Hbo-opleiding Financial Services Management

Pensioenregelingen, beleggingen, hypotheken en verzekeringen ingewikkeld? Niet voor mensen die een studie Financial Services Management (FSM) hebben afgerond. Nederland is een land van regels. Er zijn zo veel mogelijkheden, risico’s, financiële regeltjes en juridische wetten dat de meeste buitenstaanders door de bomen het bos niet meer zien. Als financieel adviseur kun je zowel particulieren als bedrijven hierbij van dienst zijn.

Maarten Koekkoek (25), student Financial Services Management aan de Hogeschool Utrecht:
"Ik heb voor deze studie gekozen omdat ik vermogensbeheer en beleggen heel interessant vind. Dit is eigenlijk de enige studie die zich daarop richt. Via deze studie wil ik een baan krijgen in private banking (Een private banker adviseert particulieren met veel vermogen). Eerst in loondienst, later wil ik eventueel een eigen bedrijf beginnen."

De studie Financial Services Management bereidt je voor op een loopbaan als financiële duizendpoot. Als je de studie hebt afgerond weet je alles van financiële producten. Elke situatie waar je later mee te maken krijgt is weer anders, dus er wordt van je verwacht dat je maatwerk kunt leveren aan je klanten. Jij weet het antwoord op vragen als: “Welke verzekeringen zijn verstandig in mijn situatie? Welke hypotheek past het best bij ons inkomen? Welke financiële en juridische valkuilen kan ik tegenkomen met mijn bedrijf?”
Financial Services Management (voorheen hbo Bank- en verzekeringswezen) wordt aan een groot aantal hogescholen en één particuliere instelling gegeven. De studie wordt zowel in deeltijd, voltijd als duaal aangeboden.

Je krijgt niet bij iedere hogeschool dezelfde titel. In sommige gevallen mag je de titel Bachelor of Economics voeren. In andere gevallen word je Bachelor of Business Administration (BBA). Dit maakt overigens niets uit voor je carrière…

Wat kun je ermee worden?

Riekje Tijmes, afgestudeerd aan de Hanzehogeschool Groningen:
"De studie sluit goed aan bij mijn functie. Ik ben cliëntadviseur particulieren bij ABN-AMRO. Voor de 440 relaties die ik in portefeuille heb, ben ik het eerste aanspreekpunt bij de bank. Dit houdt in dat ik de vermogende particulieren adviseer op het gebied van verzekeren, sparen, beleggen en kredieten. De kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie komt me nu goed van pas. Vakken als Bank- en Verzekeringsleer en Financiële Planning sluiten perfect aan bij het werk dat ik nu uitvoer."
(Bron: Hanzehogeschool Groningen)

Na de opleiding kun je als financieel specialist terecht bij banken, verzekeringsmaatschappijen en bij financiële adviseurs. Maar ook beleggingsinstellingen, beurzen en effectenkantoren kunnen gebruikmaken van jouw diensten.

Je kunt de beroepen in drie categorieën indelen:

Binnen het bankwezen:

Binnen het verzekeringswezen:

 • Adviesfuncties bij Nederlandse verzekeringsmaatschappijen, of bij assurantieafdelingen en juridische diensten van grote ondernemingen
 • Productmanager
 • Schadecorrespondent, acceptant of inspecteur
 • Bedrijfsverzekeringsadviseur

Binnen andere financiële instellingen:

 • Financieel medewerker op makelaars- of accountantskantoren of bij overheidsinstellingen
 • Medewerker bij effecten-kredietinstellingen of effectenbeurzen

(Bron: Hanzehogeschool Groningen)

Wat is je kans op een baan?

In Nederland werken meer dan 400.000 mensen in de financiële en zakelijke dienstverlening. Door oorzaken als internationalisering, schaalvergroting en toenemende concurrentie is de vraag naar goede financiële dienstverlening de laatste jaren steeds groter geworden. Banken en verzekeringsmaatschappijen moeten aan meer eisen voldoen, waardoor er meer behoefte is aan hoger opgeleiden, zoals afgestudeerden Financial Services Management. Vrijwel iedereen vindt tegenwoordig na zijn studie ook binnen twee maanden een passende baan met een relatief hoog startsalaris.

Wat is het carrièreperspectief?

Wil je snel doorstromen naar hogere functies? Dan zit je met Financial Services Management wel goed. De studie biedt een goede basis, waarin je start in functies als financieel adviseur, hypotheekadviseur, cliëntadviseur of schadebehandelaar. Als je eenmaal voldoende praktijkervaring hebt opgedaan, dan kun je leiding gaan geven of je specialiseren in een bepaald product. Je kunt bijvoorbeeld doorgroeien naar beroepen als: financial planner, beleggingsspecialist, verzekerings- en pensioenadviseur, overnameadviseur of private banker. Vaak wordt er in deze branche onderscheid gemaakt tussen junior en senior functies. Een junior adviseur is een beginner die nog niet zo veel ervaring heeft. Een senior adviseur daarentegen zit al jaren in het vak en kent het bedrijf door en door. 

