Sollicitatiegesprek afsluiten

Het laatste gedeelte van het sollicitatiegesprek is de afsluiting. Onderschat een goede afronding niet. Het is het laatste onderdeel van het gesprek en blijft daarom vaak het beste hangen in de herinnering van je gesprekspartners.

Laat het initiatief bij de interviewers om duidelijk te maken wanneer ze het gesprek willen afronden. Het zou ongemakkelijk zijn als jij aanstuurt op het beëindigen van het interview, terwijl de recruiters nog allerlei vragen hebben.

Ter afsluiting van het sollicitatiegesprek kun je:

 • nog enkele vragen stellen
 • een slotstatement maken
 • de interviewers bedanken
 • afscheid nemen
Na afloop van het gesprek:
 • werk je je aantekeningen bij
 • blik je terug
 • stuur je een bedankmail

Heb je nog vragen?

Meestal krijg je als sollicitant in de afrondende fase de gelegenheid om vragen te stellen in het sollicitatiegesprek. Maak altijd van deze mogelijkheid gebruik.

Waarom stel je als sollicitant zelf vragen?

Er zijn verschillende redenen om als geïnterviewde kandidaat zelf slimme vragen te stellen aan de interviewers:

 • Om interesse te tonen in de organisatie, de interviewers en de functie.
 • Om ontbrekende informatie te verkrijgen over de werkgever, de vacature en de afdeling of het team waarin je zou komen te werken.
 • Om te laten zien dat je je goed hebt voorbereid.
 • Om je communicatieve vaardigheden te laten zien op het gebied van vragen stellen en luisteren.

Carrièretijger met schrijfblok stelt een vraag

Wat zijn goede afsluitende vragen om te stellen?

De interviewers zijn zover dat ze het gesprek willen afronden, dus het is beter om geen compleet nieuwe tijdrovende onderwerpen aan te snijden. Slotvragen moeten een afrondend karakter hebben en ter zake en kernachtig zijn. Ze moeten beknopt kunnen worden beantwoord.

Aan de andere kant: als een onderwerp niet is besproken, of een van jouw vragen nog niet is beantwoord, wees dan assertief, maak duidelijk waarom het belangrijk voor je is en stel er gerust een vraag over.

Wat is het verdere verloop van de sollicitatieprocedure?

Als het gesprek bijna ten einde is en er is je nog niet verteld hoe de verdere sollicitatieprocedure verloopt, wanneer je iets hoort en hoe dat gebeurt, vraag er dan zelf naar. Door nieuwsgierig te zijn naar de volgende stap, maak je duidelijk dat je geïnteresseerd bent in de baan en dat je graag een uitnodiging krijgt voor een vervolggesprek. Daarmee laat je een positieve indruk achter bij de interviewer.

Een goede vraag om afsluitend te stellen is: 

Wat is de volgende stap?

Andere voorbeelden:

 • Wanneer zal een eventueel tweede gesprek plaatsvinden? (of: gesprek met de teamleider, manager of collega's, als dat onderdeel is van de procedure)
 • Ik ben benieuwd hoe de sollicitatieprocedure verder gaat verlopen. Wat zou een vervolgstap kunnen zijn?

Heb ik uw vragen duidelijk beantwoord?

Misschien heb je de indruk dat de interviewers in het gesprek bepaalde twijfels hadden, bijvoorbeeld over tekortkomingen in jouw opleiding, werkervaring of competenties. Geef dan tot slot aanvullende relevante informatie of geef opheldering om eventuele zorgen van de interviewer weg te nemen. Je kunt ook informeren of je de vragen van de interviewers op dit punt afdoende en duidelijk hebt beantwoord.

Stel bijvoorbeeld dat je solliciteert op de functie van beleidsadviseur, terwijl je vooral werkervaring hebt als beleidsmedewerker. Als adviseur zul je minder bezig zijn met de uitwerking van beleidsplannen en meer met het adviseren van bestuurders.

Wat me nog te binnen schoot, in mijn project voor gemeente Werkendam heb ik de wethouder uitgebreid geadviseerd over zijn beleidsvoornemens in relatie tot de lopende projecten. Heb ik voldoende duidelijk kunnen maken dat ik de nodige ervaring heb met het adviseren op het niveau van burgemeester en wethouders? Heb ik uw vragen op dat punt duidelijk beantwoord?

Wilt u nog nadere informatie ontvangen?

Als je denkt dat de interviewers prijs stellen op nadere informatie, bied dan aan deze na afloop te e-mailen. Vraag zo nodig hun visitekaartje of e-mailadres.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Digitale scans van bepaalde diploma's of certificaten.
 • Contactgegevens van referenties.
 • Delen van je portfolio.

Er zijn twee belangrijke vuistregels om betrouwbaar over te komen:

 1. Stuur alleen informatie na waar de interviewers om vragen. Je wilt ze niet overvoeren met irrelevante details en niet opdringerig of gretig overkomen.

 2. Als je toezegt iets na te sturen, doe dat dan ook kort na het gesprek. Kun je een bepaalde referentie bij nader inzien niet aanleveren (bijvoorbeeld omdat hij geen toestemming gaf of onbereikbaar was), stuur dan een e-mail om dat uit te leggen.

Zal ik het diploma van <Opleiding> naar u e-mailen?

Je bent klaar om aan het werk te gaan

Geef de interviewers de indruk dat jij helemaal klaar bent om aan je eerste werkdag te beginnen.

Een goede slotvraag om te stellen is bijvoorbeeld:

Wat zou mijn eerste project, opdracht of taak in deze rol kunnen zijn?

Andere vragen die je tot slot kunt stellen

 • Je kunt vragen of je bij een eventueel vervolggesprek bepaalde mensen zou kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld bepaalde teamleden, of een sleutelfiguur van een andere afdeling waar je veel mee zou samenwerken. Vraag dit voorzichtig, want misschien wil de recruiter of manager deze mensen liever niet in de sollicitatieprocedure betrekken.
 • Als een vergoeding voor de reiskosten niet aan de orde is geweest, vraag dan gerust of de organisatie daarvoor een regeling heeft. Vraag dit bij voorkeur in een gesprek met een recruiter of HR-medewerker die zich professioneel bezighoudt met het wervingsproces.

Vragen die je beter kunt vermijden

Vragen staat vrij, maar sommige vragen kun je beter achterwege laten.

Vraag niet om een eerste reactie of oordeel

Soms geeft je potentiële werkgever al een eerste reactie op het sollicitatiegesprek of laat hij doorschemeren dat hij wel of niet met je verder wil. Is dat het geval en ben je enthousiast over de functie en het bedrijf, laat dit dan merken. Ben je niet zo enthousiast, houd je dan op de vlakte.

Vraag in ieder geval nooit zelf naar een eerste reactie, want hierdoor kom je erg onzeker over.

Vraag niet naar het salaris

In het kennismakingsgesprek en selectiegesprek kun je beter nog niet informeren naar het salaris. Daarvoor is het arbeidsvoorwaardengesprek bedoeld.

Presenteer een slotstatement

Als je dat prettig vindt en vlot uit je woorden komt, dan is het een goed idee om tot slot een statement te maken. Daarmee maak je een sterke en blijvende indruk.

Je kunt dit inleiden met een beleefdheidsvraag als: mag ik tot slot nog wat zeggen ter afronding van ons gesprek? Dat mag uiteraard.

De belangrijkste punten voor een afsluitend statement:

Laat je enthousiasme blijken

Spreek je enthousiasme voor de functie uit, zonder overigens het woord "enthousiast" te gebruiken. Benoem concreet en met actieve woorden wat je zo aanspreekt in de functie en de organisatie.

Voorbeeld voor een kwaliteitsmanager in de softwarewereld:

Ik zie ernaar uit om met de software engineers aan de slag te gaan, test driven development in te voeren en een testsuite te ontwikkelen voor het hele pakket.

Vertel hoe je het gaat aanpakken

Als je al de nodige werkervaring hebt, dan kun je zelfverzekerd een visie of plan van aanpak presenteren voor wat je in je nieuwe rol gaat doen.

Ik wil om te beginnen kennismaken met de collega's van de afdeling en met de regiomanagers. Daarna zal ik samen met de controller de mogelijkheden voor kostenbesparing in kaart brengen. Vervolgens zal ik daar een voorstel voor schrijven en dat aan het managementteam presenteren.

Hiermee maak je een energieke en ondernemende indruk.

Neem afscheid

Bedank je gesprekspartners

Spreek je oprechte waardering uit voor de kans die je hebt gekregen om nader kennis te maken. Bedank de interviewers zelfverzekerd voor hun tijd en aandacht. Zo sluit je het gesprek af in een positieve sfeer.

Ik vond het een interessant en boeiend gesprek. Het was prettig dat we zo ruim de tijd hadden om alles door te spreken. Ik denk dat ik een goed beeld heb gekregen van de functie en de organisatie. Dank u wel voor uw tijd en interesse. Ik zie uit naar een volgend gesprek.

Zeg vlot gedag

Laat het initiatief voor het moment van beëindiging en het handen schudden aan de interviewers over. Geef elke interviewer rustig een stevige hand en bedank hem of haar persoonlijk.

Neem liever afscheid met een neutrale groet als "prettige dag" dan met een tendentieus "tot de volgende keer" of "tot ziens". Dat laatste kan enigszins arrogant overkomen.

Treuzel niet te lang bij het afscheid nemen. Dat maakt een onzekere indruk.

Na afloop van het sollicitatiegesprek

Werk je aantekeningen bij

Verwerk de aantekeningen die je tijdens en direct na afloop van het gesprek hebt gemaakt. Maak er een beknopte samenvatting van en vul deze aan met de belangrijkste punten die je je herinnert. Dit gespreksverslag kan later goed van pas komen om je voor te bereiden op een vervolggesprek.

Blik nog eens terug

Lees je samenvatting nog eens door en reflecteer op dit sollicitatiegesprek. Voldeed het aan je verwachtingen? Wat heb je ervan geleerd? Heb je de juiste vragen gesteld? Heb je een nieuw zelfinzicht opgedaan door de vragen van de interviewers, bijvoorbeeld over je sterke en zwakke punten?

Vertrouw op je intuïtie. Wil je verder met deze werkgever? Is dit je droombaan?

Stuur een bedankmail

Als je een prettig sollicitatiegesprek hebt gehad, dan is het een goed idee om een bedankmail te sturen. Stuur zo'n e-mail het liefst de eerstvolgende werkdag na het gesprek.

Beperk je tot 1 e-mail na afloop naar de mensen die je hebt gesproken. Als je hebt toegezegd bepaalde informatie na te sturen, doe dat dan met de mail waarin ook je dankwoord staat.

Bedank de interviewers nogmaals voor het prettige gesprek.

Herhaal een enkel inhoudelijk element van het gesprek, om het geheugen van de interviewers op te frissen. Zorg ervoor dat hij of zij jou weer voor zich ziet bij het lezen van de e-mail. Dat kun je bijvoorbeeld doen door een hyperlink naar je LinkedIn-profiel onder de mail te zetten, met daarop een representatieve profielfoto.

Auteurs: Marieke van Oosterhout en René Pijlman

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Sollicitatiegesprek Gesprekstechnieken Sollicitatiegesprek afsluiten