Sollicitatiebrief stageplaats hulpverleningssector

'Nicky' plaatste de volgende brief en cv in het forum:


x, 13 juni 2006

Geachte mevrouw,

Een gemotiveerd pedagogisch hulpverleenster met positieve instelling x-ervaringen biedt zich aan.
Een maand geleden werd ik gebeld of ik mee wilde gaan als vrijwilliger op centraal kamp. Na mijn jaarstage en vorige kampervaring heb ik direct ja gezegd. Ik ben nu een week terug en mis de sfeer en de aandachtvragende kinderen al.

Met de doelgroep van instelling x heb ik veel affiniteit, door hun speelse kijk op het dagelijkse leven. Ik ben zeer enthousiast in het organiseren van activiteiten die inspelen op de belevingswereld van kinderen. Door mijn literatuurstudie ontwikkelingspsychologie en kennis van psychopathologie kan ik op een doeltreffende wijze werken aan het leefklimaat van kinderen.

Tijdens mijn jaarstage bij groep x heb ik geleerd om cliëntgerichte hulp te verlenen. Ik ben erg gedreven in het onderzoeken van de wensen en behoeften van de doelgroep, om hier zo goed mogelijk op aan te sluiten. Dit laat ik zien door voldoende individuele aandacht aan cliënten en hun cliëntsysteem te geven. In de rol van vervangende verzorger vind ik de overdracht naar ouders een belangrijke taak. Dit jaar heb ik me gespecialiseerd in het hanteren op de veranderingen die plaats vinden voor jeugdigen, tijdens de overstap naar meer zelfstandig wonen.

Ik werk graag in een team, maar kan ook zeer zelfstandig werken. Ik ben flexibel en loyaal naar collega’s en een instelling, dit kunnen de medewerkers van de x beamen. Multidisciplinaire samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van de hulpverlening, binnen een teamoverleg ben ik actief aanwezig om dit in stand te houden.

Ik zou het fijn vinden een uitnodiging voor een gesprek te ontvangen, waarin ik mijn brief nader kan uitleggen. Voor een opgave van mijn persoonlijke gegevens verwijs ik naar mijn C.V.

Hoogachtend,
xxx


Bijlage: Curriculum Vitae.


CURRICULUM VITAE (slechts gedeeltelijk overgenomen)

Opleidingen
2003-2006:  SPH (instromer), Hogeschool Zuyd. Scriptie:’Ex-bewoners voor  bewoners. Ex-bewoners vertellen hun verhaal voor de toekomst.’
1999-2003: SPW niveau 4, activiteitenbegeleiding, Leeuwenborgh opleidingen.
1995-1999: MAVO-diploma.

Stage-ervaring
2004-2005:  Structuurgroep x van behandelinternaat de x, doelgroep; jongens 
In de leeftijd van 8 tot en met 15 jaar met AHDH, Pdd-nos en andere gedrags- en psychiatrische problematieken. Taken; zorgdragen voor een veilig pedagogisch gestructureerd leefklimaat.
2003:  WBC x, doelgroep; volwassenen met een verstandelijke handicap van midden tot hoog niveau. Taken; begeleiding en ondersteuning bij ADL-activiteiten.
2002:  Rehabilitatieproject bij x, doelgroep; volwassenen met een psychiatrische stoornis. Taken; begeleiden van rehabilitatie-activiteiten: het bloemenproject, hygiëne binnen de ontmoetingsruimte, barwerkzaamheden en het winkeltje en bijbehorende bedrijfskunde.
2001:  Werkboerderij ‘x, doelgroep; jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke handicap met een midden tot hoog niveau. Taken; het begeleiden van de deelnemers tijdens schoonmaak-, kantine- en bakactiviteiten en het bieden van ondersteuning in het winkeltje en het opzetten van grote activiteiten.
2000:  Stichting ,x, doelgroep; ex-psychiatrische volwassenen. Taken; cliënten begeleiden bij het schilderproject, zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van de creatieve activiteit, prettige sfeer creëren tijdens de inloop, observeren en signaleren en evalueren over cliënten. 
1999:  Activiteitengroep de x van de x, doelgroep; kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap met een zeer laag niveau. Taken; begeleiden van deelnemers, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten.

Werkervaring
2005- heden: Sociaal pedagogisch werker, thuisbegeleiding. Taken; ondersteuning en huiswerkbegeleiding bij een jongen van 15 jaar met het syndroom van Asperger en zijn broertje van 12 jaar, dit valt onder het PGB.
2001-heden: Verkoper bij servicecounter van Albert Heijn. Taken: verkoop, klachtenbehandeling, hygiëne, mede leiding geven aan de kassagroep.
2002:  Vakantiewerk bij x x.
1999:  Vakantiewerk bij de x en de buurgroep de x, Paulusstichting.
1997-1999: Talloze vakantie en bijbaantjes binnen winkels. Van caissière tot schoonmaakster.

