Omgaan met ...

"Omgaan met" wordt gebruikt in twee betekenissen:

  1. omgaan met elkaar: regelmatig vriendschappelijk contact hebben met mensen
  2. omgaan met een probleem: een lastige situatie hanteren, het eigen perspectief en de aanpak zo kiezen dat er in aanwezigheid van een hindernis toch een goed resultaat bereikt word

Het verschil tussen de betekenissen is de connotatie. Is hetgeen waarmee wij omgaan gewenst of ongewenst?

Op het werk moet je een doel bereiken en daarbij omgaan met een lastig collega, dan is het eindelijk 5 uur en ga je naar huis of naar de kroeg en ga je om met je partner, vrienden en familie. Het verschil is de emotie. In de situatie van betekenis 1 zijn we ontspannen en blij, we hoeven onze denkwijze en handelwijze niet af te stemmen op de situatie. In situatie 2 wordt onze wilskracht uitgedaagd door een doel en de rust verstoord door de aanwezigheid van een hindernis. We hebben een probleem.

Daarnaast wordt ‘omgaan met’ ook neutraal gebruikt om iets te hanteren. Voorbeeld: ergonomie is verstandig met je lichaam omgaan, dus letten op een goede houding. Zuinigheid is een onderdeel van verstandig omgaan met geld.

Als je een bepaalde karaktertrek hebt, je bent bijvoorbeeld introvert, dan vinden sommige mensen dat ze op een bepaalde manier met jou moeten omgaan (je leidinggevende vindt bijvoorbeeld dat hij moet omgaan met jou als introverte medewerker). Dat kan goed bedoeld zijn, maar is soms ook heel irritant. Je zult moeten leren omgaan met mensen die op een bepaalde manier met jou omgaan.

Cirkels van invloed en betrokkenheid

Hoe je ergens mee omgaat hangt ervan af of je er betrokken bij bent en of je er iets aan kunt veranderen. Voor een proactieve professional geldt:

  • Met zaken die buiten je cirkel van betrokkenheid vallen hou je je niet bezig
  • Aan dingen die binnen je cirkel van betrokkenheid, maar buiten je cirkel van invloed vallen, besteed je weinig energie. Je negeert het probleem of werkt eromheen.
  • Zaken die binnen je cirkel van invloed vallen geef je je volle aandacht en energie.

Professioneel omgaan met ...

Ambitieuze carrièretijgerProfessioneel omgaan met andere mensen omvat de competenties:

In je werk word je geacht doelen te bereiken, resultaten te verwezenlijken, maar daarbij kom je een hindernis tegen. Je hebt een probleem. Van een professional wordt verwacht dat hij kan omgaan met lastige situaties en lastige mensen.

Voorbeelden

Je  moet bijvoorbeeld professioneel kunnen omgaan met:

Populaire van namen van cursussen en trainingen waarin je problemen leert hanteren zijn dan ook:

  • omgaan met macht
  • omgaan met weerstand
  • omgaan met werkdruk
Auteur: René Pijlman

Je bent hier: Home Kennis Jargon Lenige geest Omgaan met ...