Wat zijn de belangrijkste competenties?

 • Communiceren. Adviseren, controleren en vergaderen behoren tot je dagelijkse werkzaamheden. Als financieel adviseur bij een bank of als consultant die veranderingen en financiële processen binnen een organisatie begeleidt, moet je problemen kunnen analyseren en hierover zowel schriftelijk als mondeling kunnen rapporteren. Je moet als financieel deskundige aan de bedrijfsleiding bijvoorbeeld duidelijk kunnen aangeven wat de door jou aangeraden verzekering voor het bedrijf zal betekenen. Bij deze activiteiten wordt een beroep gedaan op je mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je moet klantgericht zijn. Een goede houding en uitstraling zijn essentieel voor een goede relatie met je cliënten.

 • Inlevingsvermogen. Je moet je kunnen inleven in de eigenschappen en problemen van je opdrachtgevers. Daarnaast moet je goed om kunnen gaan met vertrouwelijke gegevens. Je begrijpt wanneer iets pijnlijk is voor iemand of een organisatie en je houdt daar tactvol rekening mee.
 • Anticiperen op externe ontwikkelingen. Als er een nieuwe belastingwet wordt gemaakt ga jij daar meteen mee aan de slag. Jouw opdrachtgevers willen snel weten wat de veranderingen betekenen voor hun situatie.
 • Resultaatgericht. In de harde en zakelijke financiële wereld waarin jij terechtkomt, draait alles om het resultaat. Je moet daarom goed kunnen laten zien wat je in je mars hebt en in staat zijn met oplossingen te komen. Hoe moeilijk het probleem ook is. Een beetje creativiteit is dus wel gewenst.

 • Belangstelling voor economische ontwikkelingen en financiële zaken.
 • Cijfermatig inzicht. Je hoeft niet briljant te zijn in wiskunde, maar je moet wel kunnen inschatten welke invloed bepaalde getallen hebben. Een euro verschil bij het afsluiten van een verzekering lijkt misschien niet veel, maar op jaarbasis kan dit bij een collectieve ziektekostenverzekering voor een groot bedrijf wel degelijk een groot verschil uitmaken.

Hoe lang duurt de opleiding?

De voltijdopleiding Financial Services Management duurt net zoals de meeste hbo-opleidingen vier jaar. Sommige hogescholen bieden ook duale en deeltijdvarianten aan. In sommige gevallen is het mogelijk om de studie in drie of drieënhalf jaar af te ronden. Met bepaalde mbo-opleidingen (bijvoorbeeld een mbo-opleiding Economie) krijg je namelijk voor sommige vakken uit het eerste en tweede jaar vrijstellingen.

Wat doe je tijdens de opleiding?

Tijdens de studie staat praktijkgerichtheid centraal. De studieprogramma's zijn meestal in nauwe samenwerking met bedrijven ontwikkeld: alle opdrachten die je doet zijn ontleend aan situaties uit de praktijk en soms worden opdrachten zelfs rechtstreeks door bedrijven gegeven.

In het eerste jaar - de propedeuse - volg je een basisprogramma, meestal samen met andere studenten van verwante opleidingen, zoals Accountancy, Bedrijfseconomie en Fiscale Economie. Je kijkt waar jouw interesses en talenten liggen. Je voert een of meerdere projectopdrachten uit, gaat kijken bij bedrijven en volgt gastcolleges. Studenten krijgen vakken als wiskunde, management & organisatie en commerciële economie, bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, presenteren, belastingrecht en informatievoorziening. Je studieweek bestaat uit het volgen van colleges, practica, projecten en zelfstudie.  

Vanaf het tweede jaar ga je je steeds meer richten op je toekomstige beroep. In het tweede en derde jaar verdiepen studenten zich verder in de vakken uit het eerste jaar. De projecten worden specifieker van aard om je de vaardigheden als financieel deskundige bij te brengen. Bij de meeste hogescholen loop je in het derde jaar stage bij een bedrijf of organisatie. Je maakt dan niet alleen kennis met de praktische gang van zaken, maar je werkt ook een of meer opdrachten zelfstandig uit. Een aantal voorbeelden van stageonderzoeken die je kunt doen:

 • Je onderzoekt de invloed van de automatisering op de schadebehandeling van een verzekeringsmaatschappij.
 • Je analyseert de rentabiliteit van de cliëntenportefeuille van een bank.
 • Je analyseert risico’s voor de bank bij kredieten aan ondernemers.
 • Je onderzoekt de markt voor hypothecaire leningen.
 • Je herstructureert polisvoorwaarden.

