Studiekostenovereenkomst

Het volgen van een opleiding op kosten van je baas brengt ook verplichtingen met zich mee. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar overstappen naar een andere werkgever. Deze en andere afspraken worden vastgelegd in een studiekostenovereenkomst.

Waarom een studiekostenovereenkomst?

Door (een gedeelte van) de kosten van je opleiding te betalen, investeert je baas op langere termijn in je. Maar hij wil niet het risico lopen dat hij investeert in een medewerker die na het afronden van zijn opleiding ontslag neemt om vervolgens bij de concurrent aan de slag te gaan. Daarom stelt je werkgever een studiekostenovereenkomst op. Je moet beloven de opleidingskosten gedeeltelijk of volledig terug te betalen wanneer je binnen een bepaalde termijn (bijvoorbeeld twee jaar) op eigen initiatief uit dienst gaat. Voor de duidelijkheid: in het geval dat je ontslagen wordt of op een andere manier het bedrijf verlaat, hoef je geen kosten terug te betalen. 

Meestal worden studiekostenovereenkomsten opgesteld voor externe meerjarige opleidingen waarvoor je een officieel erkend diploma's kunt behalen. Een interne training hoef je meestal niet terug te betalen. In je CAO vind je vaak vermeld op welke opleidingen een terugbetalingsregeling van kracht is. Vraag bij onduidelijkheden altijd aan je leidinggevende of afdeling P&O om meer informatie.

Wat staat er in je overeenkomst?

  • De aard van de opleiding.
  • De kosten van de opleiding en ook wie deze kosten voor zijn rekening neemt. Denk zowel aan de kosten van de opleiding zelf, de boeken en examens, maar ook aan bijkomende kosten zoals reiskosten en eventuele hotelovernachtingen.
  • De periode dat de terugbetalingsregeling van kracht is. Meestal is dit een periode van maximaal twee jaar, waarbij je minder hoeft terug te betalen naarmate je langer in dienst blijft na het afronden van je opleiding; bijvoorbeeld 100% bij vertrek binnen zes maanden, 50% binnen 12 maanden, en 25% binnen 24 maanden. Je werkgever heeft immers ook profijt gehad van je opleiding.
  • Afspraken over eventuele studieverlofdagen of wat er gebeurt als je de opleiding door omstandigheden niet binnen de gestelde tijd –of zelfs helemaal niet- kunt voltooien. Duidelijke afspraken vooraf voorkomen veel discussie.

Wat als je toch een andere baan wilt

Kom je na het afronden van je opleiding toch een interessante baan tegen bij een andere organisatie, dan kun je tijdens de onderhandelingen naar voren brengen dat je bij je huidige werkgever studiekosten terug moet betalen als je daar uit dienst gaat. Als een werkgever je erg graag wil hebben, dan is hij wel bereid deze kosten op zich te nemen. Desondanks is het verstandig wanneer je een opleiding begint die (gedeeltelijk) door je werkgever wordt betaald, ieder jaar wat geld apart te zetten. Zo houd je altijd de keuze in eigen hand. 

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studeren in het hbo Je werkgever inschakelen voor je carrière Studiekostenovereenkomst