Kernkwaliteiten en kernkwadranten

Een goede manier om je sterke en je zwakke punten helder te krijgen, is om je kernkwaliteiten en kernkwadranten in kaart te brengen. Dat is een veelgebruikte, heldere en toegankelijke methode die je ook kunt gebruiken om conflicten met anderen te analyseren.

Wat zijn kernkwaliteiten?

Kernkwaliteiten zijn volgens bedenker Daniel Ofman de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Ze maken je tot wat je bent. Het zijn ook de positieve punten die een ander het eerst over jouw gedrag zal zeggen als hij ernaar gevraagd wordt. Iedereen heeft wel een aantal van deze kwaliteiten.

Voorbeelden van kernkwaliteiten

Een aantal mogelijke kernkwaliteiten zijn:

Je kunt je bij elke kwaliteit afvragen hoe je die kunt ontwikkelen. Maar er zijn eigenschappen of eigenaardigheden waar je mee geboren bent. Ze hebben niet met je verstandelijk vermogen, intelligentie of opleiding te maken. Iemand die niet heel slim is en praktisch is opgeleid, kan bijvoorbeeld zeer empathisch zijn, terwijl een hoogopgeleide en intelligente persoon een koele kikker kan zijn.

Kwaliteiten kunnen ook valkuilen zijn

Deze kwaliteiten worden een valkuil als je erin doorschiet. Dat is een vervorming van de kwaliteit, de andere kant van de medaille. Je kwaliteit wordt een zwakte. Ben je erg besluitvaardig, dan kun je in de valkuil trappen drammerig te worden. Of: als je doorschiet in je zelfvertrouwen word je arrogant.

Valkuilen van een ander: allergieën

Zoals iedereen kernkwaliteiten heeft, heeft ook iedereen valkuilen. Als een ander doorschiet in een bepaalde kwaliteit, kan dat bij jou irritatie oproepen. Jouw reactie daarop wordt een allergie genoemd. Zo'n allergie heeft vaak te maken met een kwaliteit van jezelf. Als je erg bescheiden bent, kun je je mateloos storen aan mensen die zichzelf continu op de borst kloppen.

Achter allergieën schuilen weer uitdagingen

Die vervelende eigenschap van de ander is natuurlijk ook een kwaliteit waarin hij is doorgeschoten. En het mooie is dat juist voor degene die er allergisch voor is, de kwaliteit die achter deze allergie ligt een belangrijk ontwikkelpunt kan zijn. Dit wordt dan de uitdaging of een leerdoel genoemd. Erger je je regelmatig aan de passiviteit van een ander? Kijk dan welke kwaliteit daarachter zit. Is iemand bijvoorbeeld bedachtzaam of geduldig en daarin doorgeschoten? Grote kans dat dat nou juist jouw uitdaging, is omdat je zelf soms te drammerig bent. Je kunt dus veel leren van het gedrag van mensen aan wie je je het meest ergert! Het kernkwadranten-model levert veel nieuwe zelfkennis op.

Van kernkwaliteit naar kernkwadrant

Zo kun je je eigen kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen opstellen. Dat wordt meestal weergegeven in een figuur. Dit figuur noemen we een kernkwadrant. Dit is het kernkwadrant van de kwaliteit 'daadkracht' van Lisa. Zij wordt vaak geprezen omdat ze 'dingen voor elkaar krijgt'. Maar ze krijgt ook wel eens van haar baas te horen dat ze iets geduldiger mag zijn. "Je collega komt heus wel met een voorstel, als jij haar niet steeds vóór bent!"

____________________

1 Kernkwaliteit

Daadkrachtigheid

_____________________

teveel van het goede -> 

_____________________

2 Valkuil

Drammerigheid

______________________

Het negatief tegenovergestelde

daarvan is:

 

het positief tegenovergestelde

daarvan is:

__________________

4 Allergie

Passiviteit

_________________

<- teveel van het goede

____________________

3 Uitdaging

Geduld

____________________ 1. Lisa is ontzettend daadkrachtig. Dat is een kwaliteit.
 2. Soms schiet ze daarin door en wordt ze drammerig. Dat is dan haar valkuil. 
 3. Haar uitdaging is het tegenovergestelde van haar kwaliteit 'daadkrachtigheid', in dit geval is dat 'geduld' of 'goed kunnen beschouwen'.
 4. Aan haar kwaliteit is ook een allergie verbonden.  In dit geval is haar allergie passiviteit/geen initiatief nemen.

Stel net als Lisa ook eens een de kwadranten op van een aantal kernkwaliteiten. Om op ideeën te komen, kun je de rubriek Functioneren doornemen. Je komt daarin veel competenties tegen die je kunt analyseren als een kernkwadrant. Bij de meeste competenties staat ook beschreven in welke valkuil de kwaliteit kan doorschieten. Je kunt ook de lijst met eigenschappen doornemen achterin het boek van Ofman.

Zelfreflectie

Hoe kun je de kernkwadranten voor jezelf opstellen?

Je kunt bij verschillende kwadranten 'instappen':

 • Begin met het inventariseren van je sterke punten en werk deze uit via de valkuil, de uitdaging en de allergie, zoals in het voorbeeld.
 • Begin met je uitdagingen, redeneer terug naar je valkuil en herken de kwaliteit die erachter zit. Een mooie methode om te gebruiken als voorbereiding op een functioneringsgesprek?
 • Vraag mensen in je omgeving naar je valkuilen. Ze weten er vast wel een aantal op te noemen. Werk terug van valkuil naar kwaliteit en ontdek vervolgens jouw uitdagingen en allergieën.
 • Stoor je je mateloos aan die collega? Kijk ook eens naar de kwaliteit die erachter zit en wat je ervan kunt leren. Daarmee kun je ook een uitdaging, valkuil en kwaliteit bij jezelf ontdekken. Het is een aanrader om eens samen met je collega´s kernkwadranten op te stellen en openlijk allergieën te bespreken. Zo kun je de samenwerking verbeteren.

Kernkwadranten in interactie

Myra van Zelst is beleidsmedewerker Recreatie bij een gemeente. “Een collega waar ik vaak mee samenwerkte aan projecten vond ik een onuitstaanbare drammer. Alles moest op zijn manier, er was totaal geen ruimte voor alternatieven. Tijdens mijn functioneringsgesprek heb ik dit schoorvoetend gemeld aan mijn manager. Die moest eigenlijk wel lachen. Het bleek dat ze ons juist om onze verschillende kwaliteiten bij elkaar had gezet. Hem om zijn daadkracht, mij om mijn beschouwende blik en analytisch vermogen. Ze herkende goed wat er was gebeurd: we waren allebei in een allergie geschoten. Door zijn daadkracht was ik passief geworden, wat bij hem weer een behoefte aan meer daadkracht had opgeroepen. Daardoor was ik nog passiever geworden. Ons gesprek inspireerde haar om met het hele team een teambuilding te doen op basis van kernkwaliteiten. Het mooie is dat we daardoor sindsdien een taal hebben om dit soort dingen te bespreken, zonder in de onderlinge verwijten te schieten."

Om te weten welke kwaliteit er achter je allergie zit en hoe jouw kernkwadrant inhaakt op een kernkwadrant bij een ander, is soms wel enige 'studie' vereist.

Voorbeelden van kernkwadranten

KwaliteitValkuilUitdagingAllergie

Daadkracht

Drammerigheid     

Geduld

Passiviteit

Behulpzaamheid

Bemoeizucht

Zelfstandigheid

Afstandelijkheid

Relativeringsvermogen    

Lichtzinnigheid

Serieus zijn

Zwaarmoedigheid

Spontaniteit

Wispelturigheid

Consequent zijn   

Rechtlijnigheid

Flexibiliteit

Met alle winden

meewaaien

Standvastigheid

Starheid

Accuratesse

Pietluttigheid

Creativiteit

Warrigheid

Durf

Overmoedigheid

Voorzichtigheid

Geremdheid


Wanneer kun je deze methode gebruiken?