In het vierde jaar studeer je af. Je hebt gekozen voor een richting die jouw belangstelling heeft. Je kunt bijvoorbeeld in de vrije ruimte kiezen voor allerlei minors, zoals Opties en bedrijfsovernames of Consultancy. Je sluit de studie af met een afstudeeropdracht die je in de beroepspraktijk uitvoert. Meestal krijg je in dit laatste jaar nog een aantal onderzoeksvaardigheden aangeleerd om dit eindproject goed uit te kunnen voeren. Voorbeelden van afstudeeropdrachten zijn:

 • Je doet een vestigingsplaatsonderzoek voor een bank.
 • Je ontwikkelt een nieuw product voor een verzekeringsmaatschappij.
 • Je stelt een procedure kredietbeheer op voor een bank. 
 • Je stelt een optimale infrastructuur op voor het spaarloonsysteem. 

(bron: Hogeschool Windesheim)

Hoe zwaar is het?

De meeste studenten vinden de studie niet echt heel moeilijk. Toch slagen niet veel studenten erin om de studie binnen vijf jaar af te ronden. De oorzaak voor studievertraging ligt volgens sommige studieadviseurs aan het feit dat de lesstof en projecten veel tijd in beslag nemen. Bovendien stappen veel studenten binnen opleidingen in de financiële sector in de eerste jaren nog vaak over naar een soortgelijke studie en lopen ze zodoende wat studievertraging op. 

Maarten Koekkoek, over de zwaarte van de studie:
"Ik vind de studie niet heel moeilijk. Als je gewoon je colleges volgt en een beetje goed oplet dan kom je al heel ver. Voor zover ik weet hebben mijn klasgenoten niet heel veel moeite met het niveau. In mijn jaar wordt over het algemeen goed gescoord qua cijfers. De projecten nemen soms wel veel tijd in beslag, alhoewel je altijd met een groep bent en dus alles redelijk goed kunt verdelen. Ik heb hiervoor een tijdje de studie Management, Economie en Recht gestudeerd en daar had je wel veel makkelijke (en in mijn ogen onzinnige) vakken. Ik heb het gevoel dat Financial Services Management wat pittiger maar ook serieuzer is. Ik heb zelf in ieder geval het gevoel dat ik er meer van opsteek."

Welke toelatingseisen zijn er?

Je wordt tot de hbo-opleiding Financial Services Management toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel.

Havo

 • Cultuur & Maatschappij met economie of management & organisatie en wiskunde A of B
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid met economie of management & organisatie
 • Natuur & Techniek met economie of management & organisatie  

Vwo

 • Cultuur & Maatschappij met economie of management & organisatie
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid met economie of management & organisatie
 • Natuur & Techniek met economie of management & organisatie

Sommige hogescholen hanteren afwijkende of aanvullende toelatingseisen; laat je hierover goed informeren bij de hogeschool van jouw keuze. 

Als je niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en 21 jaar of ouder bent, dan kun je een 21+ toelatingsonderzoek afleggen. Als je voor deze toets slaagt, word je alsnog toegelaten tot de opleiding.

Hoe kom je erachter of de opleiding bij je past? 

 • Was je vroeger al limonade aan het verkopen op straat?
 • Zette je het verdiende geld op een spaarrekening met het voordeligste rentepercentage?
 • Doe jij geen stap achteruit als iemand begint over fiscaal aantrekkelijke hypotheekrentes?
 • Begon je op je twaalfde al met beleggen?
 • Kun je goed tegen stress en het maken van overuren?
 • Vind je het een uitdaging om in een veeleisende omgeving goed te presteren?
 • Kun jij geheimen (lees: vertrouwelijke informatie) bewaren?
 • Zie je jezelf wel in een mantelpak of pak met stropdas?

Kun je de meeste vragen met 'ja' beantwoorden, dan is de hbo-opleiding Financial Services Management wellicht wat voor jou!

Wat is het profiel van de studenten?

Echte stereotypen studenten Financieel Services Management zijn er niet, alhoewel de meeste studenten wel vrij ambitieus zijn, commercieel ingesteld en resultaatgericht. Bovendien vinden ze competitie en concurrentie niet erg. Het verdeling mannen – vrouwen bedraagt ongeveer 65 – 35 procent.

Welke hbo-opleidingen lijken er op?

Verwante hbo-opleidingen, zoals Accountancy, Bedrijfseconomie en Fiscale Economie, kennen een gezamenlijke propedeuse en een gezamenlijk deel in het tweede jaar. Dat maakt het overstappen van de ene naar de andere opleiding gemakkelijker. Andere hbo-opleidingen die verwant zijn aan de opleiding Financial Services Management zijn:

Auteur: Niels Arts

Je bent hier: Home Opleiding Studies in Economie en management Financieel Hbo-opleiding Financial Services Management