettingsvermogen hebt, is het wellicht de moeite waard ervoor te strijden. Anders kun je overwegen een baan bij een organisatie te vinden die jou meer respecteert.

Wordt een collega gepest? Help hem door het probleem aan te kaarten bij het management of de P&O-adviseur. Natuurlijk steun je het slachtoffer ook: je denkt mee en komt voor hem op. Natuurlijk is het laatste wat je doet zo laf zijn om mee te pesten.

Ondersteunende competenties

Diversiteit hanteren aantonen in een sollicitatie

In een advertentie wordt gezocht naar een verpleegkundige die goed om kan gaan met diversiteit. Je vraagt je af wat ze daarmee bedoelen. Het ziekenhuis staat in de Amsterdamse Bijlmer,een omgeving waarin heel veel verschillende culturen samenkomen. Je kunt dus veel verschillende nationaliteiten verwachten, ook bij je collega-verpleegkundigen en artsen  Je komt dus een behoorlijke diversiteit aan mensen tegen, bedenk je je.

Je bent geboren en getogen in Amsterdam, maar je ouders zijn van Ghanese afkomst. Je weet dus goed hoe culturen kunnen verschillen en je begrijpt dat iedere cultuur eigen waarden en normen kent. Snel oordelen is er bij jou niet bij. Omdat je al eerder als verpleegkundige in een ziekenhuis hebt gewerkt, weet je dat de cultuurverschillen tussen de verschillende afdelingen in een ziekenhuis bijna even groot zijn als die tussen verschillende landen. Juist vanwege jouw achtergrond kun je daar goed mee omgaan.

Dit zet je in je sollicitatiebrief en kun je natuurlijk goed beargumenteren tijdens je sollicitatiegesprek.

Andere voorbeelden

Marketing manager: Als we ons alleen op de ´Nederlandse´ doelgroep blijven richten, missen we een groot deel van de markt. Ik probeer dus zoveel mogelijk te begrijpen wat mensen met verschillende achtergronden beweegt. Daarom heb ik ook een divers team samengesteld. We hebben met zijn zessen maar liefst vijf verschillende nationaliteiten!

Personeelsadviseur: Voor onze organisatie is diversiteit van levensbelang. Met alleen witte mannen van vijftig zijn we niet in staat te begrijpen wat er leeft in de markt. Daar heb ik het beleid de afgelopen jaren op aangepast. Het aannamebeleid en het opleidingenbeleid zijn volledig leeftijdbewust en multicultureel.

Medewerker in/externe betrekkingen bij een woningbouwcorporatie: Ik houd bij het organiseren van evenementen in mijn gemeente veel rekening met de behoeftes van de verschillende bevolkingsgroepen. Wat het beste werkt is om een kleine groep bewoners te betrekken bij de organisatie. Ik let op de diversiteit van die groep, zodat we samen de volledige groep bewoners goed kunnen aanvoelen. Onlangs hadden we bij de oplevering van een nieuw blok huizen allerlei soorten eettenten, waardoor mensen van verschillende culturen elkaar ook meteen beter leren waarderen.

Voorbeelden van vragen over diversiteit tijdens het sollicitatiegesprek:

Leidinggeven aan diversiteit

Samenwerken met anderen die anders zijn dan jij vraagt dus om ´speciale'  competenties. Ook leidinggeven aan een divers team of een diverse afdeling stelt eisen aan de manier waarop je leidinggeeft. Leidinggeven aan diversiteit betekent dat je om kunt gaan met (grote) verschillen tussen je medewerkers. Dat houdt in dat je:

Voorbeelden van beroepen waarbij je veel met diversiteit te maken krijgt

Aanbevolen websites

Forum is het instituut voor multiculturele ontwikkeling. Ze organiseren congressen en workshops. Daarnaast kun je op de site veel publicaties over diversiteit vinden.

Sietar is een internationale organisatie met het doel het bevorderen van diversiteit in organisaties. Het heeft ook een Nederlandse site

TNO heeft een online vragenlijst ontwikkeld, waarmee je snel inzicht krijgt in de diversiteit van jouw organisatie. Als je de vragenlijst hebt ingevuld krijg je een aantal tips om de organisatie beter te laten omgaan met diversiteit.

Aanbevolen boeken

Auteur: Mariëlle de Groot

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-vaardigheden/diversiteit-hanteren Sitemap © Copyright Applinet B.V. 2004-2014 ColofonAdverteren

Carrièretijger
Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken: