Sollicitatiebrief traineeship

Dit is de sollicitatiebrief voor een traineeship, die 'Soeske' op 14 juni plaatste in het forum:


Barcelona, 14 juni 2006
Betreft: Sollicitatie Traineeship

Geachte mevrouw/heer,

Op de site traineeship.startpagina.nl zag ik de naam van uw bedrijf staan. Later kwam ik de naam van uw bedrijf opnieuw tegen in het boek “Koningin Noor van Jordanië, een leven in het teken van vrede.” De combinatie van beide gebeurtenissen bracht mij op uw website terecht. Ik ben zeer enthousiast geworden over de functie van trainee bij [bedrijf] en kom hier dan ook graag voor in aanmerking.

Vanwege mijn interesse in communicatie en journalistiek, heb ik gedurende mijn studie politicologie -internationale betrekkingen- een minor in communicatiewetenschap behaald. Ik denk dat deze minor, meer algemeen de inhoud van mijn studie en mijn specialisatie richting maatschappelijk verantwoord ondernemen, inhoudelijk kunnen bijdragen aan het traineeship bij [bedrijf]. Bovendien valt het mij op dat [bedrijf] een aantal grote pharmaceutische klanten heeft. In een tijdsbestek van een aantal maanden heb ik intensief contact gehad met een groot aantal bedrijven in deze branche omdat mijn master scriptie handelde over de pharmaceutische industrie.

Naast mijn studie ben ik altijd erg actief geweest en heb ik deel uitgemaakt van meerdere besturen in verschillende functies. Hier vond ik de uitlaatklep voor mijn creativiteit en aanleg voor schrijven.

Vorig jaar werd ik naar aanleiding van mijn sales- en marketingstage bij Robin Good, benaderd door Encuentro, een communicatie en bemiddelingsbureau. Voor Encuentro heb ik een communicatieproject uitgevoerd in opdracht van een woningbouwcorporatie. Deze opdracht heb ik succesvol kunnen uitvoeren omdat ik beschik over het vermogen om snel informatie te verwerken en om te zetten in een stuk tekst. Deze eigenschap zal als trainee bij [bedrijf] goed van pas komen.

Voor nadere gegevens verwijs ik u naar bijgevoegd Curriculum Vitae, cijferlijsten en master scriptie. Natuurlijk licht ik mijn brief graag nader toe in een gesprek.


Hoogachtend,


[naam]


Bijlagen:
• CV
• Cijferlijsten
• Master Scriptie


Commentaar op deze brief

We ontleden deze sollicitatiebrief en geven enkele verbeterpunten:

 • Aanhef: probeer altijd te achterhalen aan wie je een brief moet richten. Wijd er een telefoontje aan als uit de advertentie niet duidelijk is wie je moet aanschrijven. Een telefoongesprek kan je nuttige informatie opleveren die je kunt gebruiken in je brief.
 • Opening: de opening waarin een website en een boek worden genoemd, is leuk gevonden, maar de uitwerking kan wat gevatter. Nu staat er alleen "ik kwam de naam tegen" en dat klinkt niet heel erg geïnteresseerd. Ga in zo'n geval in op wat je precies trof toen je over het bedrijf las en waarom jou dat zo interesseert.
 • De redenen waarom je ergens solliciteert kun je het best toelichten aan de hand van de STAR-methode. Daarmee maak je je motivatie concreet. 'Soeske' heeft in haar brief een goed begin gemaakt door aan te geven dat ze al concrete ervaring heeft opgedaan met farmaceutische klanten. Dit zou nog wat uitgebreider kunnen worden toegelicht met een preciezere uitleg waaruit die ervaring bestond.
 • Minder geslaagd is de toepassing van de STAR-methode in de verklaring waarom de minor communicatiewetenschap "inhoudelijk zou kunnen bijdragen aan het traineeship". Zo'n zin is te algemeen en zou je moeten toelichten met een concreet voorbeeld. Benoem in zo'n geval een onderwerp of ervaring en licht toe hoe je denkt dat dat van pas komt in de beoogde functie. Het is helemaal mooi als dat aansluit bij iets wat er in de vacaturetekst wordt genoemd.
 • Vaardigheden: in de brief zijn Soeskes vaardigheden wat onderbelicht. De sollicitatiecommissie raakt wellicht meer geïnteresseerd als ze zien in wat voor besturen ze heeft gezeten, en welke hobby's ze heeft. De kunst is om de brief zo te schrijven dat de lezer nieuwsgierig wordt en de sollicitant aan de hand van de brief voor zich gaat zien. Om jezelf goed te verkopen kun je het best de AIDA-formule toepassen. Je moet interesse zien te wekken en het verlangen met jou kennis te maken. 'Soeske' had bijvoorbeeld kunnen toelichten waarom ze de brief vanuit Barcelona heeft geschreven. De lezer is daar vast nieuwsgierig naar. Ook hier geldt dus: hoe concreter, hoe beter. Verwijs natuurlijk naar je cv als de brief te lang dreigt te worden.
 • Het lijkt erop dat de advertentietekst voor Soeske wat weinig aanknopingspunten heeft gegeven om concreet te benoemen waar haar vaardigheden aansluiten op de vacature. Vraag in zo'n geval meer informatie over wat de functie inhoudt, zodat je gerichter kunt schrijven.
 • Taal en stijl: een sollicitatiebrief is nogal formeel, maar maak het niet nodeloos ingewikkeld: gebruik korte zinnen en een actieve vorm. Vermijd wollige formuleringen als 'meer in het algemeen', 'in een tijdsbestek van'.
 • Spelling: een sollicitatiebrief moet foutloos zijn. Ook al lijken het kleine foutjes, probeer ze te vermijden:
  - 'master scriptie' is één woord, dus masterscriptie
  - communicatie en bemiddelingsbureau moet zijn communicatie- en bemiddelingsbureau
  - komma na Robin Good moet weg
  - Curriculum Vitae is met kleine letters
  Leg je brief voor je hem verstuurt aan een paar mensen voor met de vraag om op de spelling te letten: twee zien meer dan een.
 • Bijlagen: gelijk cijferlijsten en een masterscriptie meesturen is wat veel van het goede. Doe dat alleen als erom gevaagd wordt of bij banen in de wetenschap. Bij twijfel, vraag het na.
 • Algehele indruk: ook al is er een aantal verbeteringen mogelijk, is het wel een goede brief, omdat hij wel goed aangeeft dat 'Soeske' wat in haar mars heeft. Het noemen van de verschillende activiteiten, de uitbreiding bij haar opleiding en werkervaring maken dat ze vast een kans maakt. Hopelijk horen we in het forum hoe het is afgelopen.

Auteur: Ysolde Bentvelsen

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Sollicitatiebrief en cv Voorbeelden van sollicitatiebrieven Stageplaats, traineeship of opleidingsplaats Sollicitatiebrief traineeship