Wat zoek je in een baan of werkgever?

Hoe beantwoord je deze vraag in het sollicitatiegesprek over je motivatie? Hij wordt op verschillende manieren gesteld:

 • Wat zoek je in een baan?

 • Wat verwacht je van een werkgever?

 • Wat zoek je in je werk?

 • Welke betekenis heeft werk voor jou?

 • Wanneer ga je met plezier naar je werk?

 • Wat motiveert je in je werk?

 • Waarom wil je bij ons werken?

 • Waarom solliciteer je juist op deze functie?

Deze interviewvraag wordt in de een of andere vorm regelmatig gesteld in het eerste sollicitatiegesprek, ofwel het kennismakingsgesprek.

Waarom stelt de interviewer deze vraag?

Met de veelgestelde sollicitatievraag "Wat zoek je in een baan/werkgever" wil de interviewer inzicht krijgen in:

 • wat jou drijft en motiveert
 • wat jij belangrijk vindt in je werk
 • wat jouw echte interesses en carrièredoelen zijn
 • waarom je juist op deze baan bij deze werkgever solliciteert
 • of jouw beeld en verwachtingen van de werkgever en de functie realistisch zijn

Daarmee wil hij nagaan of er een goede match is tussen jou en de vacature en of jij in de organisatiecultuur past.

Hoe kun je deze interviewvraag goed beantwoorden?

Je kunt in antwoord op deze vraag je motivatie en ambitie overbrengen en vertellen wat jouw carrièredoelen en ontwikkelwensen zijn. Je laat daarmee zien dat je bewust bezig bent met je carrière en professionele groei. Geef een authentiek antwoord op basis van jouw persoonlijke drijfveren. De doelen die je noemt moeten echter wel goed aansluiten op de functie waarop je solliciteert.

Een sterk en zelfverzekerd antwoord is bijvoorbeeld:

Ik ben op zoek naar een baan/werkgever die mij mogelijkheden biedt voor groei en ontwikkeling. Ik wil graag blijven leren en mijn vaardigheden uitbreiden, en ik wil deel uitmaken van een organisatie die de professionele ontwikkeling van haar werknemers ondersteunt en erin investeert.

Bereid je erop voor dat de interviewer zal doorvragen naar:

Bereid je grondig voor, zodat je concreet en specifiek kunt vertellen hoe je je verder wilt ontwikkelen en doorgroeien, zowel persoonlijk als professioneel.

Een ander mogelijk antwoord is bijvoorbeeld:

Ik ben op zoek naar een werkgever die een gezonde balans tussen werk en privé bevordert. Ik ben van mening dat het in balans houden van werk en privé essentieel is voor het algehele welzijn en de productiviteit. Ik waardeer werkgevers die prioriteit geven aan het welzijn van werknemers en die flexibiliteit en ondersteuning bieden bij het bereiken van die balans.

Andere elementen van je antwoord kunnen zijn:

 • Je noemt je beste hard skills en algemene competenties en zegt dat je die graag in de praktijk wilt brengen in je werk. Je wilt doen waar je goed in bent.
 • De vaardigheden en competenties die je redelijk beheerst, maar graag verder wilt ontwikkelen in een volgende functie.
 • Een functie die goed aansluit op je huidige baan, die een goede vervolgstap is in je carrière.
 • Een werkgever die teamwerk waardeert, waar een werkcultuur is van samenwerken aan een gezamenlijk doel. Goed kunnen samenwerken in een team is een hoog gewaardeerde competentie, dus het is altijd goed om dit als motivatie te noemen.
 • Een goede werksfeer en behapbare werkdruk, zodat je met plezier naar je werk gaat.
 • Een goede balans tussen werk en privé, bijvoorbeeld door werken in deeltijd, een deel van de werkweek thuiswerken, verlofregelingen of een korte reisafstand voor woon-werkverkeer.
 • Zelfstandigheid en autonomie.
 • Zingeving, doordat het werk aansluit op persoonlijke kernwaarden, of iets bijdraagt aan de maatschappij.

Baseer je antwoord op je persoonlijke waarden en loopbaanankers

Je persoonlijke waarden of drijfveren geven aan wat jij het belangrijkste vindt in je leven, wat je de moeite waard vindt, waar je voor staat en waar je voor gaat. Persoonlijke waarden bestaan uit:

 • je kernwaarden die tot de kern van je identiteit behoren; je belangrijkste waarden die verband houden met vaste overtuigingen en kernkwaliteiten die zijn verankerd in je persoonlijkheid;
 • je werkwaarden, die je in jouw werk van groot belang vindt.

Onderzoek heeft laten zien dat als je een baan kiest die overeenkomt met jouw kern- en werkwaarden, je veel meer kans maakt om arbeidsvreugde te beleven in die baan. Die waarden heten loopbaanankers of carrièreankers.

Edgar Schein deed uitgebreid onderzoek en ontdekte acht loopbaanankers:

 • Technisch/functioneel. Je vindt de inhoudelijke kant van je werk het belangrijkst en daar ontleen je je gevoel van eigenwaarde aan.

 • Algemeen management. Je bent resultaatgericht en vooral een generalist. Je wil graag snel richting de top en hebt de talenten en ambitie om manager te worden.

 • Autonomie/onafhankelijkheid. Je werkt graag zelfstandig en vindt het heel belangrijk dat je de dingen op jouw manier kunt doen. In je werk en manier van beslissingen nemen ben je heel autonoom en onafhankelijk.

 • Zekerheid/stabiliteit. Je wilt altijd weten waar je aan toe bent en je vindt risico's gauw eng. Je hecht veel waarde aan een vaste aanstelling en heldere arbeidsvoorwaarden.

 • Ondernemingsgerichte creativiteit. Je houdt van zelf creëren en wilt graag iets in de markt zetten. Je vindt het spannend om iets nieuws op te zetten of met je talenten een bestaand initiatief nieuw leven in te blazen.

 • Dienstverlening/toewijding aan een zaak. Je wilt graag iets doen of maken waar anderen wat aan hebben. In je hart wil je de wereld verbeteren.

 • Uitdaging. Je bent iemand die altijd moeilijke uitdagingen aangaat en die wil overwinnen. Je gaat de concurrentie aan of je strijdt met jezelf om de dingen steeds weer beter te doen.

 • Levensstijl. Je vindt je werk niet het belangrijkste in het leven, en het werk dat je doet moet zinvol zijn en passen bij wie je als mens bent. Je doet er alles aan om je werk- en privéleven in balans te laten zijn.

Het model van de acht ankers kun je gebruiken om na te denken over de hamvraag die de interviewer stelt: wat zoek ik eigenlijk in mijn werk?

Vind je het een moeilijke vraag? Doe dan eerst zelfonderzoek

Als je veel moeite hebt om een persoonlijk antwoord te bedenken op de sollicitatievraag "Wat zoek je in een baan?", dan is het verstandig je grondig te oriënteren op wat je eigenlijk wilt in je werk, wat je kunt en wat jou drijft, zoals mensen doen die een loopbaanwending overwegen. Misschien ben je nog niet toe aan deze sollicitatie en kun je beter eerst nog wat zelfonderzoek doen.

Hoe kun je deze sollicitatievraag beter niet beantwoorden?

In je antwoord op een vraag als "Wat verwacht je van je werkgever?" kun je het beter niet hebben over:

 • Het salaris of andere arbeidsvoorwaarden. Een passend salaris is vanzelfsprekend, maar dat geldt voor elke baan en werkgever die bij je past. Het komt te zijner tijd aan de orde in het arbeidsvoorwaardengesprek. Deze werkgever wil graag weten wat jou motiveert om juist op deze functie bij deze werkgever te solliciteren.
 • Negatieve aspecten van je huidige of vorige baan. Lever geen kritiek op je (oud-)werkgever.
Geef ook geen clichématig vaag en algemeen antwoord als:
 • ik ben toe aan een nieuwe uitdaging
 • ik ben toe aan een volgende stap in mijn carrière
Dit soort vage en generieke antwoorden zeggen niets over jou.

Auteur: René Pijlman

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Sollicitatiegesprek Vragen Wat zoek je in een baan of werkgever?