Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger
U bent hier: Home Carrière Solliciteren Onderzoeken Psychologisch onderzoek Assessment

Assessment

"Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure" zie je soms in een vacature vermeld staan. Je potentiële werkgever hoopt op deze manier een beeld te krijgen van je kennis, capaciteiten, vaardigheden en karaktereigenschappen. Een assessment vindt meestal na de tweede gespreksronde plaats. Wat is een assessment? Wat kun je verwachten? Wat is verstandig om te doen en wat kun je beter laten?

Wat is een assessment?

De term 'assessment' komt uit het Engels en betekent 'taxatie' of 'beoordeling'.

"Een assessment is een spiegel die je een unieke kans op een groter zelfinzicht biedt."

De hoofddoelstelling van een assessment is te achterhalen of jij de geschikte kandidaat bent voor een bepaalde functie. Naast de 'harde' functie-eisen worden ook de zachte functie-eisen, zoals je persoonlijkheid en je communicatieve vaardigheden, getest. Bij een assessment word je geobserveerd in een nagebootste werksituatie met testen, rollenspellen, taakopdrachten en interviews.

De kosten van een assessment zijn behoorlijk en je zult zo'n assessment dan ook niet bij elke sollicitatieprocedure tegenkomen. Vooral waar het gaat om hogere functies wordt veel gebruik gemaakt van een assessment.

Inhoud van een assessment

Het ene assessment verschilt van het andere. Het hangt er per sessie vanaf wat de opdrachtgever (meestal je aanstaande werkgever) belangrijk vindt. Voor de ene functie is het bijvoorbeeld belangrijk om goede verkooptechnieken in huis te hebben, terwijl bij een andere functie je leidinggevende capaciteiten weer doorslaggevend zijn. Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever wordt een assessment opgesteld.

Uit welke onderdelen bestaat een assessment?

1 Interview

Het interview tijdens een assessment is niet zomaar een gesprek of een leuk praatje. De psycholoog gaat gericht op zoek naar informatie over jou als persoon. De interviewer heeft een lijst met vragen die je één voor één moet beantwoorden of het gesprek is meer open zodat je zelf het gesprek kunt sturen.

2 IQ-test

Intelligentietesten heb je in vele soorten en maten. De informatie die je moet verwerken, kan worden aangeboden in woorden, beelden of getallen. In de praktijk zijn er van alle drie de typen vele tientallen testen in omloop, die elk afzonderlijk een specifiek deel van de intelligentie onderzoeken.

De IQ-testen die het meest voorkomen bij een assessment, zijn de testen die je intelligentieniveau en je redeneervermogen onderzoeken.

3 Persoonlijkheidstest

Bij een persoonlijkheidstest krijg je uitspraken voorgelegd over gedragingen of meningen, waarbij jij aan moet geven in welke mate deze van toepassing zijn op jou of in hoeverre jij het eens bent met de uitspraak.

4 Praktijksimulatie

Bij het assessment wordt vaak gebruik gemaakt van praktijksimulaties. De bekendste zijn de postbak, het tweegesprek, de presentatie, de fact-findingopdracht en de groepsdiscussie.

Er zijn natuurlijk varianten en combinatievormen denkbaar, waarbij je bijvoorbeeld eerst een postbakoefening doet en daarna in een presentatie je aanpak verantwoordt.

Postbak

De postbak-methode, ook wel de 'in-basket-test' genoemd, is misschien wel het meest gebruikte instrument bij een assessment. Je postbak is gevuld met een stapel post, variërend van korte memo's, kattebelletjes en telefoonkladjes tot vertrouwelijke brieven en belangrijke rapporten. Het is aan jou de taak om binnen de afgesproken tijd de post af te handelen en de juiste acties te ondernemen. Het spreekt voor zich dat niet alle post in eerste instantie even belangrijk is. Op deze manier wordt getest of je snel en adequaat hoofd- van bijzaken kunt onderscheiden en hoe jij orde in de chaos weet aan brengen.