Vrijwilligerswerk
2005: Vrijwilligerswerk bij de x, begeleiden van kinderen en jeugdigen op het centrale kamp.
2002: Vrijwilligerswerk bij x, mee organiseren van het zomerfeest en boerderijpop.
1999:  Vrijwilligerswerk bij Kindervakantiewerk, begeleiden van kinderen tijdens activiteitenweek.

Vaardigheden
  Teamplayer en zelfstandig werker
  Doorzettingsvermogen
  Loyaal
  Inlevend


Commentaar op deze brief

 • Aanhef: probeer altijd te achterhalen aan wie je de brief moet richten, zodat je in de aanhef een naam kunt noemen. Wijd er een telefoontje aan om een naam te weten te komen. Dat laat zien dat je initiatief neemt en de sollicitatie serieus neemt.
 • Inleiding: de eerste alinea is pakkend geformuleerd en straalt enthousiasme uit. Daarmee is het eerste deel van de AIDA-formule geslaagd: de brief begint met aandacht trekken en interesse wekken. Helaas ontbreekt wel de functie waarnaar Nicky wil solliciteren. Vermoedelijk gaat het om een open sollicitatie. Juist dan is het goed om duidelijk aan te geven wat voor soort werk je wilt doen. Pas op met het noemen van functienamen, want die kunnen per organisatie verschillen. Ken je het bedrijf of de instelling niet goed, informeer dan telefonisch of open sollicitaties op prijs worden gesteld en vraag naar het soort banen die het bedrijf heeft.
 • Middendeel: 'Nicky' is er goed in geslaagd over te brengen welke ervaring ze heeft en wat ze kan. Het is gelukt om heel beknopt de STAR-methode toe te passen: ze maakt aan de hand van concrete ervaringen duidelijk wat ze kan. Dat zou nog uitgebreider mogen in de alinea waarin ze schrijft dat ze graag in een team werkt. Zeggen dat je een teamplayer bent en ook goed alleen kan werken, is iets te makkelijk. Maak ook bij dit soort vaardigheden duidelijk waaruit dat blijkt.
 • Taal en stijl: De brief is hartelijk en niet te formeel. Wel is het taalgebruik hier en daar wat slordig:
  - Schrijf in plaats van '...met positieve instelling x-ervaringen' liever 'met positieve ervaringen met instelling x'.
  - Het woord 'kampervaring' is een beladen woord en wordt geassocieerd met oorlogsslachtoffers. Schrijf liever: 'vorige ervaringen met het werken in een jongerenkamp'.
  - Gebruik actief taalgebruik. In plaats van constructies als 'Door mijn literatuurstudie ontwikkelingspsychologie en kennis van psychopathologie...' kun je beter schrijven: 'Tijdens mijn studie heb ik een literatuurstudie ontwikkelingspsychologie uitgevoerd en kennis opgedaan van de psychopathologie. Hierdoor kan ik....'.
  - Het zinnetje 'Dit jaar heb ik me gespecialiseerd in het hanteren op de veranderingen... ' klopt niet.
  - Maakt twee zinnen van de zin 'Ik ben flexibel en loyaal naar collega’s en een instelling, dit kunnen de medewerkers van de x beamen.' Dat geldt ook voor de zin erna.
  - Ook leestekens zijn belangrijk, omdat ze de leesbaarheid bevorderen. In de cv na het woord 'taken' en 'doelgroep' moet steeds een dubbele punt staan, geen puntkomma.
  - 'Curriculum vitae' schrijf je met kleine letters en de afkorting daarvan zonder punten.
 • Slot: de afsluitende alinea mag wat pakkender. Schrijf bijvoorbeeld: 'Ik zou heel graag deze brief willen toelichten (let op: een brief kom je niet 'uitleggen', maar 'toelichten') en met u willen bespreken in welke functie ik iets voor instelling x kan betekenen.'
 • Afsluiting: 'hoogachtend' is wat formeel. 'Met hartelijke groet' volstaat vaak ook.
 • Cv: 'Nicky' heeft haar cv goed uitgewerkt. Ze heeft het chronologisch opgezet en de taken bij de verschillende banen en baantjes concreet vermeld. Dat geeft de sollicitatiecommissie een goed inzicht in wat Nicky precies heeft gedaan. Wel is het goed om vanuit de brief op een inhoudelijke manier naar het cv te verwijzen. Nu staat er een losse zin aan het eind van de brief die verwijst naar het cv, maar het is goed om dat te doen bij de beschrijving van een concrete of interessante ervaring die je in de brief beschrijft. Je zorgt er dan voor dat de lezer het cv er tijdens het lezen van de brief echt bij pakt. Het is goed om vaardigheden die je opsomt in je cv uitgebreider te beschrijven en vooral te illustreren aan de hand van concrete ervaringen.

De redactie van Carrièretijger wenst 'Nicky' heel veel succes bij de sollicitatie.

Auteur: Ysolde Bentvelsen

 

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Sollicitatiebrief en cv Voorbeelden van sollicitatiebrieven Stageplaats, traineeship of opleidingsplaats Sollicitatiebrief stageplaats hulpverleningssector