Een bedrijfsopleiding volgen

Als werknemer moet je blijven leren, anders kom je buiten spel te staan. Werkgevers willen graag medewerkers die zich blijven ontwikkelen. Daarom is het bij veel bedrijven mogelijk een breed scala aan bedrijfsopleidingen te volgen. In sommige branches, zoals de gezondheidszorg, worden bijna alle opleidingen in-house verzorgd.

Wat zijn bedrijfsopleidingen

'Bedrijfsopleidingen' is een breed begrip. Dit kunnen niet alleen opleidingen zijn, maar ook cursussen of trainingen. De werkgever (of de branche) heeft ze zelf ontwikkeld om medewerkers essentiële kennis en vaardigheden bij te brengen.

Aanbod

De meeste bedrijfsopleidingen die werkgevers aanbieden hebben betrekking op:

 • De functie: bijhouden of vergroten van (vak)kennis, aanleren van extra vaardigheden, bijvoorbeeld een training pensioenregelingen voor accountants.
 • Het functioneren: aanleren van aspecten van het functioneren die (nog) niet voldoende worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het volgen van een computercursus om een nieuw programma onder de knie te krijgen.
 • Carrièrepad: ontwikkelen van vaardigheden ter voorbereiding op toekomstige functies, bijvoorbeeld een driejarig opleidingstraject voor luchtverkeersleider.

Sommige bedrijfsopleidingen staan open voor alle werknemers, zoals een cursus over een nieuw computerprogramma. Bij andere bedrijfsopleidingen moet je wel aan een aantal criteria voldoen voordat je mag deelnemen. Dit zijn vaak langdurige en duurdere trajecten.

Varianten

Binnen het brede aanbod van opleidingen zijn allerlei varianten mogelijk. Denk aan:

 • Intern of extern
 • In groepsverband of individueel
 • Maatwerk of standaard

Een opleiding kan bijvoorbeeld intern of extern plaatsvinden. Een interne opleiding volg je alleen met mensen uit dezelfde organisatie of van je afdeling. Naast het voordeel dat je je collega's beter leert kennen door een interne opleiding, kun je jezelf tijdens de opleiding ook op de kaart zetten binnen de organisatie. Externe bedrijfsopleidingen zijn ook voor werknemers van andere organisaties toegankelijk. Het voordeel hiervan is dat je nieuwe ideeën opdoet en je netwerk vergroot.

Een opleiding kan ook in groepsverband plaatsvinden of op individuele basis. Voordeel van scholing in een groep is dat je van elkaar kunt leren en ervaringen kunt uitwisselen. Individuele scholing kan het voordeel hebben dat het gemakkelijker in jouw werk is in te passen. Ook is het mogelijk om de scholingsactiviteit beter aan te passen aan je persoonlijke doelstellingen en wensen. In dat laatste geval is er sprake van maatwerk.

Wat zijn de voordelen van bedrijfsopleidingen?

 • Betere aansluiting tussen persoonlijke kennis, vaardigheden en functievereisten
 • Vaak laagdrempeliger dan 'gewone' opleidingen, je krijgt wat sneller toestemming dan voor een opleiding van een externe aanbieder die je zelf uitzoekt
 • Uitbreiding van je netwerk
 • Door het volgen van een opleiding kun je jezelf profileren
 • Bij sommige organisaties word je na het afronden van een opleiding ingeschaald in een hogere salarisschaal

Wat zijn de nadelen?

 • Soms is een opleiding te veel bedrijfsspecifiek
 • Soms moet je een studiekostenovereenkomst tekenen waarin staat dat je (een gedeelte van) de opleiding moet terugbetalen wanneer je binnen een bepaalde periode na het afronden van je studie uit dienst gaat

Zoals je ziet wegen de voordelen meestal niet op tegen de nadelen. Het volgen van een bedrijfsopleiding is goed voor je ontwikkeling binnen de organisatie waar je nu werkt. Maar ook wanneer je erover nadenkt over te stappen naar een andere werkgever. Je kunt een goede indruk maken met je cv als je laat zien dat je je steeds bent blijven ontwikkelen.  

Hoe kom je achter het opleidingsaanbod?

Een functioneringsgesprek is bij uitstek een goede gelegenheid om aan te geven dat je graag een opleiding wilt volgen en te informeren naar de mogelijkheden. Duurt het nog even voor dit plaatsvindt, dan kun je natuurlijk ook bij je leidinggevende of afdeling P&O informeren naar het opleidingsaanbod.

Hoe kun je deelnemen?

Leren is een investering in jezelf en belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling. Er zijn dan ook vele opleidingsvormen. Om de juiste opleiding te kiezen, is het verstandig allereerst te kijken naar je werk- en denkniveau, je huidige functie en je werkervaring. Als tweede stap moet je bepalen wat je opleidingsdoel is en hoe je dat doel wilt bereiken. Het is goed om na te denken over de volgende vragen:

 • Waar wil je over vijf jaar staan?
 • Waar zitten de verschillen tussen wat je nu kan en doet en wat je straks wilt doen
 • Wat zijn dan je leerdoelen?
 • Wat wil je met de opleiding bereiken? Hoe past de opleiding bij het realiseren van je doelen?
 • Wat zijn eventueel de wensen van je werkgever?
 • Op welke manier wil je leren?

Als je goed kunt beargumenteren waarom je juist deze cursus, training of opleiding wilt, laat je duidelijk zien dat je gemotiveerd bent. Dan is de kans groter dat je ook daadwerkelijk groen licht krijgt om de opleiding te volgen.

Kosten

Wanneer je een bedrijfsopleiding gaat volgen, is het verstandig vooraf duidelijke afspraken te maken over de vergoeding van de kosten. Deze afspraken leg je vast in een studiekostenovereenkomst.

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studeren in het hbo Je werkgever inschakelen voor je carrière Een bedrijfsopleiding volgen