Tweegesprek

Een tweegesprek met een acteur maakt vaak onderdeel uit van een assessment. Afhankelijk van de functie waarop het assessment is gericht, kan zo'n rollenspel gaan om een verkoopgesprek, een functioneringsgesprek of een gesprek met een klagende klant. Je dient een aantal vooraf bepaalde doelen te bereiken.

Presentatie

Het geven van een presentatie kan een onderdeel zijn van je assessment. Je krijgt ongeveer een half uur de tijd om je voordracht voor te bereiden. Soms moet het verhaal zonder hulpmiddelen gehouden worden, soms kun je gebruik maken van een flip-over of een overheadprojector met (handgeschreven) sheets.

Fact-finding

In de fact-finding opdracht krijg je een probleem voorgelegd, maar er ontbreekt belangrijke informatie. Deze informatie moet je tijdens een gesprek met een persoon die de rol speelt van opdrachtgever zien te achterhalen. 

Tijdens de voorbereiding van het gesprek is het belangrijk na te gaan welke informatie ontbreekt en hoe je die informatie boven tafel kunt krijgen.

Groepsdiscussie

Je krijgt de opdracht om in discussie met andere kandidaten binnen een bepaald tijdsbestek een lastig probleem op te lossen. De verdeling van een beperkt budget, de noodzaak om de organisatie te reorganiseren of beslissingen over kostbare investeringen, zijn enkele voorbeelden van mogelijke onderwerpen. Vaak krijg je de opdracht om je eigen deelbelang goed in het gaten te houden.

De uitslag

Meestal krijg je binnen een week de uitslag van het assessment. In het eindrapport zet de psycholoog zijn conclusie over je geschiktheid voor de functie uiteen. Bijna alle psychologen werken volgens de code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), en volgens deze code heb je het recht op inzage, nabespreking en blokkade van het rapport. In het laatste geval mag de psycholoog dan op geen enkele wijze aan de opdrachtgever rapporteren over de uitkomst van je assessment, ook niet mondeling. Je verspeelt hiermee natuurlijk wel je kansen op de baan, dus erg verstandig is het niet.

Duur van een assessment

De duur van een assessment kan variëren van enkele uren tot meerdere dagen.

Veel bedrijven besteden de procedure uit aan een professioneel testbureau, maar er zijn ook bedrijven die zelf gekwalificeerde psychologen in dienst hebben die een assessment bij kandidaten afnemen.

Enkele tips ter voorbereiding op een assessment

Frank, psycholoog: "Zorg dat je goed uitgerust bent op de dag van je assessment. Het is best vermoeiend. Als je ziek bent op de dag dat het assessment plaatsvindt, is het verstandiger om je af te melden. Je concentratievermogen is minder en je reactievermogen is trager waardoor je uiteindelijk minder goed scoort."

Assessmentfouten

1 Zelfingenomenheid.

Denk niet: "Dat doe ik wel even". Een assessment is een serieuze aangelegenheid waarbij je al je kwaliteiten moet aanspreken.

2 Kwaad worden

Kwaad worden is een teken van onmacht. Blijf vooral rustig, ook als een opdracht niet gaat zoals je wilt.

3 Geen initiatief nemen

Door een afwachtende houding aan te nemen laat je te weinig van jezelf zien. Een actieve houding tijdens je assessment is dus erg belangrijk.

4 Niet voorbereiden

Het geeft rust als je weet wat je kunt verwachten en wat mogelijke vragen zijn. Naast het lezen van een boek, kun je ook bij je familie of vrienden informeren of iemand al eens een assessment heeft gehad.

Aanbevolen websites

Auteur: Marieke van Oosterhout

http://www.carrieretijger.nl/carriere/solliciteren/onderzoeken/psychologisch/assessment Sitemap © Copyright Applinet B.V. 2004-2017 ColofonAdverteren

Carrièretijger
Carrièretijgers in gesprek over solliciteren, opleiding, persoonlijke ontwik­keling en carrière maken: