Post-hbo-opleidingen

Een post-hbo-opleiding is een praktijkgerichte opleiding op hbo-niveau die je opleidt om een bepaald vak (beter) te gaan beheersen, bijvoorbeeld dat van trainer, coach of manager. Er wordt veel aandacht besteed aan het opdoen van praktijkkennis en -vaardigheden. Ze zijn toegankelijk voor mensen met minimaal een hbo-vooropleiding. In bijzondere gevallen (bij uitgebreide, relevante werkervaring) is een andere vooropleiding toegestaan. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt tussen de dertig en vijfenveertig jaar. De duur van de opleidingen varieert van een aantal maanden tot maximaal een jaar. Post-hbo-opleidingen worden door zowel reguliere hogescholen als particuliere instituten aangeboden.

Hoe weet je of een opleiding kwaliteit biedt?

Wie een post-hbo-opleiding wil gaan volgen en zich gaat oriënteren, zal er al snel achter komen dat er op de Nederlandse opleidingsmarkt wel duizenden aanbieders actief zijn. Stuk voor stuk beloven ze een kwalitatief hoogstaand, leerzaam en interessant opleidingstraject. Maar hoe weet je nu of een opleiding daadwerkelijk kwaliteit biedt? Alleen afgaan op de toevoeging ‘post-hbo’ is geen goed idee aangezien door het ontbreken van een beschermde status elke aanbieder zijn opleidingen kan voorzien van deze titel.
Kijken of de opleiding wordt afgesloten met een diploma dan? Ook dat is niet altijd een garantie voor succes. Een instituutsdiploma wil niet altijd zeggen dat je het op de arbeidsmarkt ook daadwerkelijk kunt verzilveren, eenvoudigweg omdat werkgevers de waarde van de gevolgde opleiding moeilijk kunnen inschatten.

Registeropleidingen

Wie zeker wil zijn van een kwalitatief hoogwaardige opleiding die ook nog eens waarde heeft op de arbeidsmarkt, kan het best kiezen voor een registeropleiding. Een dergelijke opleiding is (en wordt van tijd tot tijd) getoetst door Stichting Post HBO Nederland (SPHBO), een landelijke organisatie die de kwaliteit van post-hbo-opleidingen beoordeelt en bewaakt. Na afronding van de opleiding ontvang je een diploma of certificaat van de SPHBO en wordt je naam opgenomen in het Landelijke Register van Deelnemers. Onder meer personeelsfunctionarissen kunnen dit register raadplegen om te checken of je de opleiding daadwerkelijk met succes hebt afgerond.

Hoe kies je een geschikte post-hbo-opleiding?

Een post-hbo-opleiding vraagt een flinke investering, niet alleen in geld, maar ook in tijd. Het vergt discipline en doorzettingsvermogen om de opleiding met succes af te ronden. Met het volgende stappenplan kom je niet van een koude kermis thuis en kies je een opleiding die bij je past.

  1. Om niet te verzinken in het grote aanbod aan opleidingen, is het verstandig voor het zoeken vast te stellen wat je precies wilt leren. Voor de een is dit lastiger te bepalen dan voor de ander, maar wie geheel blanco op zoek gaat, zal al gauw heel veel opleidingen leuk vinden en al gauw door de bomen het bos niet meer zien.
  2. Een post-hbo-opleiding is doorgaans in negen tot twaalf maanden af te ronden, maar het vergt wel een flinke tijdsinvestering. Ga voor jezelf na of een opleiding wel te combineren is met je werk- en privéleven. Als dit niet het geval is, organiseer je leven dan eerst zo dat dit wel mogelijk is.
  3. Uiteraard zit er aan elke opleiding een kostenplaatje. Ga ook na of het financieel haalbaar voor je is om een opleiding te volgen. Je kunt met je werkgever een (gedeelde) financieringsregeling treffen. Deze en andere afspraken worden vervolgens vastgelegd in een studiekostenovereenkomst. Daarnaast biedt een aantal onderwijsinstellingen de mogelijkheid tot gespreide betaling. Bovendien accepteert de Belastingdienst de kosten van een opleiding als aftrekpost.
  4. Oriënteer je op opleidingen en aanbieders aan de hand van internet, gidsen en handboeken met overzichten en presentaties van verschillende instellingen. Focus je daarbij niet alleen op de lesinhoud, maar ook op de reputatie, sfeer en onderwijsfilosofie van potentieel geschikte onderwijsaanbieders.
  5. Stel een top drie of top vijf samen en informeer je verder door open dagen of avonden te bezoeken, met docenten en (oud-)studenten te spreken en het studieprogramma en -lesmateriaal te bestuderen. Sommige instellingen bieden de mogelijkheid om een dagje mee te lopen. Zo leer je de lesinhoud, docenten en medestudenten kennen en kun je op basis van de indrukken die je opdoet een weloverwogen besluit nemen.

Aanbevolen boeken

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Opleiding Studeren in het hbo Opleidingsmogelijkheden voor professionals Post-hbo-opleidingen