Kernkwaliteiten meer zichtbaar maken

Waarschijnlijk beschik jij over kernkwaliteiten die in je werk niet zo goed tot uitdrukking komen. Neem dan het initiatief en doe een voorstel aan je leidinggevende om bepaalde nieuwe taken op te pakken, waarbij je die sterke punten kunt gebruiken en in de kijker spelen.

Voorbeeld: je bent specialist maar je kunt ook goed communiceren. Je kunt dan het voorstel doen om een presentatie te geven aan collega's of om bij te dragen aan de website, blog of nieuwsbrief van het bedrijf. Zo breng je je goede eigenschappen onder de aandacht en dat kan bevorderlijk zijn voor je carrière.

Meer persoonlijkheidsmodellen

Kernkwaliteiten en -kwadranten zijn niet de enige manier om naar persoonlijkheidstypes en interactie tussen mensen te kijken. Zo is er ook:

 • Het teamrollenmodel van Belbin: de voorzitter of de monitor, of wellicht iets anders. Welke rol vervul jij in je team of afdeling en past die rol eigenlijk wel bij je? Welke rollen hebben de andere teamleden en met welke kwaliteiten corresponderen die?
 • De Myers-Briggs type indicator: wat voor type ben jij? Een bedachtzame realist of een actiegerichte vernieuwer? Zo zijn er zestien verschillende types. 
 • Het Enneagram: ook enneagrammen gaan uit van vooraf omschreven types, zoals de succesvolle werker, de romanticus en de waarnemer. Je kunt jezelf meestal in twee of drie wel herkennen.

Aanbevolen websites

Aanbevolen boeken

 • Ofman, D., Kwaliteit en bezieling in organisaties. Ofman is de 'uitvinder' van de kernkwaliteiten en -kwadranten. In zijn visie zijn de kwaliteiten een diepe uiting van iemands innerlijke zelf. Naast de praktische uitleg en informatie over de methode geeft het boek ook een inspirerende visie op de ontwikkeling van mensen (in organisaties). Ofman is oprichter van het bedrijf Core Quality International, dat zich bezighoudt met de begeleiding van ontwikkelingsprocessen in organisaties.
 • Ofman, D. en R. van der Weck, De kernkwaliteiten van het enneagram, Scriptum management. In dit boek worden twee veelgebruikte persoonlijkheidsmodellen naast elkaar gezet. De negen enneagramtypes worden toegelicht met hun sterke en zwakke punten aan de hand van hun kernkwaliteiten en kernkwadranten. Ook de irritaties tussen de types worden door de valkuilen en allergieën in kaart te brengen, ineens een stuk duidelijker.
 • Gerrickens, P., Kwaliteiten, een verfrissende kijk op eigen-aardigheden, Gerrickens training en advies.
  Voor veel mensen is het niet eenvoudig hun kwaliteiten optimaal te benutten in het leven van alledag. Dit boek heeft tot doel een gids te zijn bij de ontdekkingstocht naar de rijkdom van jouw kwaliteiten. Het boek legt helder uit wat kwaliteiten zijn en wat vervormingen zijn. Met vele voorbeelden en oefeningen is het inderdaad een goede gids.
 • Ben je nieuwsgierig naar allerlei verschillende persoonlijkheidsmodellen en wil je daar een beknopt overzicht van, dan is het boek Kijken naar jezelf, werken aan jezelf. Een verzameling van praktische modellen en hulpmiddelen voor persoonlijke ontwikkeling van Harold Verhagen (Reed Business Information) een aanrader. Je bladert het door en komt vanzelf een model of theorie tegen waar je wel in wilt geloven. Het boek verwijst je door naar meer diepgaande boeken als je er echt mee aan de gang wilt.

Auteur: Mariëlle de Groot

Je bent hier: Home Functioneren Ontwikkelingsvaardigheden Persoonlijkheidsmodellen Kernkwaliteiten en kernkwadranten